www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Verwijderen Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij Westerschouwen deel III

5 juli 2022 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Deze zomer wordt, in opdracht van de Provincie Zeeland, gestart met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers in het laatste deel van de Boswachterij Westerschouwen. Het gaat om het meest oostelijke deel (grenzend aan het Groene Duin en de Zeepeduinen) en het deel langs de huizen en de campings. Eerder zijn de bomen van deze exoot in het deel langs de zeereep en in het middendeel al op een meter afgezaagd. De bomen die in deze vakken weer uitgelopen zijn, worden ook dit jaar weer nagelopen en wederom ontdaan van hun bladeren. Door deze methode toe te passen putten we de boom uit en zal hij uiteindelijk afsterven. Hierdoor krijgen planten, struiken en bomen die hier thuishoren weer een kans om te groeien en komt er meer afwisseling en meer biodiversiteit in het bos.

Damhert tussen de Amerikaanse vogelkers.

Exoot

Amerikaanse vogelkers is een struik die hier van nature niet thuis hoort. De invasieve soort – ook wel bospest genaamd – verspreidt zich erg makkelijk en vormt ondertussen een heuse plaag: inheemse zijn grotendeels verdwenen waardoor het bos is veranderd in een monotoon bos bestaande uit dennen en een onderbegroeiing van Amerikaanse vogelkers. Door de jaren heen hebben we al gezorgd voor meer afwisseling in de bomen; loofbomen vormen nu een belangrijk deel van het bos. Helaas bestaat de tussenlaag vooral uit Amerikaanse vogelkers en zijn de inheemse soorten als liguster, vlier, meidoorn, wegedoorn, lijsterbes op veel plaatsen verdwenen. Willen we ooit van de Prunus afkomen, dan moeten we er voor zorgen dat alle zaadbomen uit de natuur verdwijnen, waardoor de soorten die hier van oorsprong thuishoren weer kunnen groeien. En daarvan afhankelijke insecten, vogels en zoogdieren weer terug kunnen komen.

Werkzaamheden Boswachterij Westerschouwen

Het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij vindt plaats in drie fases. De afgelopen jaren zijn het westelijke en middendeel al aangepakt. Hier zijn alle Prunus-bomen op een meter afgezaagd en de takken zijn óf op houtrillen gelegd óf afgevoerd en versnipperd. Dit jaar wordt het laatste deel van de Boswachterij op dezelfde manier aangepakt. Ook hier wordt er soms gekozen voor houtrillen, zodat het wild (reeën en damherten) van de Boswachterij ook meteen dekking heeft, soms voor het afvoeren en versnipperen. Waar eerder de Amerikaanse vogelkers is aangepakt wordt ook dit jaar aan nabeheer gedaan: van de boompjes die opnieuw uitgelopen zijn worden de bladeren verwijderd en nieuwe boompjes worden omgezaagd of omgeknakt. Door dit keer op keer te doen, bij voorkeur in het groeiseizoen (maar buiten het broedseizoen) putten we de boom uit en zal hij verdwijnen. De allerkleinste zaailingen worden waar mogelijk door middel van schapenbegrazing aangepakt.

Amerikaanse vogelkersboompjes die vorig jaar zijn afgezaagd en dit jaar weer zullen worden aangepakt.

Natuurlijke verjonging

Op sommige plaatsen in de Boswachterij komt spontane opslag van loofbomen voor: eiken, esdoorns, lijsterbes, hulst etc. Deze natuurlijke verjonging wordt vaak opgegeten door de damherten, maar hier en daar lukt het enkele exemplaren om zich toch te ontwikkelen. Omdat het opgroeien van deze spontane verjonging meer kans van slagen heeft dan het aanplanten van bomen, wordt door de Provincie Zeeland, 1000 boompjes de komende jaren beschermd tegen vraat met een boomkorf. Door het verwijderen van de bospest en het creëren van kansen voor de soorten die hier van nature thuishoren zorgen we voor meer biodiversiteit in het bos.

Jonge eik beschermd door een boomkorf naast een opnieuw uitglopen Amerikaanse vogelkers.

Welkom

Tijdens de werkzaamheden blijft het bos toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters: alle paden blijven open of u wordt tijdelijk omgeleid. Er wordt gewerkt met zoveel mogelijk elektrisch gereedschap om de bewoners en de bezoekers van het bos zo min mogelijk te verstoren. Ondanks dat we er alles aandoen om de overlast te beperken kan het voorkomen dat u toch even moet wachten of een andere route moet nemen. Hiervoor vragen wij uw begrip. De werkzaamheden zullen drie maanden in beslag nemen.

reageren

geef een reactie

 • Tim
  13 maart 2024 om 01:02

  Wat een onzin, de ecosysteem aanpak werkt veel beter. Vooringenomen haat tegen deze struik moet een keer ophouden. ‘Bospest’ blijkt uit nieuw onderzoek zelf meer biodiversiteit aan te trekken dan de inheemse vogelkers. Ook is de soort alleen woekerend op plaatsen waar bos omgevormd wordt tot heide, maar wordt weggeconcurreerd door berk en andere pioniersoorten. Ook verbeterd het de bodem in monoculturen van dennen. Misschien tijd voor een genuanceerde aanpak van staatsbosbeheer?

 • Jay
  31 oktober 2022 om 11:37

  Die boompjes zijn helemaal niet uitheems. Hoe kom je erbij? Die zijn hier geboren en getogen. Daarmee inheems. Dus dat misbruiken van een term om deze boom te kunnen brandmerken “hoort hier niet” vind ik een zwaktebod. Ten tweede: de boom wordt rap ingepast zoals je ook kun verwachten in de natuur en zorgt ook in NL voor nieuwe soorten. Dus insecten die voorheen op de haagbeuk leefden zijn deels overgestapt op de vogelkers en doen zich daar tegoed. Dat blijkt uit onderzoek uit 2016. Het is zo snel gegaan dat deze insecten niet meer op haagbeuk kunnen leven en ook niet meer kunnen voortplanten met hun voorouders die nog wel op Haagbeuk leven. Voorts is de soortenrijkdom op de Prunus serotina als ik goed heb onthouden groter dan op de Prunus avium. Dus: laat de boel nu eens met rust. Zodat ook op Schouwen de boom meer en meer op het menu van dieren komt te staan. Ten slotte houdt de Prunus niet van bos maar wel van zonnigere plaatsen. Misschien minder kappen en meer laten doen die natuur daar. Dan wordt het vanzelf zoals het hoort: bos. Of is “inheems” qua landschap ineens geen goede graadmeter meer voor wat (volgens die lezing ) ergens hoort en zijn we geneigd vooral met allerlei haaks op elkaar staande argumenten ons een weg naar het door ons gewenste ideaal te tuinieren? Dat gevoel bekruipt me regelmatig. Dat en de afkeer van soorten die ooit uit het buitenland zijn overgekomen en hier “dus” niet horen. Beetje rare gedachtegang die ik in de politiek ook wel eens hoor als het om mensen gaat…

  • Tim
   19 november 2023 om 16:35

   Klopt helemaal! Natuurbeheerders zijn helaas een beetje blijven hangen in hun denkwijzen. Nieuwe onderzoeken wijzen ook uit dat Am. Eik. evenveel biodiversiteit ondersteunt als inheemse eik (in niet- productiebossen) het argument van geen insecten is veroudert onderzoek. Tijd voor een genuanceerdere blik op matuurbeheer!

  • Tim
   19 november 2023 om 16:36

   Natuurbeheer*

 • rob
  20 augustus 2022 om 10:17

  Dit heeft toch geen enkel nut ?
  Het is toch beter om die boompjes met wortel en al uit de grond te halen dan telkens terug te komen om de weer uitgelopen stonken van bladeren te ontdoen?
  Vroeger gingen 1ste jaars studenten de Veluwe op om de kleine boompjes met wortel en al weg te halen.

  • Marijke Lieman
   22 augustus 2022 om 14:08

   Het lijkt inderdaad of de uitput-methode weinig nut heeft, toch werkt het in de Boswachterij Westerschouwen beter dan de bomen eruit te trekken. Door het machinaal verwijderen, wordt juist de bodem geschikt gemaakt voor nieuwe kiemplantjes uit de zaden die nog volop aanwezig zijn in het bos. Nu trekken we de grond niet open, creëren we geen geschikt kiembed, maar putten we de boom uit.
   Op andere plekken waar veel minder zaad aanwezig is, hebben we de boompjes wel met wortel en al verwijderd. Afhankelijk van de omstandigheden wordt er door de Provincie gekozen voor de uitput-methode of voor het verwijderen met wortel en al.

 • Ina van de Kamp
  5 juli 2022 om 12:19

  Dag,

  Sinds vorig jaar woon ik samen met mijn echtgenoot op de Torenweg in Burgh-Haamstede en ben op zoek naar nuttig vrijwilligerswerk. Kan ik jullie bij het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers van dienst zijn? Ik herken de vogelkersen vrij goed en zou dit erg leuk vinden om te doen.

  Vriendelijke groet,
  Ina van de Kamp

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog