www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Verwijderen Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij Westerschouwen deel III

5 juli 2022 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Deze zomer wordt, in opdracht van de Provincie Zeeland, gestart met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers in het laatste deel van de Boswachterij Westerschouwen. Het gaat om het meest oostelijke deel (grenzend aan het Groene Duin en de Zeepeduinen) en het deel langs de huizen en de campings. Eerder zijn de bomen van deze exoot in het deel langs de zeereep en in het middendeel al op een meter afgezaagd. De bomen die in deze vakken weer uitgelopen zijn, worden ook dit jaar weer nagelopen en wederom ontdaan van hun bladeren. Door deze methode toe te passen putten we de boom uit en zal hij uiteindelijk afsterven. Hierdoor krijgen planten, struiken en bomen die hier thuishoren weer een kans om te groeien en komt er meer afwisseling en meer biodiversiteit in het bos.

Damhert tussen de Amerikaanse vogelkers.

Exoot

Amerikaanse vogelkers is een struik die hier van nature niet thuis hoort. De invasieve soort – ook wel bospest genaamd – verspreidt zich erg makkelijk en vormt ondertussen een heuse plaag: inheemse zijn grotendeels verdwenen waardoor het bos is veranderd in een monotoon bos bestaande uit dennen en een onderbegroeiing van Amerikaanse vogelkers. Door de jaren heen hebben we al gezorgd voor meer afwisseling in de bomen; loofbomen vormen nu een belangrijk deel van het bos. Helaas bestaat de tussenlaag vooral uit Amerikaanse vogelkers en zijn de inheemse soorten als liguster, vlier, meidoorn, wegedoorn, lijsterbes op veel plaatsen verdwenen. Willen we ooit van de Prunus afkomen, dan moeten we er voor zorgen dat alle zaadbomen uit de natuur verdwijnen, waardoor de soorten die hier van oorsprong thuishoren weer kunnen groeien. En daarvan afhankelijke insecten, vogels en zoogdieren weer terug kunnen komen.

Werkzaamheden Boswachterij Westerschouwen

Het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij vindt plaats in drie fases. De afgelopen jaren zijn het westelijke en middendeel al aangepakt. Hier zijn alle Prunus-bomen op een meter afgezaagd en de takken zijn óf op houtrillen gelegd óf afgevoerd en versnipperd. Dit jaar wordt het laatste deel van de Boswachterij op dezelfde manier aangepakt. Ook hier wordt er soms gekozen voor houtrillen, zodat het wild (reeën en damherten) van de Boswachterij ook meteen dekking heeft, soms voor het afvoeren en versnipperen. Waar eerder de Amerikaanse vogelkers is aangepakt wordt ook dit jaar aan nabeheer gedaan: van de boompjes die opnieuw uitgelopen zijn worden de bladeren verwijderd en nieuwe boompjes worden omgezaagd of omgeknakt. Door dit keer op keer te doen, bij voorkeur in het groeiseizoen (maar buiten het broedseizoen) putten we de boom uit en zal hij verdwijnen. De allerkleinste zaailingen worden waar mogelijk door middel van schapenbegrazing aangepakt.

Amerikaanse vogelkersboompjes die vorig jaar zijn afgezaagd en dit jaar weer zullen worden aangepakt.

Natuurlijke verjonging

Op sommige plaatsen in de Boswachterij komt spontane opslag van loofbomen voor: eiken, esdoorns, lijsterbes, hulst etc. Deze natuurlijke verjonging wordt vaak opgegeten door de damherten, maar hier en daar lukt het enkele exemplaren om zich toch te ontwikkelen. Omdat het opgroeien van deze spontane verjonging meer kans van slagen heeft dan het aanplanten van bomen, wordt door de Provincie Zeeland, 1000 boompjes de komende jaren beschermd tegen vraat met een boomkorf. Door het verwijderen van de bospest en het creëren van kansen voor de soorten die hier van nature thuishoren zorgen we voor meer biodiversiteit in het bos.

Jonge eik beschermd door een boomkorf naast een opnieuw uitglopen Amerikaanse vogelkers.

Welkom

Tijdens de werkzaamheden blijft het bos toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters: alle paden blijven open of u wordt tijdelijk omgeleid. Er wordt gewerkt met zoveel mogelijk elektrisch gereedschap om de bewoners en de bezoekers van het bos zo min mogelijk te verstoren. Ondanks dat we er alles aandoen om de overlast te beperken kan het voorkomen dat u toch even moet wachten of een andere route moet nemen. Hiervoor vragen wij uw begrip. De werkzaamheden zullen drie maanden in beslag nemen.

reageren

geef een reactie

 • Ina van de Kamp
  5 juli 2022 om 12:19

  Dag,

  Sinds vorig jaar woon ik samen met mijn echtgenoot op de Torenweg in Burgh-Haamstede en ben op zoek naar nuttig vrijwilligerswerk. Kan ik jullie bij het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers van dienst zijn? Ik herken de vogelkersen vrij goed en zou dit erg leuk vinden om te doen.

  Vriendelijke groet,
  Ina van de Kamp

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog