www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Update 3000-soortenjaar Grevelingen: Januari, de kop is er af!

13 februari 2023 Merijn Loeve in Aan Zee

Iedere maand zullen we een update geven over de voortgang van het 3000-soortenjaar in de Grevelingen. En wat zijn we onder de indruk! In januari hebben 360 waarnemers gezorgd voor 3480 waarnemingen. Hierdoor is de teller van soorten nu op de 492 gekomen. De eerste 20% is dus al bijna binnen! En daarbij zaten al leuke soorten en zelfs een nieuw zoogdier voor de Grevelingen!

Vogels
In de winter zijn veel soortgroepen nog niet of nauwelijks actief. Maar de soortgroep vogels zijn juist in overvloed te zien in de wintermaanden. Zoals verwacht scoort deze soortgroep nu het hoogst, maar liefst 132 verschillende soorten werden in januari waargenomen. Het Grevelingenmeer is een van de mooiste wintervogelgebieden van Nederland en dat is duidelijke terug te zien. Kenmerkende zeevogels als kuifaalscholver, parelduiker, grote zee-eend, alk, zwarte zee-eend en zelfs de zeldzame ijsduiker werden gezien in januari. Een andere zeldzaamheid betreft de twee koereigers die al langere tijd verblijven bij onze fjordenpaarden op de Slikken van Flakkee. Daarnaast is de Grevelingen een van de enige plekken in Nederland waar je in de winter zwartkopmeeuwen kunt zien.

Koereiger op de Slikken van Flakkee

Planten
Een andere soortgroep waar al veel van waargenomen is, is de soortgroep planten. Misschien niet de soortgroep die je het meest verwacht, maar veel plantensoorten zijn in de winter ook al zichtbaar. Naast de meest voor de hand liggende soorten als riet, koebraam en diverse soorten bomen werden ook al soorten waargenomen die kenmerkend zijn voor de Grevelingen en op landelijke schaal onder druk staan. Een daarvan heeft ook een naam die eigenlijk al zegt dat je hem in de winter kunt tegenkomen: het ‘rond wintergroen’. Deze typische duinvalleisoort komt in de Grevelingen veel voor, het groeit zelfs bijna bodembedekkend in de ondergroei van struwelen. Bijvoorbeeld op de Veermansplaat en Slikken van Flakkee. In januari werden al 174 verschillende plantensoorten ingevoerd!

Rond wintergroen op de Veermansplaat

Vleermuizen
Een andere leuke toevoeging in januari kwam tijdens de jaarlijkse inventarisatie van vleermuizen in de bunkers op de Punt. Dit voert Staatsbosbeheer uit in samenwerking met Jan Alewijn Dijkhuizen van de Zoogdiervereniging. Een groot deel van deze bunkers is afgesloten zodat hier in alle rust vleermuizen kunnen overwinteren. Naast vleermuizen overwinteren er allerlei soorten dieren in de bunkers. Nachtvlinders zoals het roesje (zie afbeelding header) en de waaiermot, dagpauwoog (dagvlinder die als vlinder overwinterd), diverse groene kikkers en zelfs een kleine watersalamander. En wat denk je van de holenwielwebspin. Biodiversiteit allom dus. Maar terug naar de vleermuizen. Vanuit oudere inventarisaties weten we dat er ieder jaar een klein aantal watervleermuizen overwinterd in de bunkers. We tellen deze snel en laten ze daarna weer met rust, zodat ze niet wakker worden uit de winterslaap en onnodig energie zouden verliezen. Een van de aangetroffen vleermuizen was in het veld afwijkend qua kenmerken. Hiervan werden foto’s gemaakt en dit bleek zowaar een franjestaart te zijn. Deze soort is in de Zuidwestelijke Delta erg schaars en was nog nooit eerder waargenomen in de Grevelingen! Erg gaaf dus!

Franjestaart in de bunkers op de Punt
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog