www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Droogte in de Boswachterij?

11 januari 2024 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Laag water in de Driehoek Foto: M. Lieman Staatsbosbeheer

Rivieren zijn buiten hun oevers getreden, kelders zijn ondergelopen en paden zijn onbegaanbaar geworden door de vele regen die gevallen is. In de Boswachterij Westerschouwen lijkt het water juist verdwenen te zijn, niet vaak stond het water in de bosmeertjes de Driehoek en de Boompjesput zo laag. Hoe kan dat?

Regen

Door de vele regen zijn op sommige plaatsen de paden slecht toegankelijk. Met name in natuurgebieden op de zware kleigronden, waar het water niet snel weg kan zakken, zijn laarzen absoluut aan te bevelen voor wie gaat wandelen. Op de zandgronden valt het mee, toch kan ook daar het grondwater tijdelijk zo hoog staan, dat de paden onder water staan. Maar wie in de Boswachterij Westerschouwen wandelt, merkt daar weinig van.

Waterwingebied

Sinds 1930 wordt er water gewonnen uit de duinen ten behoeve van de drinkwatervoorziening op Schouwen-Duiveland. Eerst werd er vooral water gewonnen in de omgeving van het pompstation, later ook ten zuiden van het vliegveld. Sinds 1978 wordt er water  in de Boswachterij gepompt en door middel van twee infiltratievijvers wordt het water gefiltreerd en daarna weer teruggewonnen. Het water wordt opgepompt uit het Haringvliet en gaat via Ouddorp, waar het voorgezuiverd wordt, naar de Boswachterij. Daar zorgt het zand voor een verdere natuurlijke zuivering. Na zes maanden wordt het schone water weer opgepompt en in het pompstation verder gezuiverd zodat het aan alle eisen van schoon en veilig drinkwater voldoet.

Laag water in de Boompjesput. Foto M. Lieman Staatsbosbeheer

Werkzaamheden

Op dit moment werkt het Waterwinbedrijf Evides aan het vernieuwen van de transportleidingen. Een van de oude leidingen is een gietijzeren exemplaar uit 1929, twee andere leidingen liggen er sinds 1964 en 1974. Dit drietal wordt vervangen door twee buizen met een veel grotere diameter. Hierdoor kunnen alle inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland nú en in de toekomst, in de winter en in de zomer altijd beschikken over voldoende drinkwater. En naast het pompstation wordt een afsluiterplateau aangelegd, waarmee makkelijk tussen de verschillende leidingen kan worden geschakeld. Mocht er ergens een probleem voordoen, dan kunnen de leidingen elkaar vervangen. Deze werkzaamheden vragen de nodige voorbereidingen en in dat kader wordt het water in beide infiltratievijvers momenteel laag gehouden. Een vreemd gezicht, maar wel mooi en fotogeniek! En de kans dat je een ijvogeltje ziet zitten boven het water is nu nóg groter.

Ondanks dat het lijkt of er niet veel water in de vijvers staat, komt de drinkwatervoorziening niet in gevaar: er is nog voldoende voorraad. Zodra het weer mogelijk is, wordt het water weer op het oude peil gebracht.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog