www.boswachtersblog.nl/ Achterhoek

Houtoogst van start in Ruurlo

4 december 2014 Boswachter Erik de Bruijn in Achterhoek

De komende week start Staatsbosbeheer met het dunnen van het bos in Ruurlo. Dit is noodzakelijk omdat we hiermee ruimte maken voor een nieuwe generatie bos, en de blijvende bomen meer ruimte geven om te groeien. Bovendien voorzien we hiermee voor een klein deel aan de houtvraag van Nederland. Ongeveer 93% van het hout dat in ons land wordt gebruikt komt uit het buitenland.

Duurzaam product
Houtoogst
Gemiddeld gebruikt iedere Nederlander 1 m3 hout per jaar. Om te zorgen dat dit hout duurzaam wordt geteeld zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat er in de gebieden ook kleinschalige verjongingskap wordt uitgevoerd. Hierbij worden vrijwel alle bomen uit een bosvak  gekapt, wordt het hout uitgesleept, de bodem bewerkt en worden er, indien noodzakelijk, ook nieuwe boompjes ingeplant. Zo blijft het bos ook voor de toekomst bewaard en kunnen we over 100 jaar nog steeds hout uit onze bossen gebruiken.

Gedragscode bosbeheer
De bossen van staatsbosbeheer worden op een duurzame manier beheerd. Hierbij letten we op de vele bijzondere planten en dieren in onze bossen en proberen hier tijdens de houtoogst zo veel mogelijk rekening mee te houden. Alle dieren in Nederland zijn beschermd volgens de flora- en faunawet. Om te voorkomen dat we tijdens de oogst de wet overtreden worden in de maanden voofafgaand aan de oogst alle te beschermen elementen geinventariseerd en gemarkeerd. Deze worden op kaart gezet en verwerkt in de checklist van de gedragscode bosbeheer. In het bos kun je ze tegenkomen doordat ze zijn voorzien van gele lintjes. Gemarkeerd worden onder andere (roofvogel)horsten, bomen met holen, burchten en mierenhopen.

FSCFSC keurmerk
Het hout dat uit de bossen van Staastbosbeheer komt is voorzien van het FCS keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat de bossen op een verantwoorde manier worden gebruikt door rekening te houden met ecologische, sociale en economische belangen.

 

Tjibbe Hunink
Boswachter Achterhoek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog