www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Een druilerige plantdag in het Vlinderbos

28 maart 2015 Staatsbosbeheer in Biesbosch

Het Herdenkingsbos De Vlinder ligt In de Louisa Cannemanspolder op het Eiland van Dordrecht. In dit bos kunnen mensen een boom planten ter nagedachtenis aan een dierbare. Vandaag kwamen daar weer tien bomen bij.

vlinderbos1
Bij het planten verleende Staatsbosbeheer hand- en spandiensten. (foto: Jacques van der Neut)

Plantsessie
De belangstelling was groot, ondanks de druilerige regen. Zo’n honderd mensen deden mee aan de eerste plantsessie, waarbij zij konden kiezen voor een eik, linde of esdoorn. Medewerkers van Staatsbosbeheer hielpen een handje met het planten van de bomen of het aanbrengen van de spanbanden. Ook jonge kinderen droegen hun steentje bij en schepten de reeds gegraven plantgaten vol met grond. De hoosbui deerde hen niet. Nadat de bomen waren geplant ging ieder weer huiswaarts en was het wachten op de tweede plantsessie. Een groep schoolkinderen wilde ook een boom planten. Enkele maanden geleden overleed plotseling hun klasgenootje Joey. De groep hoorde we al aankomen; een lange rij met fleurige regenjassen, paraplu’s en regenjassen naderde vanuit het bosgebied De Elzen. De kinderen en ouders verzamelden zich bij het laatste plantgat. Nadat de directrice van de school enige woorden had gesproken, voegden de kinderen de daad bij het woord. Enthousiast schepten zij de grond rond de geplante boom, waarna ze een gedichtje voordroegen en vervolgens was het tijd om bellen te blazen. Tussen al die kleurige regenkleding zweefden talrijke bellen. Plezier alom. Een vrouw plengt aan de rand van de groep een traantje weg. Dan is het hoog tijd om iets te drinken en langzaam verdeelt de groep zich over het terrein. Het was de vierde plantsessie en in totaal staan er tachtig bomen. De Stichting Herdenkingsbos De Vlinder is opgericht met het doel om nabestaanden een boom te kunnen laten planten ter nagedachtenis aan hun ontvallen dierbaren. Staatsbosbeheer verzorgt de bomen en draagt zorg voor het onderhouden van het bos. Bomen die binnen tien jaar doodgaan worden door Staatsbosbeheer vervangen. De Stichting Herdenkingsbos De Vlinder verzorgt de aanvragen en de plantdagen. Het is ook mogelijk om op een gedenkplaat met tekst de naam of namen te vermelden van diegene voor wie de boom is geplant.

vlinderbos2
Ouders en kinderen verzamelen zich rond de voor Joey geplante boom. (foto: Jacques van der Neut)

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog