www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Baggerzooi in De Elzen

12 februari 2016 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch
Alnus1
Afvoer van gezaagd hout. (foto; Jacques van der Neut)

De werkzaamheden in bosgebied De Elzen, op het Eiland van Dordrecht, zijn begonnen. Door de regenval en de inzet van harvesters (houtoogstmachines) is het momenteel een baggerzooi in De Elzen. Deze klus maakt onderdeel uit van de Nieuwe Dordtse Biesbosch; groene planvorming waarbij er nieuwe natuur- en recreatiegebieden worden aangelegd.

Informatieavond
De Elzen-Noord wordt in het kader van de Nieuwe Dordtse Biesbosch vernat en sluit straks aan op de nog aan te leggen Noorderdiepzone. De recreatiegebieden vallen in de toekomst onder het beheer van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, terwijl natuurgebieden worden toegevoegd aan het areaal van Staatsbosbeheer. Het huidige zaagwerk in De Elzen bestaat uit lange stroken, waarbij vooral bomen in de oeverzone worden geveld. Aangezien de gezaagde bomen goed van kwaliteit zijn, worden zij op de markt afgezet. Het deel van De Elzen waar op dit moment wordt gewerkt, is tijdelijk voor het publiek afgesloten. Op de recent gehouden informatieavond werd daar regelmatig naar gevraagd en sommige mensen vonden het er afschuwelijk uitzien. Op het tijdstip van de daadwerkelijke uitvoering ziet zoiets er eigenlijk nooit mooi uit; de paden zijn veranderd in een baggerzooi en overal liggen gezaagde bomen. Het is er glibberen en glijden. Op zulke momenten krijg je voor dergelijke ingrepen eigenlijk nooit de handen op elkaar. De kunst is echter om verder te kijken. Na deze bijzonder ingrijpende klus, worden de watergangen voorzien van natuurvriendelijke oevers, waardoor moerasplanten als gele lis en kattenstaart een kans zullen krijgen. Wellicht is er hier en daar ook sprake van spontane rietontwikkeling, waarvan kleine karekiet, rietgors, blauwborst en cetti’s zanger profiteren. Door het heen en weer rijden van de houtoogstmachines wordt de bodem behoorlijk ‘geroerd’ en opengetrokken. De bodem zal zeer zeker niet kaal blijven, achterblijvende stobben lopen weer uit terwijl er ook veel zaden zullen ontkiemen.

Alnus2
Paden veranderen in modderpoelen. (foto; Jacques van der Neut)
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog