www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Ruim 20 jaar veranderingen in de Biesbosch

11 september 2016 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch

Na de hoge waterstanden van 1993 en 1995 brak er een behoorlijke paniek uit in ons land. Nadat het water weer zakte, kondigde de toenmalige regering met premier Wim Kok aan het roer, de komst aan van de Deltawet Grote Rivieren. Veel landbouwpolders in en rondom de Biesbosch veranderden geleidelijk in wetlands.

Kleiwinning
Aanvankelijk draaide het vooral om kleiwinning, waarbij de gewonnen hoeveelheden klei werden gebruikt bij de versteviging van diverse dijktrajecten in het benedenrivierengebied. Een dergelijk proces voltrok zich bijvoorbeeld bij de Kort en Lang Ambacht en de Ruigten bezuiden den Peerenboom op het Eiland van Dordrecht. Ook de landbouwpolder Aert Eloyenbosch en Jonge Janswaard, in de omgeving van de Kop van de Oude Wiel, moest er aan geloven. Er werden geulen gegraven en na jaren werden die in open verbinding gebracht met het buitenwater. Boerenland waar gewoonlijk landbouwgewassen werden verbouwd, veranderden in zoetwatergetijdengebieden. Na deze projecten werd ook de Kleine Noordwaard aangelegd.

De aanleg van de Tongplaat en de Jongeneele Ruigt is van recentere datum. Het grootste project is uiteraard de Noordwaard, waarbij voormalig polderland op Werkendams grondgebied, werd ingericht conform Ruimte voor de Rivier. Bescherming tegen hoge waterstanden is de rode draad van dit plan. Vanwege de grootte, ruim 4200 hectare, is dit het grootste rivierenproject van ons land. De megaklus is klaar en het gebied is inmiddels behoorlijk bekend geraakt. De gemeente Dordrecht is onlangs begonnen met de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch op het Eiland van Dordrecht. Door Polder De Biesbosch wordt een strook van zo’n 250 hectare aangelegd. Het graafwerk voor het bezinkbassin ter hoogte van de Oosthaven is achter de rug en een groot deel van de Kooikil is ook duidelijk in het terrein te zien. Over de uitvoering van dit plan wordt al meer dan 25 jaar gesproken, maar notoire bezwaarmakers zorgden iedere keer voor oponthoud. Klik hier voor meer informatie over de tot dusver verrichte werkzaamheden voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog