www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Brave honden worden in de Biesbosch beloond

26 april 2023 Boswachter Cynthia van 't Hoff in Biesbosch

Aangelijnde honden worden in de Biesbosch beloond.

Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur! Zo worden bezoekers in deze periode van het jaar welkom geheten in de natuurgebieden van onder andere Staatsbosbeheer. Ook de Biesbosch is zo'n kraamkamer. Voor weidevogels, de vis- en zeearend, vissen, reeën, bevers en nu misschien zelfs ook weer voor de otter. Een kraamkamer is kwetsbaar en vraagt om extra regels voor de bezoekers. Dat betekent dat niet alles is toegestaan. Zoals je buiten de paden begeven of honden los laten lopen. Om brave honden die aangelijnd zijn en (vooral) hun baasjes te belonen, delen Staatsbosbeheer en de gemeente Dordrecht de komende maanden met dank aan sponsor dierenwinkel Jumper Dordrecht presentjes uit in de Biesbosch.

De lente is begonnen. Het is duidelijk zichtbaar in de natuur: de knoppen aan bomen en struiken schieten de lucht in en vogels maken zich hoorbaar op voor een nieuw broedseizoen. Het broedseizoen is voor ons als boswachters ook een bijzondere tijd. In deze periode worden veel jonge dieren geboren en is de natuur extra kwetsbaar.

Te gast in de natuur
Wie op kraamvisite gaat, weet automatisch dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamer van Moeder Natuur vraagt om exact hetzelfde. De gevolgen van verstoring zijn in deze periode groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. Hoewel we allemaal weten hoe we ons moeten gedragen als we op kraamvisite gaan, blijken diezelfde gedragsregels in natuurgebieden ineens niet bij iedereen bekend. Bezoekers moeten zich realiseren dat ze gast zijn in de natuur.

Houd je aan de regels, blijf op de paden en houd honden aan de lijn. De kraamkamer van Moeder Natuur zal je dankbaar zijn.

Verstoring voorkomen
Formeel gezien duurt het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli, maar sommige dieren beginnen al veel eerder zoals de zeearend en de blauwe reiger. In het voorjaar worden veel jonge dieren geboren die voor het eerst hun weg moeten vinden in de wijde wereld. Met een paar minimale aanpassingen waaraan bezoekers zich vrij eenvoudig kunnen houden, is het effect van verstoring te beperken. Blijf op de paden, houd honden aan de lijn en laat geen afval achter. Het klinkt voor ons heel logisch en vertrouwd, maar we merken helaas dat veel mensen niet weten wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels met name in deze kwetsbare periode er eigenlijk zijn.

Reekalfjes extra kwetsbaar voor loslopende honden
Nu de lente is aangebroken, verandert de bosbodem in een veelkleurige bloemenzee. Voor een ree is het uitgeschoten gras de ideale omgeving om een pasgeboren reekalfje in te verschuilen. Deze kleinste hertensoort van ons land weegt bij de geboorte nog geen vier pond, na een zwangerschap die tien maanden heeft geduurd. Een pasgeboren reekalfje is totaal weerloos. Toch moet moeder haar tere kroost noodgedwongen een groot deel van de dag alleen laten om naar eten te zoeken. Slechts enkele momenten per dag komt ze even langs bij haar jong om het te zogen met vette energierijke melk. Wanneer moeder weer weg is, vertrouwt het reekalfje instinctief volledig op haar schutkleur en zal daarom ook niet wegvluchten wanneer een roofdier het benadert. Reekalfjes zijn in deze periode dus uiterst kwetsbaar.

Van nature zet moeder ree haar kalfjes, meestal zijn dit er twee per worp, neer langs een bosrand in kniehoge vegetatie. Zodoende kan het kalfje overdag enigszins opwarmen in de lentezon. Deze meer open locaties in het bos bevinden zich vaak op slechts enkele meters afstand van de wandelpaden aangezien de vegetatie hier zo nu en dan kort wordt gehouden door de paden te maaien. Het is dus heel goed mogelijk dat wandelaars de zeer goed gecamoufleerde reekalfjes op slechts enkele meters afstand passeren zonder dit überhaupt door te hebben.

Reekalfjes liggen vaak verstopt in het hoge gras langs de bosrand. Als ze door honden worden besnuffeld, kunnen ze al verstoten worden door hun moeder.

Het gebeurt helaas regelmatig dat een moeder ree haar jong verstoot, omdat het is aangeraakt of besnuffeld. Vanwege de vreemde geur herkent ze haar eigen kalf niet meer. Het achtergelaten kalfje dat nog volledig afhankelijk is van moedermelk zal door een hongerdood langzaam sterven. Een reekalf hoeft dus helemaal niet gebeten te worden door een hond om toch te overlijden. Het is daarbij een groot misverstand dat bepaalde typen honden zoals kleine honden of allemansvrienden geen schade zouden kunnen aanrichten. Hoewel er geen kwaad in honden zit, kunnen zij door hun geur af te geven, onontkoombare schade aanrichten. Daarom is het belangrijk dat alle honden aangelijnd blijven.

Niet alleen reeën maar ook veel andere (jonge) dieren die de komende maanden gaan broeden en geboren worden, zijn erg kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. Daarom doen de boswachters nu de dringende oproep aan de bezoekers van de gebieden om de natuur met extra zorg te betreden en de toegangsregels op de borden bij de ingangen te respecteren. De boswachters zullen daar ook extra opletten. Overtreden van de natuurregels kan je een boete opleveren.

Beloning voor honden aan lijn
Om aangelijnde honden en hun baasjes te belonen voor goed gedrag, delen we samen met de gemeente Dordrecht de komende tijd presentjes uit in de Biesbosch. Deze actie is mogelijk gemaakt door dierenwinkel de Jumper.

Dus houd je aan de regels, blijf op de paden en houd honden aan de lijn. Dan word je daarvoor beloond. Door middel van een presentje én de gedachte dat je hiermee de kraamkamer van Moeder Natuur beschermt. Namens de natuur: alvast heel erg bedankt!

P.S. De bekende hondenlosloopgebieden in Dordrecht blijven open. Deze gebieden zijn zorgvuldig geselecteerd, onderzocht door onze ecologen en geschikt bevonden als locatie waar honden wél los kunnen lopen. Mocht je je hond dus willen laten rennen: zoek één van de hondenlosloopgebieden in Dordrecht uit.

Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur! Zo worden bezoekers in deze periode van het jaar welkom geheten in de natuurgebieden van onder andere Staatsbosbeheer.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog