www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

De weg is weg..

11 november 2015 Albert Broekman in Drenthe

ELP – Het bos grenzend aan Natura 2000 gebied ‘de Elperstroom’ in het Hart van Drenthe was oorspronkelijk een nat gebied met vennetjes. Tijdens de aanleg van dit bos vanaf 1925 is een uitgebreid netwerk van sloten gegraven om het gebied te ontwateren. Dat was nodig omdat veel boomsoorten niet langdurig tegen natte voeten kunnen. Ook zijn allerlei wegen aangelegd. Een groot deel van de sloten wordt nu gedempt om de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen.

sloten dempen
Aan het werk: sloten dempen

Het gebied wordt natter en de samenstelling van het bos verandert. Niet inheemse boomsoorten maken plaats voor bomen die hier van nature thuishoren. Dat zijn bijvoorbeeld eik, beuk, els, wilg en grove den. Dat past goed bij de ontwikkeling van het Hart van Drenthe naar een natuurlijk boslandschap, populair gezegd: een ”nieuwe wildernis”. Het dempen van de sloten komt ook de ontwikkeling van de Elperstroom ten goede. Water stroomt weer zoals vroeger via de bodem richting het beekdal.

Vorige week hebben we twee asfaltwegen die vanaf de Egbertsweg links en rechts het natuurgebied in liepen, van asfalt ontdaan. In overleg met de gemeente Midden-Drenthe zijn het nu zandwegen geworden.

de asfaltwegen
de asfaltwegen

Terug naar de natuur! Nog steeds geschikt voor wandelen en fietsen, maar landschappelijk veel mooier.
Hier een filmpje van het werk:

Verbetering Natura 2000
Al deze maatregelen worden betaald door energiebedrijf RWE, waarvan Essent een dochteronderneming is. Het bedrijf heeft een steenkoolgestookte electriciteitscentrale in de Eemshaven gebouwd. Zo’n centrale zorgt voor een toename van stikstofuitstoot in Noord-Nederland. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid heeft RWE geld beschikbaar gesteld aan natuurorganisaties om inrichtingsmaatregelen uit te voeren in Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig zijn, zoals de Elperstroom.

Waar twee jaar geleden nog koeien liepen, overwinteren nu wilde zwanen en ganzen. Vorig jaar liep er zelfs enige tijd een paartje kraanvogels voedsel te zoeken. De biodiversiteit is nu al met sprongen vooruit gegaan. Topnatuur in het Hart van Drenthe!

kraanvogelpaar bij de Elperstroom
kraanvogelpaar bij de Elperstroom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Jan Wolf, projectleider Elperstroom,
en boswachter Evert Thomas

reageren

geef een reactie

  • Blue tits and other Drenthe birds, 1 May 2015 | Dear Kitty. Some blog
    11 november 2015 om 17:34

    […] Mensingebos in Drenthe: here. Hart van Drenthe: here. […]

  • Blue tits and other Drenthe birds, 1 May 2015 | Dear Kitty. Some blog
    11 november 2015 om 17:34

    […] Mensingebos in Drenthe: here. Hart van Drenthe: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog