www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Iers bezoek in het Bargerveen

1 juli 2016 Boswachter Albert Broekman in Drenthe

Weiteveen – Wat hebben Ierland en Nederland gemeen? Nou, hoogveen en de daarmee samenhangende geschiedenis. Waar in Nederland het steken van turf verleden tijd is, is het in Ierland nog volop aan de gang. Sterker, een groot deel van het platteland in Ierland is, wat betreft energievoorziening, nog volledig afhankelijk van turf. In Nederland werd in de laatste jaren van de turfwinning turf hoofdzakelijk benut door de Purit als grondstof voor actieve koolfilters. Geen primaire levensbehoefte dus. Dat maakt het voor de Ierse natuurbeschermers lastig naar de omgeving te verkopen dat behoud van hoogveengebieden goed is voor het nageslacht. Brandstof is wel een primaire levensbehoefte.

De verbinding tussen het Bargerveen en Clara Bog in Ierland is al begin jaren ’90 gelegd door Matthijs Schouten. Hij heeft zich ingezet om delen van een ongestoord veengebied in Ierland, Clara Bog, te behouden en heeft veel onderzoek gedaan naar hoogveengebieden. Hij heeft een aanstelling als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Wageningen. Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland). Nu is hij werkzaam bij Staatsbosbeheer. Daar houdt hij zich bezig met ecologie en milieufilosofie, vooral gericht op strategische vragen.

Matthijs Schouten
Matthijs Schouten

Sindsdien zijn er regelmatig uitwisselingen tussen beide veengebieden. Zo waren afgelopen week twee medewerkers uit Ierland op bezoek. Katie en Nuala Madigan. Beide werkzaam bij Irisch Peatland Conservation Counseling. De dames waren hier op uitnodiging van de Nederlandse Stichting voor het behoud van de Ierse veengebieden. Ze houden zich bezig met educatie en PR.

Blijkbaar zijn veel hoogveengebieden in Ierland niet toegankelijk voor publiek, want ze waren verrast dat het Bargerveen bijna overal toegankelijk is voor publiek. Oké, grote delen zijn natuurlijk niet toegankelijk vanwege de terreinsituatie, maar overal zijn wandel-, en fietsroutes.

Erik Bloeming legt uit
Erik Bloeming legt uit

Op de eerste dag werd het Veenmuseum bezocht waar de nadruk ligt op de geschiedenis van het hoogveen in Drenthe. ’s Middags gingen Katie en Nuala met een internationaal gezelschap het Bargerveen in. Ze waren onder de indruk van de vele publieksgerichte activiteiten in het Bargerveen. Excursies en natuurlijk de Veenlandexpres.

De komende jaren gaan veel projecten draaien in het Bargerveen en gaat er veel geïnvesteerd worden in het herstel van de hydrologie. Ook wordt er een nieuwe schaapskooi gebouwd waar plaats is voor 1000 schapen. Die lopen er nu al. Behalve 1000 schapen lopen er ook 100 runderen die verbossing moeten tegengaan.

Katie en Luana hopen dat de in het Bargerveen opgedane ervaringen kunnen bijdragen aan goede educatieprogramma’s in Ierland en bijdraagt aan bewustwording bij het publiek van de waarde van dergelijke terreinen, zowel in Ierland als in Nederland.

Katie en Luana
Katie en Luana

boswachters Jans de Vries en Erik Bloeming

reageren

geef een reactie

  • Vince Flannelly
    7 juli 2016 om 19:27

    Your page is very interesting. Would you like to make contact with the Irish Red Grouse Association? Are you interested in the reintroduction of grouse to the Netherlands? If so please feel free to contact.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog