www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

De Onlanden: een oneindig succes?

5 januari 2017 Boswachter Albert Broekman in Drenthe
De Onlandse Wijk in najaar 2016. Foto: Aaldrik Pot

De Onlandse Wijk in najaar 2016. Foto: Aaldrik Pot

3 januari 2012. Vanwege hevige regenval en een flinke zuidwesterstorm zijn de waterstanden in Groningen, Drenthe en Friesland erg hoog. Wateroverlast in de steden Groningen, Meppel en Leeuwarden dreigt. De noordelijke waterschappen besluiten om de waterbergingsgebieden in gebruik te nemen. Waterschap Noorderzijlvest is genoodzaakt de nagelnieuwe Onlanden in te schakelen. Dit 2.400 ha grote gebied rond het Leekstermeer vormt sinds eind 2011 samen met de Eelder- en Peizermaden en het Peizerdiep een nieuw aaneengesloten waterbergings- en natuurgebied. De aanleg is nog niet eens helemaal gereed. Door tijdelijke maatregelen kan een deel van de Onlanden op 4 januari toch ingezet worden als waterberging.

Dit is op de kop af 5 jaar geleden.

Weer staat het water vrij hoog begin januari, en houdt waterbergingsgebied De Onlanden de stad Groningen droog. Waterberging? Natuurgebied! Toen ongeveer 10 jaar geleden werd gestart met de herinrichtingswerkzaamheden hadden we niet kunnen vermoeden dat dit gebied in de driehoek van Stad, Peize en Leek zo’n natuursucces zou worden.

De Onlandse Wijk in najaar 2011. Foto: aaldrik Pot.
De Onlandse Wijk in najaar 2011. Foto: Aaldrik Pot.

Zie alleen al het verschil tussen de foto’s hierboven, genomen vanaf dezelfde plek in 2011 en in 2016 (bovenste).
Wij verbazen ons nog wekelijks over hoe De Onlanden zich ontwikkelen op gebied van flora en fauna. Futen, krabbenscheer, zilverreigers, rietzangers, grote boterbloem, bruine kiekendief, waterspitsmuis, roerdompen, reeën, en zelfs visarenden zijn er met enige regelmaat te vinden. Verschillende, zelfs zeldzame broedvogels boeken flinke successen. En niet te vergeten, de otter! De eerste otterpaartjes hebben zich al succesvol voortgeplant in de Onlanden. Oh ja, er kan tegenwoordig uiteraard ruim 10.000.000 m³ water – net zoveel als ruim 4.000 Olympische zwembaden – worden geborgen binnen De Onlanden. En dan heb ik het nog niet eens over de oneindige recreatiemogelijkheden gehad.. 🙂

Wilde natuur

Ik ben er trots op dat Staatsbosbeheer al ruim vijf jaar zo’n 800 hectare van deze prachtige nieuwe wildernis dichtbij de stad mag beheren, uiteraard in nauwe samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest, Natuurmonumenten, het Groninger Landschap, het Drentse Landschap en de vrijwilligers van de Stichting Natuurbelang Onlanden. Op naar een toekomst met oneindig veel wilde natuurervaringen en -ontdekkingen!
Mocht je meer willen weten over De Onlanden, kijk dan op de Staatsbosbeheer-website of op deze zeer informatieve site: http://www.natuurindeonlanden.nl/

Boswachters Albert Broekman en Roelof Blaauw
(ook namens collega Aaldrik Pot, die nauw betrokken is geweest bij het ontstaan van De Onlanden)

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog