www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Een zeldzame vogelaar

13 april 2017 Boswachter Albert Henckel in Drenthe
Canadese gans

Canadese gans.

Het Dwingelderveld en omgeving is leefgebied voor veel soorten vogels. Door de afwisseling aan terreintypen en vegetaties voelen ze zich er thuis. Er komen algemene soorten voor, die je in bijna heel Nederland kunt aantreffen, maar ook zeldzame soorten die het Dwingelderveld een geschikt gebied vinden om te overwinteren, foerageren of zich voort te planten. En die soortenrijkdom trekt ook de vogelaar aan die deze soortenrijkdom waardeert. En die heb je in vele soorten en maten.

De algemene vogelaars bij de kijkwand.
De algemene vogelaars bij de kijkwand.

De algemene vogelaars kun je het vaakst aantreffen. Ze bewegen zich lopend of per fiets door het gebied. Meestal voorzien van een verrekijker of telescoop en vaak met een camera om al dat moois vast te leggen. Op de één of andere manier communiceren deze vogelaars ook met elkaar. Zit er een bijzondere soort dan zie je hun aantallen toenemen. Ze willen scoren. Het liefst plaatsen ze al dat bijzondere op een waarnemingen site waardoor anderen kunnen zien hoe goed ze zijn.

Dan heb je ook nog de zeldzame vogelaar. Deze is, de naam zegt het al, veel zeldzamer. Om die te zien te krijgen moet je al wat meer moeite doen. Het Dwingelderveld is het leefgebied van zo’n zeldzame vogelaar. We noemen hem voor het gemak Joop. We willen natuurlijk niet dat daar ook weer vogelaars op afkomen en hem verstoren.

Joop de zeldzame vogelaar
Joop de zeldzame vogelaar

35 jaar..

Wat maakt Joop nu zo bijzonder. Ruim 35 jaar heeft hij zich ingespannen om naast zeldzame soorten ook de gewone vogels in kaart te brengen. Niet om anderen te laten zien hoe goed hij is maar om te laten zien hoe bijzonder het Dwingelderveld is. En ja, hij heeft zich wel eens laten horen als hij het niet eens was met een beheersmaatregel van Staatsbosbeheer. Maar altijd op een nette manier en vastgelegd in één van zijn 35 rapporten die jaarlijks van zijn hand verscheen.

Naast de soorten die er broeden, of jaarlijks voorbij komen, plaatste hij steeds meer informatie in zijn rapporten. Niet alleen informatie over vogels maar ook over beheersmaatregelen, planten, insecten, zoogdieren, amfibieën, reptielen enz. Er zijn inmiddels meer liefhebbers die hun veldgegevens aan Joop doorgeven. Die verwerkt het dan in zijn rapport.

Een rugstreeppad
Een rugstreeppad

Drentse Vogelpries

Joop zijn rapporten zijn goed. Daarom zijn deze belangrijk voor ons, andere natuurorganisaties en ambtenaren. Zo goed dat hij al diverse keren is gehuldigd voor al die uren die hij aan veldwerk en uitwerken heeft besteed. Zo kreeg hij de Drentse Vogelpries, de gouden lepelaar en is hij zelfs geridderd. Maar Joop wordt ouder en probeert zijn kennis door te geven aan een nieuwe generatie vogelaars. Die proberen het stokje over te nemen. Dat valt niet mee. Ik hoorde van een kennis hoeveel uren daar in gaat zitten.

We weten van Joop dat er in het Dwingelderveld en omgeving in 2016 20.514 broedparen zijn vastgesteld verdeeld over 131 vogelsoorten. En daar zaten dus algemene en zeldzame soorten bij.

vrouwtje wilde eend

Joop doet het nu wat rustiger aan, zegt hij. Maar wie hem, kent weet wel beter. Hij zal gegevens blijven verzamelen en opschrijven en de veranderingen in het Dwingelderveld blijven volgen.

Waar anderen afhaken gaat Joop door. Dat maakt van hem een zeldzame vogelaar.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog