www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Natuurherstelproject Veenhuizen

25 april 2024 Boswachter Corné Joziasse in Drenthe

Wie aan Veenhuizen denkt, denkt aan de gevangenis. Ook in de natuur rond Veenhuizen zijn restanten van de oude gevangenis te vinden. Verstopt in het bos lag een schietbaan waar de bewakers vroeger oefenden. Door jarenlang gebruik raakte de grond vervuild. Het voormalig schietterrein moet in de toekomst overtollig water vanuit het Fochteloërveen gaan bergen. Maar voor Staatsbosbeheer aan de slag kan, moet eerst de vervuiling opgelost worden.

Het schietterein

Als je om het bos heen loopt, zie je behalve een aantal oude slagbomen niet veel van het oude schietterrein. Diep in het bosje liggen de restanten van de schietbaan verscholen. Hier zijn nog een vervallen wachthuisje en een schietbunker te herkennen. Toch trok dit niet de meeste aandacht. Naast de gebouwtjes lag een enorme bult met zand. Deze werd vroeger gebruikt om afgevuurde kogels op te vangen. Nu zit die bult, en de grond daaromheen, vol met de schadelijke stoffen waar deze kogels vroeger uit bestonden zoals lood, maar ook antimoon en zink.

Foto: Oude kogelvanger met wachthuisje

Natuurherstel

Vroeger bestond het schietterrein, net als het Fochteloërveen, uit veen. En dat willen we graag weer terug. In de oude situatie stroomde het overtollige water vanuit het Fochteloërveen via een sloot door het gebied. Dit water werd allemaal afgevoerd. Voor een veengebied is dit funest. Voor de vorming van veenmossen moet het gebied namelijk zo nat mogelijk zijn. Het vasthouden van water staat in de nieuwe visie van Staatsbosbeheer centraal. Het overtollige water werd tijdens de inrichting van het schietterrein nog vastgehouden in het Fochteloërveen door een stuw. Deze stuw is inmiddels opengezet.

Foto: Slenk

Via de slenk die je in de foto ziet, loopt het water vanuit het Fochteloërveen zo het gebied in. Hier wordt het water zo lang mogelijk vastgehouden. Door het vasthouden van water is het veen natter. Natter veen is de basis voor hoogveen. Dit hoogveen is een natuurlijke spons die het water heel lang vasthoudt. Naast water houdt hoogveen ook CO2 vast en is het een leefgebied voor zeldzame vlinder-, libellen-, reptielen- en plantensoorten. Zo wordt het overtollige water goed gebruikt. Er was alleen één groot probleem; de kogelvanger.

Kogelvanger

Als er meer water in het gebied komt, neemt dat water ook de vervuilde grond van de kogelvanger mee. Dit is erg schadelijk voor de omgeving. De vervuilde grond kon dus niet in het gebied blijven liggen. Om de natuur zichzelf op een veilige manier te laten herstellen is de kogelvanger en de grond daaromheen gesaneerd. Op de plek van de kogelvanger ligt nu schoon zand.

Foto: Verwijderen van de kogelvanger

Recyclen

Rond de voormalige schietbaan komen ook verschillende soorten heide voor. Om heide meer kans te geven is een gedeelte van de bosopslag verwijderd. Deze bomen zijn in het gebied opnieuw gebruikt. Een bult bomen met daarover heen een laag grond is een ideaal huis voor reptielen. In dit gebied komen er namelijk veel voor, waaronder de ringslang. Zij zullen straks intrekken in één van de vele reptielenhuizen die zijn aangelegd. Op de foto hieronder zie je een reptielenhuis op de plek van de oude kogelvanger. Zo helpt de herinrichting van het gebied ook de bewoners.

Foto: Reptielenhuis op de plek van de oude kogelvanger

Publiek

Om het gebied heen loopt een wandelroute. Deze is aangegeven met groene paaltjes en start vanaf de parkeerplaats van het gevangenismuseum. Via de route loop je langs de rand van het oude schietterrein. Het gebied zelf is niet open voor publiek. Wel kan je het gebied in kijken op de plek waar het water via de slenk het gebied instroomt. Via de route loop je ook langs het Fochteloërveen.

Je bent van harte welkom om, vanaf het wandelpad, een kijkje te komen nemen. We vragen wel om rekening te houden met het broedseizoen. Dit seizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. In deze periode is rust belangrijk voor de broedende vogels. Daarom vragen we om tijdens het bezoek honden aan te lijn. Zo worden de broedende dieren het minst verstoord.

reageren

geef een reactie

 • Piet
  26 april 2024 om 12:40

  Dank voor het delen. Ben dezstijds daar als oud-dienstplichtig militair geweest. Puntje vervuiling zal idd even ‘een ding zijn’ maar komt vast goed. Laat Veenhuizen wellicht bij ‘kenners’ een negatieve klank in zich hebben bedenk dan dat het los staat van de overigens prachtige natuur ook daar…

  • Corne Joziasse
   30 april 2024 om 11:08

   Dank voor het compliment. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken samen om de natuur rond het dorp Veenhuizen te verbeteren.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog