www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Natuurherstel in De Witten: bescherming van levend hoogveen

26 maart 2024 Boswachter Ruben Kluit in Drenthe
In natuurgebied De Witten werkt Staatsbosbeheer aan herstel van levend hoogveen (foto: Ruben Kluit - Staatsbosbeheer)

In natuurgebied De Witten werkt Staatsbosbeheer aan herstel van levend hoogveen (foto: Ruben Kluit - Staatsbosbeheer)

Nabij de stad Coevorden, te midden van het uitgestrekte agrarische landschap, ligt een juweeltje van biodiversiteit: De Witten. Dit unieke restant hoogveen is een waardevol stuk natuur dat zijn bestaan heeft weten te behouden te midden van veranderende tijden. Staatsbosbeheer, in opdracht van de provincie Drenthe, neemt hier de verantwoordelijkheid voor natuurherstel op zich. We staan voor de uitdaging om het levend hoogveen in dit gebied te beschermen, een taak die van cruciaal belang is om de bijzondere vegetatie te behouden en verdere verdroging tegen te gaan.

Het belang van De Witten

De Witten beslaat een oppervlakte van ongeveer 30 hectare. Vroeger was het onderdeel van een veel groter hoogveengebied dat zich in heel zuidoost Drenthe uitstrekte. Dit gebied heeft de veenvergravingen van voorgaande eeuwen weten te overleven en ligt nu als een bult in het verder agrarische landschap. Grondwater dringt door een dikke, intacte laag hoogveen niet van onderaf door. Het levend hoogveen hier wordt dus alleen gevoed door regenwater. Maar het regenwater stroomt aan de zijkanten weg naar lagergelegen gebieden. Het veen dreigt hierdoor te verdrogen. Deze verdroging zou een enorme verlies betekenen voor de biodiversiteit, aangezien De Witten een habitat biedt aan verschillende zeldzame soorten zoals hoogveenveenmos, wrattig veenmos, eenarig wollegras en kleine veenbes.

Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum) is een bultvormend mos dat voorkomt op hoogveen. Wrattig veenmos lijkt erg op gewoon veenmos. (foto: Liesbeth van Oirschot-Beerens - Staatsbosbeheer)
Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum) is een bultvormend mos dat voorkomt op hoogveen. Wrattig veenmos lijkt erg op gewoon veenmos. (foto: Liesbeth van Oirschot-Beerens – Staatsbosbeheer)

Nieuwe kades voor bescherming

Eigenlijk kun je De Witten zien als een enorme badkuip. En die badkuip is lek in de wanden. De bestaande veenkade, die ooit bedoeld was om water binnen te houden, is lek en functioneert niet meer. Het water stroomt zo aan alle kanten weg. Dat is desastreus voor het natuurgebied, en dat kun je zien aan de overmatige groei van pijpenstrootje en jonge berken. Daarom legt Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Drenthe deze zomer nieuwe kades rond het gebied aan. Zand en rivierklei zijn aangevoerd vanuit de Vecht en ligt in een depot in de buurt. Dit bevat veel leem, dat zorgt voor een waterdichte kade. Hiervoor werken we samen met het waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg.

Kaart van het gebied De Witten. De groen/blauwe lijn geeft aan waar Staatsbosbeheer nieuwe kades aanlegt. Aan de noord- en zuidzijde worden waterbergingszones aangelegd door hier veenkades omheen te leggen (zwarte lijnen).
Kaart van het gebied De Witten. De groen/blauwe lijn geeft aan waar Staatsbosbeheer nieuwe kades aanlegt. Aan de noord- en zuidzijde worden waterbergingszones aangelegd door hier veenkades omheen te leggen (zwarte lijnen). Klik op de afbeelding om te vergroten.

Klaar voor het volgende regenseizoen

Het is essentieel dat we tegen het volgende regenseizoen klaar zijn om het water goed vast te kunnen houden. Nog een droge periode kan het gebied maar nauwelijks aan, en belangrijke natuurwaarden zullen dan onherroepelijk verdwijnen. Hoewel we al in januari zijn begonnen met voorbereidende werkzaamheden, waren de omstandigheden te nat om verder te gaan met de aanleg van de kades. Daarom duren de werkzaamheden nog tot het einde van de zomer 2024.

Doordat we doorwerken tijdens het broedseizoen is enige verstoring onvermijdelijk. Maar we hebben maatregelen genomen om de impact zo laag mogelijk te houden. We gaan zorgvuldig te werk, om fauna zoals broedvogels en reptielen zoveel mogelijk te ontzien. We hebben de werkstrook vrijgemaakt van vegetatie en onze boswachters en ecologen houden het gebied nauwlettend in de gaten tijdens de werkzaamheden.

Al met al zal het gebied aan het eind van deze zomer weer helemaal lekdicht gemaakt zijn. Zo behouden we nog vele jaren dit prachtige stuk levend hoogveen!

reageren

geef een reactie

 • M.L. Boekholt
  27 maart 2024 om 17:53

  Bedankt voor deze informatie.
  Interessant gebied; binnenkort ga ik er eens kijken. In ieder geval succes met het werken aan de kades.

 • Piet Westbroek
  26 maart 2024 om 17:23

  Boeiende info. …Als we toch geen natuur zouden hebben…

  • Henk Westman
   27 april 2024 om 20:37

   Het zou leuk zijn dat er bij de toegangspoort van de werkzaamheden een bord kwam met een QR code waar de mensen kunnen in scannen over wat de werkzaamheden zijn en waar het voor dient.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog