www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Werken aan het mooiste hoogveen van Nederland

12 maart 2019 Boswachter Jans de Vries in Drenthe

Flora en fauna zijn na de werkzaamheden teruggekomen.

Het Bargerveen is een uniek stuk levend hoogveen. Dat proberen we al meer dan 50 jaar te behouden voor toekomstige generaties. Hoogveen leeft omdat het nat is en blijft. De grootste uitdaging is dus om het water vast te houden. Het gebied eromheen verdween in de afgelopen eeuwen door ontginning; het ligt soms wel 7 meter lager. Water gaat altijd naar het laagste punt. Om het water in het Bargerveen te kunnen houden, liggen er dammen en kades. In de afgelopen jaren bouwden we nieuwe, stevige kades en buffers aan de noordkant en langs de Duitse grens. Nu is de zuidkant aan de beurt.

Kades en buffers

Staatsbosbeheer, Prolander en lokale aannemers starten binnenkort de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe grenskade. Deze ‘grenskade fase 2’ begint bij het nieuwe betonnen fietspad langs de Duitse grens en loopt tot aan de zuidelijke grens van het Bargerveen. Daarvoor graven we eerst een deel van het veen af. Vervolgens komt er een kade van zand en leem en daar leggen we het afgegraven veen weer tegenaan. Zo is de kade gegarandeerd waterdicht en kan hij tientallen jaren mee. Ook wordt een deel van de wijk – een oud afwateringskanaal – gedempt en vervangen we het netwerk van fietspaden en breiden we het uit. De werkzaamheden beginnen na de zomer, als het broedseizoen eindigt.

Bomen en struiken weggehaald

Als voorbereiding op al deze werkzaamheden heeft de aannemer nu alvast kleine bomen en struiken verwijderd. Zo voorkomen we dat vogels en andere soorten zich er gaan vestigen. Die zouden dan door de werkzaamheden worden verstoord. Alleen de stobben zijn overgebleven om overwinterende reptielen niet te storen. Meteen na de zomer verwijderen we de stobben. Deze verplaatsen we naar een andere plek in de omgeving om nieuwe overwinterplekken voor reptielen te maken. In het tracé staan ook beschermde Gagelstruiken. Die graven we uit en verplaatsen we naar een andere plek.

Alles voor behoud van Bargerveen

Zo direct na de ingreep ziet het landschap er niet bepaald beter uit. De werkzaamheden worden zogezegd met de botte bijl uitgevoerd. Wat overblijft is een wat droevig geheel van houtsnippers en versplinterde stobben. Deze week deelden bezoekers van het gebied hiervan foto’s via diverse sociale media met verontwaardigde teksten erbij. Als boswachter kan ik me goed voorstellen dat dit vragen oproept. Zeker als de achtergrond ervan nog niet bij iedereen bekend is.

Werkzaamheden in 2004 bij de centrale slenk
Werkzaamheden in 2004 bij de centrale slenk

Gelukkig hoeven we alleen maar naar de noord- en westzijde van het Bargerveen te kijken om te weten dat het goed komt. Ook daar legden we kades aan. De eerste tijd na deze ingrijpende maatregelen was het allemaal wat minder aantrekkelijk. Nu de rust is teruggekeerd, zien we dat flora en fauna opleven als nooit tevoren.

Flora en fauna zijn na de werkzaamheden teruggekomen.
Flora en fauna zijn na de werkzaamheden teruggekomen.

En dat is juist waar we het met elkaar voor doen: voor al die bijzondere planten en dieren, voor vernatting en bescherming van het hoogveen. Kortom: voor het behoud van het Bargerveen, het mooiste levend hoogveen van Nederland!

Meer informatie

Alle werkzaamheden gebeuren in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Volg alle werkzaamheden en meer via www.bargerveen-schoonebeek.nl.

reageren

geef een reactie

 • harry waterbase
  13 maart 2019 om 11:01

  Als ik het goed begrijp, zit er onder het veen een leemlaag. Deze is natuurlijk afgezet in de ijstijd. Aan de zijkant wordt veen weggegraven tot de leemlaag. hier komt een zanddijk die aan de binnenkant bekleed wordt met een laag leem. Waarna de opening weer opgevuld wordt met weggegraven veen?

 • Piet Westbroek
  12 maart 2019 om 21:25

  Boeiend ! Uitleg ‘hoe-en-waarom’ nemen onduidelijkheden weg. Kan me enigszins voorstellen dat men dacht ‘waar is Staatsbos mee bezig’?!!!

  Bedenk dat graafmachines ‘aan-het-werk’ in een Natuurgebied de wenkbrauwen kunnen doen fronsen.

  Het is nu ‘aan-de-natuur’ en – getuige de foto’s – komt dit goed !

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog