www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Aan de slag voor de tapuit en de kommavlinder

16 december 2015 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Het Nationaal Park het Drents-Friese Wold behoort tot de lijst van Natura 2000 gebieden in Nederland. Topgebieden in Europa als het om natuur gaat. De status Natura 2000 benadrukt het bijzondere, internationaal gewaardeerde karakter van het Wold, maar betekent ook hard werken aan het behalen van de habitattypen en doelen voor het behoud van de soortenrijkdom.

In het grootste stuifzandgebied van Noord Nederland, de Kale Duinen en in de Stoevert, komen zeldzame soorten als nachtzwaluw, boomleeuwerik en tapuit voor. En niet te vergeten de komma- en heivlinder. Ze zijn hartstikke bijzonder. Wij zijn trots als Staatsbosbeheerders om vanuit onze jarenlange kennis en ervaring deze Natura 2000 soorten in het Drents-Friese Wold te mogen beschermen. Hiervoor moeten we noodzakelijke maatregelen uitvoeren volgens de omvormingsdoelen in het concept-Beheerplan Natura 2000.

tapuit

Tapuit

Wat gaat er gebeuren?
Om te zorgen dat de bijzondere soorten hier blijven en zich zelfs kunnen uitbreiden moeten we ervoor zorgen dat zij zich hier thuis voelen. We gaan daarom de komende maanden niet alleen op sommige plekken bosopslag en bosranden verwijderen, maar ook verspreid en kleinschalig plaggen zodat het gebied opener en aantrekkelijker wordt. Zo geven we de wind vrij spel en de heide meer kans om te groeien. Naast de vogelsoorten en de hei- en kommavlinder profiteren hier ook zeldzame planten als zandblauwtje en korstmossen van. Insecten zoals de mierenleeuw die van een zanderige ondergrond houden krijgen dan ook weer de ruimte.

zand blauwtje

Zandblauwtje

mierenleeuw

Mierenleeuw

Er wordt gewerkt tot medio maart 2016; het begin van het broedseizoen. Op de locaties waar gewerkt wordt, staan informatiebordjes. Fiets-, wandel- en ruiterroutes kunnen hier tijdelijk slecht begaanbaar zijn. Het terrein ziet er direct na de werkzaamheden niet op z’n mooist uit, maar we gaan voor het eindresultaat.
Staatsbosbeheer houdt uiteraard rekening met de aanwezige flora en fauna. Mierenhopen en bomen met (nest)holen worden gespaard. Staatsbosbeheer werkt ook volgens de richtlijnen en de gedragscode bos- en natuurbeheer en het FSC keurmerk. En uiteraard buiten het broedseizoen. De provincies Fryslan en Drenthe hebben voor deze werkzaamheden een NB-wet vergunning afgegeven aan Staatsbosbeheer.

Boswachter Corné Joziasse

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog