www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Maaien is keuzes maken

26 juni 2020 Lysander van Oossanen in Drents-Friese Wold

Nest van de Gele kwikstaart Foto: Stef Waasdorp

Wanneer is nu het juiste moment om graslanden te maaien?
Zijn de vogels al uitgebroed of moeten de kruiden nog bloeien? Steeds is het afwegingen maken en goed kijken wat er allemaal groeit en bloeit

Ik weet niet wat u ervan vind, maar voor mij is het al snel te warm met dit weer. Alles plakt en je blijft maar water drinken en dorst houden. Wat ook geld voor de natuur die weer zucht onder de hitte. Alle regen die gevallen was lijkt al weer verdampt. Toch is dit warme weer wel ideaal om te hooien voor de voederwinning van het vee van de agrariërs. Overal in het landschap worden dan ook graslanden gemaaid, geschud en de pakken hooi geperst. Een prachtig natuurproduct waar we het vee van laten eten.

Zo zijn we ook in de Oude Willem aan het maaien gegaan. De graslanden die hier liggen hebben we de afgelopen 5 jaar behoorlijk verschraalt. De aanwezige meststoffen worden uit de bodem afgevoerd door veel te maaien met hulp van agrariërs uit de omgeving. (om te lezen wat we allemaal nog meer gedaan hebben in de Oude Willem klikt u hier) Door al dat maaien is het erg kruidenrijk geworden en zijn er ware bloemenvelden ontstaan. Het gonst er van de insecten en waar insecten zijn, zijn vogels!

Daar zit dus de keuze bij het maaien. Zouden we alles in 1 keer maaien, dan maaien we ook de bloemen weg. Zijn de bloemen weg, dan zijn de insecten ook weg. Als de insecten dan weg zijn, tja dan heeft de vogel geen voer meer voor de jongen in het nest. Want er broeden heel wat weidevogels in de graslanden. Nee, u hoeft niet naar de Oude Willem om grutto’s en wulpen te bekijken want deze zitten hier niet, daar zijn de graslanden te droog voor. Wel broeden er de veel minder bekende kleinere weidevogels zoals: Graspieper, Veldleeuwerik en Gele kwikstaart. De kleine in het lange gras verborgen nesten worden gelokaliseerd door Stef Waasdorp die veel vogel onderzoek doet voor onder andere de Vogelbescherming en Sovon

Uiteraard wordt er ruim om de nesten heen gemaaid. Niet in van die kleine blokjes maar grote stukken grasland worden overgeslagen om de nesten te sparen.

boompieper vrouwtje op het nest Foto: Stef Waasdorp

Dit heeft een groot voordeel. Door de keus te maken om een deel van de bloemenpracht te maaien ontstaan er delen met kort en lang gras, delen waar bloemen bloeien en stukken die kort zijn.

Als dan de eerste jongen straks het nest uitvliegen, zullen de ouders een nieuw nest maken op de delen die eerder gemaaid zijn, want hier is het gras niet te lang en beginnen de kruiden aan hun tweede bloei en zijn ook de insecten weer rijkelijk aanwezig.

nest van Veldleeuwerik Foto: Stef Waasdorp

Eigenlijk is het dus het belangrijkste om van alles een beetje te doen en goed te kijken wat er allemaal groeit en bloeit!

Als u dit weekend over het nieuwe beleeffietspad door de Oude Willem rijdt dan kunt u de ronde vormen van het maaiwerk zelf aanschouwen. Wellicht ziet u de agrariërs uit de buurt wel aan het werk met het hooi want zij zijn diegene die al het maaiwerk doen voor veevoer.

het hooi ligt klaar om op te halen en de schitterende ronde vormen zijn goed zichtbaar

Boswachter Lysander van Oossanen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog