www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Boswerkzaamheden starten in Flevoland

3 juli 2013 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland
Harvester
Harvester

Staatsbosbeheer start 15 juli met de gebruikelijke houtoogst door dunning in verschillenden boswachterijen in Flevoland. De bossen waarin gewerkt gaat worden zijn het Zuigerplasbos en Visvijverbos in Lelystad, Kievitsbos in Almere, Hulkesteinse bos en Stille Vallei in Zeewolde en het Roggebotzand in Dronten. De werkzaamheden zullen tot ongeveer half maart duren. Het zagen gebeurt met oogstmachines. Van te voren is het bos geïnventariseerd, om te kijken wat er leeft en eventueel nog broed. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat paden op enkele plaatsen tijdelijk zijn afgesloten. Fietsers en wandelaars kunnen hier hinder van ondervinden.

Uitrij wagen
Uitrij wagen

De bossen waarin gewerkt gaat worden zijn multifunctionele bossen; alles komt er samen.Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap een van de functies van het bos. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van variatie in het bos. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bij dunning worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en broeden. Het hout levert een mooi natuurproduct op en zal verder verwerkt worden in onder andere papier en brandstof voor de energie centrale in Lelystad.Werkzaamheden
Bomen hebben een markering, de zogenaamde blessen. De bomen met rode stippen worden geoogst. De  bomen met blauwe stippen, de   zo genaamde toekomstbomen,  Deze toekomstbomen blijven zo lang mogelijk staan en krijgen alle ruimte.

Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte.

Houtstapels langs de weg, klaar voor transport
Houtstapels langs de weg, klaar voor transport

De stammen worden opgestapeld langs de bospaden in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven zo veel mogelijk toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Duurzaam bosbeheer
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos.
Kijk op www.staatsbosbeheer.nl voor meer informatie over bos, bosbeheer en producten die de Nederlandse bossen leveren.

De locaties waar gewerkt gaat worden
De locaties waar gewerkt gaat worden
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog