www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Update boswerkzaamheden in het Zuigerplasbos

9 april 2014 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland

IMAG0260

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt in het Zuigerplasbos en dat is goed te merken. Maar wat is er nu allemaal gedaan?
Er is door het hele bos een dunning geweest. Hier hebben de bomen die blijven staan weer meer ruimte gekregen om verder te groeien en steviger te worden. Er zijn ook stukken waar bepaalde bomen zijn weg gehaald. Dit zijn met namen een paar sparren- en populierenvakken. De populieren die weggehaald zijn, waren aan het einde van hun groeileeftijd. Dit was te zien aan de grote hoeveelheid dode takken die er in zaten en regelmatig uit de boom vielen. Nu is dat midden in het bos niet zo erg, maar langs wegen en paden levert dat wel gevaarlijke situaties op. Deze zijn weggehaald. Midden in de bosvakken hebben we er wel een aantal laten staan. Die mogen daar rustig blijven staan totdat ze uiteindelijk zelf omvallen en afsterven. Deze leveren dan geen gevaar op voor mensen. De slechtste stukken in de sparren en dennen zijn ook weg gehaald. Deze bomen hadden veel last van rotte plekken in de stam en konden ook met een beetje wind omwaaien.
De delen waar het waterschap Zuiderzeeland aan de slag wil met het verbeteren van de waterberging en het natuurlijker maken van de oevers zijn boom vrij gemaakt. Zodra zij de plannen rond hebben kunnen zij aan de gang met hun werkzaamheden.

SAM_3355

De boswerkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. De planning was om dit in maart klaar te hebben, zodat we met het opknappen van paden konden beginnen. Dit is helaas niet gelukt doordat er extra werkzaamheden bij kwamen door een storm en er omgevallen en onveilige bomen moesten worden weggehaald. Verder heeft de winter niet mee gezeten. Vanaf de kerst tot eind maart hebben de boswerkzaamheden stilgelegen. Het bos was te nat om daar te kunnen werken en het hout te kunnen transporteren. Er is helaas geen vorstperiode geweest waar we van hebben kunnen profiteren. Als de grond bevroren is kunnen namelijk de machines zonder probleem door het bos rijden. Nu het broedseizoen begint worden er geen bomen omgezaagd, met uitzondering van enkele onveilige bomen langs paden. Wel worden bomen die al gezaagd zijn uit het bos gehaald en getransporteerd naar de hun eind bestemming. Hierbij is ook het broedseizoen van belang. Elk bosvak waar gewerkt gaat worden, wordt eerst gecontroleerd of er geen verstoring plaats vindt van dieren, zoals broedende vogels. Is dit niet het geval dan kan daar gewerkt worden, is het wel zo, dan wordt dat gedeelte overgeslagen en gaat er ergens anders gewerkt worden. Dit volgens de gedragsregels van het FSC voor duurzaam bosbeheer.
De grote stapels takken die bedoeld zijn om te versnipperen voor de opwekking van elektriciteit, blijven voorlopig liggen. Hierin heb je de meeste kans dat zich broedende vogels bevinden.
In de afgelopen winter zijn de eerste nieuwe bomen geplant op de bosvakken die wel klaar waren. De plantwerkzaamheden gaan door tot ongeveer half april en gaan in het najaar verder.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tijdens de boswerkzaamheden zijn de officiële wandelpaden gespaard gebleven en kunnen ongehinderd gebruikt worden. De overige paden gaan we opknappen zodra de boswerkzaamheden zijn afgelopen, zodat daar ook weer gewandeld kan worden.

Meer informatie over bosbeheer en houtoogst:
http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Themas/Bos%20en%20houtoogst.aspx

Boswachter Rob Koetsier

reageren

geef een reactie

  • Ria Buijsse
    10 april 2014 om 16:40

    Beste mensen Fijn om te lezen wat er gedaan is en waarom! Geldt dit ook voor het Buitenhout in Almere Buiten?

  • Ria Buijsse
    10 april 2014 om 16:40

    Beste mensen Fijn om te lezen wat er gedaan is en waarom! Geldt dit ook voor het Buitenhout in Almere Buiten?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog