www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht Zuigerplasbos

1 juni 2014 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland

SAM_2246

Waterschap Zuiderzeeland start samen met Staatsbosbeheer in het najaar van 2014 met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht in het Zuigerplasbos.
Via deze informatiebrief willen we u hier alvast over informeren.

De Houtribtocht loopt over een lengte van ruim drie kilometer door het Zuigerplasbos, een gedeelte hiervan loopt ook langs het Golfpark. De Houtribtocht heeft op dit moment nog traditionele oevers met teer behandelde beschoeiing en een relatief steil talud. Om de waterkwaliteit te verbeteren en de waterberging te vergroten, leggen Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer een natuurvriendelijke oever aan de zijde van het Zuigerplasbos aan.
Een natuurvriendelijke oever ziet er niet alleen mooi uit, maar het heeft ook vele andere voordelen. Er groeien namelijk veel rietsoorten, drijfplanten en onderwaterplanten in en langs het water. Door deze plantengroei kunnen ook dieren als watermijten, libellelarven en verschillende vissoorten goed in en rond het water leven.`schetsSchets
Om dit allemaal mogelijk te maken heeft Waterschap Zuiderzeeland in een vroeg stadium samen met Staatsbosbeheer gekeken welke inrichting hier het beste past. Deze samenwerking tussen het waterschap en Staatsbosbeheer is nodig, omdat het waterschap eigenaar is van de Houtribtocht en Staatsbosbeheer de eigenaar van de naastliggende grond. In het schetsontwerp loopt het talud flauw af, worden er poelen aangelegd en komen er verhogingen met een uitkijkpunt.

Uitvoering
Staatsbosbeheer heeft ter voorbereiding op dit werk, langs de Houtribtocht, alvast ruimte vrij gemaakt. Hiervoor zijn bomen gekapt en zijn struwelen weggehaald. De eerste contouren voor het ontwerp zijn hiermee zichtbaar gemaakt in het terrein. De uitvoering van het werk vindt plaats in twee fasen. De eerste fase betreft het zuidelijke en midden gedeelte van de Houtribtocht welke ook langs de woningen van het Golfpark loopt. De tweede fase betreft het noordoostelijke gedeelte.

kaart fase1

Planning
Om de Houtribtocht te verbreden, wordt er grond ontgraven. Fase 1 zal naar verwachting starten in oktober 2014 en voor 15 december 2014 opgeleverd worden. Fase 2 zal, afhankelijk van het op tijd verkrijgen van de benodigde vergunningen, in november 2014 starten en in december 2014 opgeleverd worden of doorschuiven naar het voorjaar van 2015. Helaas brengt de uitvoering van werken ook tijdelijk overlast met zich mee. Hierbij valt te denken aan enige geluidsoverlast en het afzetten van de paden langs het tracé. Afzettingen en eventuele omleidingen zullen ter plaatse aangegeven worden. Zowel Waterschap Zuiderzeeland als Staatsbosbeheer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie
Voorafgaande aan de uitvoering zal er in september 2014 een informatieavond worden georganiseerd waar u ook te zijner tijd voor uitgenodigd wordt. Op deze avond kunt u vragen stellen over het project en tevens een beeld krijgen van de toekomstige inrichting.
Indien u nu al vragen hebt over het project, kunt u contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland of Staatsbosbeheer. Uiteraard kunt u ook de website van het waterschap, www.zuiderzeeland.nl en dit weblog van Staatsbosbeheer in de gaten houden.

Contactgegevens
Waterschap Zuiderzeeland:
Opzichter stedelijk gebied Chris Brand, telefoon (0320) 274 911, C.Brand@zuiderzeeland.nl

Staatsbosbeheer:
Boswachter Rob Koetsier, tel 06-50680069, r.koetsier@staatsbosbeheer.nl

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog