www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Berichten met de tag:
waterschap

Flevoland

Otter terug in het Roggebotzand!

De otter is terug in het Roggebotzand! Trots zijn wij na de vondst van otterspraints in onze gebieden en de opname van een otter in het Roggebotzand. Uiteraard willen we jullie de beelden niet onthouden!

lees meer
Flevoland

Brief Waterschap Zuiderzeeland Houtribtocht

De werkzaamheden rondom de Houtribtocht in het Zuigerplasbos in Lelystad zijn beeïndigd. Het Waterschap heeft de onderstaande brief naar de bewoners gestuurd. Al met al is het een mooi project geworden, zeker de moeite waard om het een keer te bezoeken.   link naar brief 375451DZ Natuurvriendelijke oevers Houtribtocht Staatsbosbeheer Rob Koetsier

lees meer
Flevoland

Aanleg natuurvriendelijke oevers Zuigerplasbos voltooid

Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer hebben de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht in het Zuigerplasbos in Lelystad voltooid. De traditionele oevers met de met teer behandelde beschoeiing en het steile talud hebben plaats gemaakt voor uitgebreide waterpartijen met schuin aflopende oevers. Natuurvriendelijke oevers dragen niet alleen bij aan ecologische waterkwaliteit, maar zijn bovendien goedkoper […]

lees meer
Flevoland

Werkzaamheden Houtribtocht gaan van start

Op 13 oktober start Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer de werkzaamheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht in het Zuigerplasbos in Lelystad.   De Houtribtocht loopt over een lengte van ruim drie kilometer door het Zuigerplasbos, een gedeelte hiervan loopt ook langs het FlevoGolfResort. De Houtribtocht heeft op dit moment nog traditionele oevers […]

lees meer
Flevoland

Natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht Zuigerplasbos

Waterschap Zuiderzeeland start samen met Staatsbosbeheer in het najaar van 2014 met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht in het Zuigerplasbos. Via deze informatiebrief willen we u hier alvast over informeren. De Houtribtocht loopt over een lengte van ruim drie kilometer door het Zuigerplasbos, een gedeelte hiervan loopt ook langs het Golfpark. De […]

lees meer
Flevoland

Boswerkzaamheden in het Zuigerplasbos

Af en toe krijgen wij vragen over de kapwerkzaamheden die Staatsbosbeheer nu in het Zuigerplasbos uitvoert. Wij zijn blij als mensen zich iets van hun omgeving aantrekken en mee leven met een gebied. Op verzoek van de Klankbordgroep Zuigerplasbos besteden we nogmaals aandacht aan dit onderwerp in dit blog. De meest voorkomende vraag die aan […]

lees meer
Flevoland

Geslaagde reddingsactie bever Zuigerplasbos

Dinsdagochtend 20 augustus deed een bezoeker van het Zuigerplasbos een bijzondere ontdekking in het gemaal van de Zuigerplas. Er was een grote plons te horen. Nieuwsgierig geworden naar wat dat was ging hij een kijkje nemen bij het gemaal. Daar bleek dat er een bever zat onder in het gemaal. Gelukkig was het gemaal uit en […]

lees meer
Texel

Hoe zout is Texel? Bericht van @WaterschapHHNK

Dit bericht van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat over een project op Texel waaraan ook Staatsbosbeheer meewerkt: Sinds enkele maanden meten tien agrariërs, natuurorganisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen hóe zout het oppervlaktewater op Texel is. Samen vergaren ze meer kennis over de zout- en zoetverdeling in het oppervlaktewater van Texel. […]

lees meer
Texel

Mag De Slufter straks weer kwispelen?

Wanneer je naar oude kaarten kijkt wil de monding van De Slufter kwispelen, verschuiven van zuid naar noord en weer terug. Sinds de jaren negentig mag dit niet meer. Rijkswaterstaat had berekend dat wanneer de opening tussen de duinen breder zou worden dan 500 meter de Zanddijk bij een superstorm niet veilig genoeg zou kunnen […]

lees meer
Texel

Duinrellen, bijzondere en nuttige waterlopen op Texel

caption id=”attachment_3097″ align=”alignright” width=”640″] Duinrel Tureluur met dotterbloem en wilde hyacint[/caption] Zoals de Eskimo’s veel verschillende woorden voor sneeuw hebben, hebben Nederlanders veel verschillende woorden voor waterlopen. De duinrel is er daar één van. Een duinrel is een sloot die water krijgt uit de duinen. In een duingebied kan veel regenwater worden opgevangen, hoe breder […]

lees meer
Texel

Stapstenen in kreek door de Nederlanden op Texel

Er zijn stapstenen in de kreek door de Nederlanden in De Muy gelegd vlak bij het Oorlogschip. Het wandelpad langs de Binnen Muy dat buiten het broedseizoen beschikbaar is was vlak bij het Slag door de Nederlanden regelmatig erg nat. Zelf voor een wandelpad in de categorie ruig, waar laarzen nodig kunnen zijn was het […]

lees meer
Overijssel

Prikactie

Het gebied rond de bronnen en de Springendalsebeek is bij veel mensen uit Twente en omstreken wel bekend om er te wandelen en te fietsen. Minder bekend is een uniek diertje wat in deze heldere bronbeekjes leeft, de beekprik! Doordat er op dit moment een beekherstel project vanuit het waterschap Vechtstromen wordt uitgevoerd op het Springendal […]

lees meer
Noord-Brabant

Alle aandacht voor het beekdallandschap

De komende jaren wordt hard gewerkt in het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos om de kwaliteit van de natuur en de waterhuishouding van het beekdallandschap te verbeteren. De Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Staatsbosbeheer investeren in dit bijzondere gebied waar loofbossen en vochtige heide weer in ere hersteld zullen worden.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog