www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Werkzaamheden Houtribtocht gaan van start

9 oktober 2014 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland

Op 13 oktober start Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer de werkzaamheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Houtribtocht in het Zuigerplasbos in Lelystad.

 kaart fase1

De Houtribtocht loopt over een lengte van ruim drie kilometer door het Zuigerplasbos, een gedeelte hiervan loopt ook langs het FlevoGolfResort. De Houtribtocht heeft op dit moment nog traditionele oevers met teer behandelde beschoeiing en een relatief steil talud. Om de waterkwaliteit te verbeteren en de waterberging te vergroten, leggen Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer een natuurvriendelijke oever aan de zijde van het Zuigerplasbos aan.

IMG-20140814-WA0001

Een natuurvriendelijke oever ziet er niet alleen mooi uit, maar het heeft ook vele andere voordelen. Er groeien namelijk veel rietsoorten, drijfplanten en onderwaterplanten in en langs het water. Door deze plantengroei kunnen ook dieren als watermijten, libellelarven en verschillende vissoorten goed in en rond het water leven.

IMG-20140814-WA0000
Om de Houtribtocht te verbreden, wordt er grond ontgraven. Fase 1 start 12 oktober 2014 en zal voor 15 december 2014 opgeleverd worden. Fase 2 zal in november 2014 starten en is in december 2014 opgeleverd.. Helaas brengt de uitvoering van werken ook tijdelijk overlast met zich mee door het grondtransport en eventuele afzettingen.

In de buurt van de werkzaamheden en grondtransportroutes wordt u dringend verzocht om uw hond aan de lijn te houden, om ongelukken te voorkomen.

Afzettingen en eventuele omleidingen zullen ter plaatse aangegeven worden. Zowel Waterschap Zuiderzeeland als Staatsbosbeheer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Informatie
Indien u vragen hebt over het project, kunt u contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland. Uiteraard kunt u ook de website van het waterschap, http://www.zuiderzeeland.nl

Contactgegevens

Waterschap Zuiderzeeland:
Opzichter stedelijk gebied Chris Brand, telefoon (0320) 274 911, C.Brand@zuiderzeeland.nl

Boswachter Rob Koetsier

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog