www.boswachtersblog.nl/ Texel

Mag De Slufter straks weer kwispelen?

31 augustus 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

slufter klein
Wanneer je naar oude kaarten kijkt wil de monding van De Slufter kwispelen, verschuiven van zuid naar noord en weer terug. Sinds de jaren negentig mag dit niet meer. Rijkswaterstaat had berekend dat wanneer de opening tussen de duinen breder zou worden dan 500 meter de Zanddijk bij een superstorm niet veilig genoeg zou kunnen zijn. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kwam bij een periodieke controle van de veiligheid van dijken en duinen met verder ontwikkelde reken methoden tot de conclusie dat de Zanddijk veel veiliger is dan tot nu toe aangenomen. En dat het om de vier tot vijf jaar recht trekken van de Sluftergeul dus waarschijnlijk niet nodig is. Staatsbosbeheer is blij met deze conclusie, dat zou kunnen betekenen dat De Slufter veilig zijn natuurlijke gang zou kunnen gaan.
verloop Sluftergeul
Universiteiten onderzoeken
Na de laatste correctie van de Sluftergeul is door het Hoogheemraadschap in overleg met Staatsbosbeheer een serie onderzoeken gestart. In de eerste plaats wordt er nog eens nauwkeurig berekend of een grotere opening echt veilig is, ook wanneer de extreem zware storm uit een andere richting komt dan te verwachten is. Daarnaast wordt onderzocht wat een natuurlijker beweging van de Sluftergeul voor de natuur in het hele Sluftergebied gaat betekenen. Studenten van verschillende opleiding zijn bij de reeks van onderzoeken betrokken. Er is een rekenmodel voor De Slufter gemaakt op de Universiteit van Delft, waar op de Universiteit van Utrecht mee gerekend wordt. Met welke kracht bereiken golven de kust onder verschillende omstandigheden en wat is dan het te verwachten effect? Na een verandering mag de zeewering, dat is hier de Zanddijk, niet onveilig kunnen worden. Van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden kijken studenten Aardwetenschappen naar de biodiversiteit in het gebied, welke soorten leven er? De vooronderstelling is dat wanneer De Slufter weer natuurlijk mag bewegen de biodiversiteit toe zal nemen. Wanneer deze keuze gemaakt gaat worden zal de ontwikkeling van de biodiversiteit tien jaar gevolgd gaan worden. Nu wordt voor dat geval de startpositie vastgelegd.
slufter storm klein
Hoever gaat de Slufter verlopen?
Het verleden is geen garantie voor de toekomst. Maar uit het verleden is bekend dat de plek waar de Slufter in zee stroomt binnen een gebied van ruim 2km heen en weer schoof, globaal tussen P24 en P26. In de jaren vijftig lagen de bunkers die nabij P24 op het strand liggen zelfs even ten noorden van de geul. Tussen de duinen was het gebied waar in de kreek bewoog al veel smaller. De verwachting is dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Bij komend voordeel is dat de bocht achter de duinen dan ook weer op een natuurlijke manier afgesneden zal worden. Daarmee wordt voorkomen dat de kreek zolang wordt dat hij gaat verzanden. Onder normale omstandigheden neemt de ebstroom zand uit de kreek mee, dit vormt een drempel vlak bij zee. (Daar kunt u dus ook het beste oversteken.) Bij storm wordt deze drempel afgebroken, op de TU Delft is berekend dat wanneer de kreek langer wordt dan 3200m deze drempel niet meer wordt opgeruimd bij storm en De Slufter kan verzanden, dan zou dit unieke gebied erg van karakter veranderen.

Congres dynamisch kustbeheer
Op 9 en 10 juni was er een congres over dynamisch kustbeheer van Rijkswaterstaat en STOWA op Texel waar ook het vrij laten van De Slufter een van de onderwerpen was. Via de onderstaande links vindt je een impressie en de presentaties over De Slufter.

Impressie: STOWA | Dynamisch Kustbeheer – Impressie en Veldbezoek Kijk even mee http://mf.tt/NQA1s

Kunnen we de Slufter anders beheren/de natuur zijn gang laten gaan? Petra Goessen Hollands Noorderkwartier http://iturl.nl/snTmQ

Toepassing van drones voor monitoring; pilot de Slufter Jordy Kames, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier http://iturl.nl/sn2xq_o

Dynamiek van De Slufter Maarten van der Vegt, Universiteit Utrecht http://iturl.nl/snD0V

Ecologische monitoring in De Slufter Jitske Esselaar, Staatsbosbeheer en Arjen Strijkstra, Hogeschool Van Hall Larenstein http://iturl.nl/snEVA

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Kwispelende Slufter? - Texel
    1 september 2015 om 17:04

    […] onze digitale encyclopedie kun je meer lezen over het natuurgebieden de Slufter. In het blog van boswachter Erik van der Spek kun je meer lezen over de ontwikkeling van de […]

  • Birds of Slufter nature reserve, Texel island | Dear Kitty. Some blog
    31 augustus 2015 om 07:59

    […] plover, ruddy turnstone, Eurasian spoonbill, little egret, marsh harrier, hen harrier and many more Slufter […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog