www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Slufter

Texel

Over groen door het groen!

Nu het broedseizoen grotendeels ten einde is, kunnen de groene wandelpaden op de meeste plaatsen weer open.

lees meer
Texel

De Slufter, een prachtige mislukte polder 5, kwispelen

Een kenmerkend element van De Slufter is dat de loop van de hoofdkreek, vooral bij de monding, steeds verplaatst. Het effect van dit kwispelen van noord naar zuid en weer om is dicht bij zee het sterkste. Daar beslaat het een gebied van ruim twee kilometer, verder het gebied in neemt dit snel af. Tussen de Hoge Dam en de Lange Dam is het nog ruim 800m.

lees meer
Texel

De Slufter op Texel, een prachtige mislukte polder 3 Veldnamen

De twee eerdere blogs riepen vragen op over de plekken waar bepaalde genoemde locaties te vinden zijn. Vandaar in dit blog informatie over de veldnamen in De Slufter. Het gebied westelijk van de Zanddijk tussen het Mienterglop (bij De Koog) en de Eierlandse Duinen is opgedeeld in tweeën. De Slufter ookwel de Sluftervlakte is het noordelijke deel, dat onder invloed staat van de zee. Het heeft de Krimweg als noordgrens, de zuidelijke grens ligt ter hoogte van het Slufterdijkje. Oorspronkelijk werd de term ‘slufter’ gebruikt voor doorbraakgeulen vanuit de Noordzee.

lees meer
Texel

Kerstvakantie ´to do´ lijstje..

Het zijn de kortste dagen van het jaar en we zoeken veelal binnen naar vertier en gezelschap. Toch is er reden genoeg om tussendoor een blik buiten te werpen. Omdat december ook de maand van de lijstjes is, wil ik jullie een top drie delen met dingen die je nu kunt zien in de Texelse natuur. Even luchten is op Texel zo gebeurd. In korte tijd kun je kiezen uit de vele type landschappen. De Slufter, Waal en Burg en de Mokbaai kunnen op een ´to-do’ lijstje voor de Kerstvakantie als je het mij vraagt. De vogels die daar zitten zijn mooi, bijzonder en soms talrijk. Een top 3:

lees meer
Texel

De Slufter op Texel, prachtige mislukte polder 1

De Slufter op Texel is een bekend en bijzonder natuurgebied. Bijna iedereen die Texel bezoekt gaat ook naar De Slufter. De één brengt er uren door, de ander bekijkt het gebied vanaf het uitkijkpunt. Dit jonge gebied had een nieuwe polder moeten worden, maar de natuurkrachten dachten er anders over. In deel 1 gaat het over de periode voor de poging tot inpoldering.

lees meer
Texel

Gi-ga goed bezig

De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema Gi-ga-groen! Een thema waar Staatsbosbeheer super blij mee is. In heel Nederland duiken kinderen met hun docenten en gastgidsen in het onderwerp natuur. Onze boswachter Jeroen ging in het kader van het project Gi-ga groen met alle kinderen van basisschool het Durperhonk op pad. Enthousiast doet hij verslag van zijn gigantisch leuke ontdekkingstochten met de kinderen.

lees meer
Texel

Struinen door de Slufter

In de Slufter tref je op het moment een zee van kleur. Lieflijk lila van bloeiend lamsoor, afgewisseld met zacht zilvergrijs van zeealsem. Frisse groene steeltjes van zeekraal steken omhoog uit het slik en aan de oevers van de kreken kom je donkergroene gevederde blaadjes van het schorrenkruid tegen. Bij elkaar is het een indrukwekkend kleurrijk palet.

lees meer
Texel

Natuur zit ook in een oude bank

Bevlogen vrijwilligers ontvangen van april tot september vol enthousiasme publiek op de Vogeluitkijkpunten bij de Slufter en de Geul. Elk van hen brengt een eigen interesse of expertise mee, een cadeautje voor de bezoekers aan onze gebieden. Eén van deze vrijwilligere vogelwachters is Huib Koel. Hij schreef dit blog over zijn bijzondere waarnemingen.

lees meer
Texel

Texel het eiland van de Eiders!

Texel is het eiland van de eiders! Deze prachtige eendensoort is schaars in Nederland, maar op Texel kom je ze overal tegen. Hoe kun je ze herkennen en waar kun je ze tegenkomen. Lees hier meer.

lees meer
Texel

Vrijwillige vogelwachters doen hun verhaal

Vrijwillige vogelwachters staan in het broedseizoen op onze vogelkijkpunten voor jong en oud klaar met kijkers, een telescoop en een boeiend verhaal. Ga je dit weekend, met het Waddenvogelfestival, op pad dan tref je Marieke en Hans bij vogelkijkpunt het Diepe Gat. In dit blog nemen ze je alvast mee in hun belevenissen.

lees meer
Texel

Hoe gaat het met de strandbroeders?

Een paar weken geleden zijn de bontbekplevieren uit Zuidwest Europa en Noord Afrika gearriveerd. Ze hebben er letterlijk en figuurlijk geen gras over laten groeien om een geschikte broedplaats te vinden.

lees meer
Texel

Een drukte van jewelste in de kraamkamer van de natuur

In het voorjaar is het een drukte van belang in de Texelse natuur. Tapuiten keren terug uit Afrika en vogelkolonies puilen uit. Geniet van het voorjaar, maar met respect voor de kwetsbare keerzijde van de natuur in deze periode.

lees meer
Texel

Zwerfvuil opruimactie met de Jan Plezier

Vandaag was er een spontane extra opruimactie bij de monding van de Slufter, een mooi initiatief van betrokken zwerfvuilruimer Daniella Ernsting.

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer zoekt helpende handen bij het opruimen van zwerfafval in de Slufter in het Nationaal Park Duinen van Texel.

Storm Corrie stuwde het water vorige week hoog op, de Slufter kwam tot aan de voet van de trap onder water te staan. Een machtig mooi gezicht. Toen de storm weer ging liggen en de zee zich had teruggetrokken bleek echter dat er een hoop zwerfvuil was achtergebleven. Kom je op zaterdag 19 februari meehelpen met onze opruimactie in de Slufter?

lees meer
Texel

Vrijwillige vogelwachters toch nog naar Texel

Het was even onduidelijk of de vogelwachtershuisjes bij de Slufter en de Geul dit seizoen bemand zouden worden. Met de nodige aanpassingen is het toch gelukt. Op 1 juni arriveerden de eerste vrijwilligers. Juist nu het drukker is in de natuur kan Staatsbosbeheer de extra ogen en oren in het veld goed gebruiken. De vrijwilligers zijn tot eind augustus aanwezig in het gebied en informeren bezoekers over de bijzondere natuur in Nationaal Park Duinen van Texel en hoe ze hiervan kunnen genieten zonder deze te schaden.

lees meer
Texel

Koniks vertrekken van Texel

Vorig jaar kwam er een groep koniks naar Texel. De kudde kwam half januari vorig jaar tijdelijk naar het eiland.
In De Slufter had Staatsbosbeheer in afwachting van de evaluatie van de begrazing op dat moment geen grazers lopen terwijl begrazing wel bij het beheer past.

lees meer
Texel

Hazen in het open veld

Hazen komen algemeen voor in de kwelder van de Slufter. Ze leven daar van voedselrijke planten . Door hun springvermogen passeren ze gemakkelijk de kreken. Soms zoeken ze voedsel in de achterliggende polders en wagen zich over de Zanddijk.

lees meer
Texel

Plastic in de Slufter op Texel, door Glenn van Ginkel

Elk jaar spoelt er weer van alles aan in de Slufter. Denk aan pallets, handschoenen, glas, diverse soorten plastic speelgoed. Soms ook koelkasten of jerrycans waarvan de inhoud totaal onbekend is. Al met al een hoop dingen die van mensen afkomstig zijn maar niet in de natuur thuis horen. Sterker nog, ze brengen de flora en fauna schade toe. En dat is een slechte zaak.

lees meer
Texel

De konikspaarden zijn in De Slufter op Texel aangekomen

Woensdagmiddag zijn de 20 konikpaarden uit het Oostvaardersveld op Texel aangekomen en in De Slufter losgelaten.

lees meer
Texel

Konikpaarden uit Oostvaardersveld deze week naar De Slufter op Texel

Zoals het er nu uitziet, komen de konikpaarden uit het Oostvaardersveld deze week daadwerkelijk naar Texel. In het Oostvaardersveld in Flevoland moet het aantal konikpaarden worden verminderd, daarvoor wordt voorlopig plaats gezocht in andere natuurgebieden in Nederland. Wanneer ze komen hangt van het moment af dat deze groep rustig in Flevoland ingeladen en vervoerd kan worden.

lees meer
Texel

20 konikpaarden uit Oostvaardersveld naar De Slufter op Texel

In het Oostvaardersveld in Flevoland moet het aantal konikpaarden worden verminderd, daarvoor wordt voorlopig plaats gezocht in andere natuurgebieden in Nederland. In De Slufter heeft Staatsbosbeheer in afwachting van de evaluatie van de begrazing in de Slufter die dit jaar plaats vindt op dit moment geen grazers lopen terwijl begrazing hier wel bij het beheer past en de noodzakelijke afrastering (grotendeels) aanwezig is en snel in orde te maken is.

lees meer
Texel

Winterse vegetatie in de Slufter

Ontdek de winterse vegetatie in de Slufter: strandbiet bij de trap, Engels lepelblad, zeewolfsmelk en helm op de Kop.

lees meer
Texel

Minislakjes in de Slufter

Loop langs de vloedmerken van de Slufter en vind de kleine fraaie slakkenhuisjes: de muizenoortjes. In de geulen zijn wadslakjes en waar het water brak is leeft het opgezwollen brakwaterhorentje.

lees meer
Texel

Zoet-zoutovergangen, typisch Nederlands nu zeldzaam, ook op Texel.

Zoet-zoutovergangen zijn gebieden met een geleidelijke overgang van het zoetwater milieu van het land naar het zoutwater milieu van de zee. Door inpoldering van de overgangsgebieden en verbetering van dijken en sluizen is de overgang van zoet naar zout nu meestal abrupt. Terwijl deze overgangen juist ruimte bieden aan bijzondere soorten en soorten die een deel van hun leven in één van beide gebieden doorbrengen.

lees meer
Texel

Winterwandeling Slufter – Ecomare op Texel

Dit is een 12 kilometer lange route uit Vanaf De Slufter naar Ecomare. Deze route is te lopen van 1-augustus t/m 28 februari.

lees meer
Texel

Zwervers van wereldformaat: grote sterns

In de Slufterzitten enorme groepen grote sterns. Veel jonge grote sterns dragen een kleurring om het gedrag te kunnen verklaren.

lees meer
Texel

Garnalen, je kijkt er zo doorheen…

Garnalen komen veel voor in het Staatsbosbeheergebied De Slufter. Veel kinderen gaan in het vrije deel met een netje op pad en vangen de diertjes. De algemeenste garnaal is de brakwatersteurgarnaal

lees meer
Texel

‘Laat de jonge eidereendjes met rust’

Op het vogeleiland Texel zijn de afgelopen weken tientallen jonge eidereendjes uit het ei gekropen. Soms lijken ze hun moeder kwijt te zijn. Maar dat is vaak niet het geval.
Het beste advies is om ze met rust te laten. Tenzij er een verwilderde kat – één van de grootste bedreigingen van het eiland – op de loer ligt.

lees meer
Texel

‘De natuur als uitdaging’ In De Slufter op Texel

Wekelijks zijn twee vrijwilligers vogelwachter voor Staatsbosbeheer in De Slufter op Texel. Zij delen hun ervaringen graag.

lees meer
Texel

Oeverzwaluwen broeden in struingebied van De Slufter Texel

Ondertussen zijn er 15 nestgangen van oeverzwaluwen in een stijlrand van de Slufterbollen in het zuiden van het struingebied van De Slufter. Om de nesten van deze vogels te beschermen heeft Staatsbosbeheer een tijdelijke afzetting gerealiseerd. De stijlrand wordt hiermee tegen instorten beschermd en mensen kunnen vanaf veilige afstand de aan- en afvliegende oeverzwaluwen bewonderen.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog