www.boswachtersblog.nl/ Texel

Zwervers van wereldformaat: grote sterns

21 augustus 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

Grote sterns en visdieven in de Sluftermonding - foto Mardik Leopold

In het uitstroomgebied van de Slufter – een uniek kwelderreservaat van Staatsbosbeheer – zitten enorme groepen sterns. De meesten zijn grote sterns, gracieuze vogels met een rauwe, hese kreet. De helderwitte vogels hebben een parmantige zwarte kuif en een geel puntje op de zwarte snavel. Af en toe vliegen de vogels op als er een nieuwe club vogels arriveert of bij een overvliegende roofvogel, dan vliegen ze rond en laten een luid ‘kerrik’ klinken. Veel vogels zijn vergezeld van jonge dieren, te herkennen aan een beetje geschubd verenkleed. Er zitten ook vaak visdieven tussen, die zijn kleiner en het wit heeft een blauwe zweem.

In de avondschemering vliegt een deel van de grote sterns in groepjes van 20 tot 40 luid roepend naar de Hengst, een zandplaat noordoostelijk van de vuurtoren. De Hengst en de daarbij behorende Steenplaat gaat alleen met extreem hoog water onder en is dus een geschikt rustgebied. De avondtrek van de grote sterns is meestal waar te nemen tijdens de avondexcursie van Staatsbosbeheer in de Slufter.

Binnendijkse broedvogel

Broedende grote sterns – foto Eric Menkveld

In de gebieden Utopia nabij de Schorren en het Wagejot (de plas met het ‘rode’ water een maand geleden) hebben grote aantallen grote sterns gebroed. In beide gebieden in beheer bij Natuurmonumenten hebben maar liefst 7148 paar grote sterns gebroed. Uniek hierbij is dat de vogels binnendijks broeden. De meeste broedkolonies bevinden zich buitendijks onder directe invloed van de zee, zoals op het vogeleiland Griend in de Waddenzee. Grote sterns zijn grillig in hun voorkeur om ergens te broeden: soms verdwijnen ze na jaren om ineens ergens anders massaal op te duiken. Om meer te weten te komen over het gedrag van deze mooie vogel zijn 300 jonge grote sterns van Utopia door onderzoeker Mardik Leopold en zijn team voorzien van een opvallende witte ring met inscriptie. De jonge vogels zijn inmiddels vliegvlug en zitten nu ergens op de Noordzee.

Turen naar een ringetje

Grote stern uit zuidwest Nederland – foto Mardik Leopold

Mardik en zijn team zitten de laatste tijd vaak met een telescoop wanneer er weinig mensen zijn aan de rand van de Sluftermonding. Zij proberen rustende gekleurringde jonge grote sterns te spotten. Het licht moet dan goed vallen en de vogels moeten gunstig staan, wil een aflezing slagen. De laatste tijd hebben ze tientallen Texelse vogels gezien. Het is een komen en gaan van grote sterns: dagelijks zien ze vogels, die ze nog niet eerder zagen. Ook zien ze jonge vogels van Griend en zuidwest Nederland en tevens vogels uit Engeland en Schotland.  ‘Onze’ grote sterns worden gezien in het gehele zuidelijke Noordzeegebied .

Na augustus trekken de grote sterns verder. De jonge dieren zijn dan zelfstandig en kunnen visjes bij elkaar duiken. De trek gaat langs de kusten van zuidwest Europa en via de westkust van Afrika helemaal tot aan Zuid-Afrika. Na drie jaar komen de inmiddels volwassen dieren hier terug en het is dan een verrassing waar ze gaan broeden. De geringde vogels zullen het antwoord geven als de codes kunnen worden afgelezen.

Met dank aan Eric Menkveld en Mardik Leopold

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog