www.boswachtersblog.nl/ Texel

Onderzoeken in De Slufter op Texel, welke invloed hebben voedselbronnen op de aanwezigheid van vogels?

7 april 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Slufter, onderzoek, HHNK, Staatsbosbeheer

Op 3 april is de samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek in De Slufter getekend. Er valt in De Slufter veel te onderzoeken, zo is er in 2016 gekeken naar de invloed van de verschillende voedselbronnen in de hoofdkreek van De Slufter. Informeel is de samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer als beheerders en de Vrije Universiteit en de Hoge School Van Hall Larenstein al eerder begonnen en zijn de eerste resultaten van onderzoek al binnen.

Slufter

Voedselbronnen

Klaas Blom en Christel Dalhuisen (Van Hall Larenstein) keken in 2016 naar de invloed van voedselbronnen in het water op de aanwezigheid van vogels in de kreek van De Slufter. Zij plaatsen op twee plaatsen fuikjes.  Op elke plek een fuik die tijdens  de ebstroom en een die tijdens de vloedstroom tijdens springtij 24 uur vingen. Hier bij zijn vier vissoorten gevangen; vooral brakwatergrondels. Bij de vissen kon niet worden vastgesteld dat de hoeveelheid dynamiek invloed heeft op hun aanwezigheid. Er zijn negen soorten bodembewoners gevangen, waarbij strandkrab, gewone steurgarnaal en de gewone garnaal het meest talrijk waren. Deze soorten zijn meer aangetroffen naar mate het water zouter is, de slijkgarnaal wordt duin juist minder gevonden. Wanneer in de toekomst de dynamiek in het gebied zou veranderen is dit het beste te volgen door te kijken naar gewone garnaal, gewone steurgarnaal, zandkokerworm, nonnetje, gewone kokkel, veelkleurige zeeduizendpoot, rode draadworm, wadpier en wadslakje.

Slufter

Afstand van zee

Ook is langs de kreek om de 10 meter via een boring gekeken welke dieren er in de grond leven. Daarbij is ook gekeken of de afstand tot de zee invloed heeft op het voorkomen van soorten. Veelkleurige zeeduizendpoot, nonnetje en zandkokerworm komen verder van zee vaker voor. De rode draadworm komt juist meer voor dicht bij zee. Ook andere factoren zoals korrelgrote van het zand spelen een rol bij de aan/afwezigheid van bodemdieren. Dit jaar gaat een student kijken of en een verband gelegd kan worden tussen de aanwezigheid van vogels en de aanwezigheid van bodemdieren.

Bron: Blom, K.H. & Dalhuisen, C.M., 2017, Invloed van dynamiek op aquatische voedselbronnen (vissen, garnalen en benthos) voor Natura2000 vogelsoorten in de slenk van De Slufter van Texel

Samenwerkingsovereenkomst onderzoek De Slufter getekend

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog