www.boswachtersblog.nl/ Texel

Samenwerkingsovereenkomst onderzoek De Slufter getekend

5 april 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
(c) Ben Eenkhoor, Slufter, HHNK, Staatsbosbeheer

(c) Ben Eenkhoorn, ondertekening samenwerkingsovereenkomst


Kan de Slufter natuurlijker? Onder toeziend oog van een aantal geïnteresseerde studenten is op 3 april een convenant ondertekend.  Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier spraken  in de Slufter met de Vrij Universiteit en de Hoge School Van Hall Larenstein af om samen te werken.  Dit convenant onderstreept de meerjarige samenwerking om onderzoek en opleiding van de vier betrokken partijen in de Slufter op Texel te combineren voor het verbreden van de kennis van het Sluftersysteem.

Veldpracticum

Jaarlijks voeren groepen studenten een veldpracticum uit om de werking van het bijzondere gebied De Slufter in Nationaal Park Duinen van Texel beter te begrijpen. Een beter begrip van het gebied helpt Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten in bijvoorbeeld klimaatverandering of menselijk handelen. Denk hierbij aan zeespiegelstijging of het ingrijpen in de Sluftermonding voor waterveiligheid.  De veldpractica staan gepland voor begin april  (Vrije Universiteit) en eind juni (Van Hall Larenstein).

Slufter natuurlijker?

De uitkomsten van de onderzoeken worden ook betrokken bij de besluitvorming over toekomstige ingrepen in de monding van De Slufter. Om de veiligheid van de zeewering te waarborgen is de Slufterkreek regelmatig verlegd om de opening tussen de duinen beperkt te houden. Wat een natuurlijker verloop van de kreek voor de natuur en de waterveiligheid in dit bijzondere gebied kan betekenen is één van de vragen waar het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer het antwoord op zoeken.

De Slufter

De Slufter is een bijzonder natuurgebied omdat hier de inpoldering van het strand in 1855 door de aanleg van een stuifdijk is mislukt. Zeewater heeft via een doorgang in deze stuifdijk toegang tot de hele grote duinvallei achter de stuifdijk. Eb en vloed hebben hier dagelijks invloed op de planten en dieren in het gebied. Bij storm kan er zelfs tijdelijk een binnenzee van ruim 300ha ontstaan.

De overeenkomst is ondertekend door:

Jan Bruin namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Erik van der Spek namens Staatsbosbeheer

Maarten Prins namens de Vrije Universiteit van Amsterdam

Tjalling Huisman van de Hogeschool Van Hall Larenstein

Foto ondertekening: Ben Eenkhoorn Hoogheemraadschap

Zoet-zout overgangen in De Slufter op Texel zijn uitgebreid

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog