www.boswachtersblog.nl/ Texel

Konikpaarden uit Oostvaardersveld deze week naar De Slufter op Texel

21 januari 2019 Boswachter Erik van der Spek in Texel
konik

Foto: (c) José Stiller Konikpaarden in het Oostvaarderveld

Zoals het er nu uitziet, komen de konikpaarden uit het Oostvaardersveld deze week daadwerkelijk naar Texel. In het Oostvaardersveld in Flevoland moet het aantal konikpaarden worden verminderd, daarvoor wordt voorlopig plaats gezocht in andere natuurgebieden in Nederland. Wanneer ze komen hangt van het moment af dat deze groep rustig in Flevoland ingeladen en vervoerd kan worden.

Tijdelijke opvang

In De Slufter kunnen tijdelijk (ongeveeréén jaar) konikpaarden grazen totdat een blijvende locatie is gevonden. Dit is mogelijk doordat Staatsbosbeheer in afwachting is van de evaluatie van de begrazing in De Duinen van die dit jaar plaats vindt. Op dit moment lopen in De Slufter geen grazers terwijl begrazing hier wel bij het beheer past en de noodzakelijke afrastering (grotendeels) aanwezig is en snel in orde te maken is. Het is ook mogelijk doordat deze paarden uit een gebied komen waar wandelpaden doorheen lopen, het zijn dus dieren die. net als in de andere begrazingsgebieden, gehouden worden met de daarbij behorende verzorging en onder extreme omstandigheden worden bijgevoerd.

Niet voeren

De Slufter is onderdeel van een Natura 2000-gebied en begrazing is in het Natura 2000-beheerplan opgenomen als beheermaatregel. Het gebied is eerder begraasd, met als laatste met Piemontee runderen; de runderen bleken echter te groot en te zwaar voor dit gebied. Konikpaarden zijn wat gewicht betreft vergelijkbaar met de Exmoorpony’s die al jaren met succes in De Bollekamer en De Geul voor een deel van de begrazing zorgen. Nu er in de Slufter even geen dieren lopen leent het gebied zich goed voor opvang van een groep konikpaarden die uitsluitend uit volwassen hengsten bestaat. Van belang voor ons is dat deze paarden gewend zijn aan publiek. Plaatsing van deze groep in een gemengde kudde is ongewenst i.v.m. de voortplanting. Het gebied biedt hoogwater opvangplekken. Mochten de konikpaarden zich hinderlijk gaan gedragen naar wandelaars dan is dat reden om het dier, dat dit gedrag vertoond, eerder uit het gebied te halen. Hinderlijk of agressief gedrag kan ontstaan doordat mensen dieren voeren of aanhalen, laat dit dus in het belang van de dieren achterwege. Wanneer er voedseltekort zou ontstaan bij extreem weer zorgt Staatsbosbeheer voor verantwoord bijvoeren.

Evaluatie begrazing in de Duinen van Texel

In het Natura 2000-beheerplan is opgenomen dat alle begrazing in de Duinen van Texel moet worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken of en hoe de begrazing in de Duinen van Texel moet worden aangepast (waar wel/niet begrazen; welke periode van het jaar; hoe extensief, welk soort dieren en dan welk ras). Dit is onderdeel van de actualisering van het beheerplan van Staatsbosbeheer. Mocht hier uit naar voren komen dat in De Slufter (mede) begrazing met paarden gewenst is, dan wordt vervolgens gekeken naar de soort. Koniks kunnen dan een optie worden. Ook het gedrag t.o.v. recreanten wordt hierbij meegewogen. De ervaring van dit jaar kan dan mooi worden meegenomen.

Betrokkenheid bij herzien beheerplan

De uitkomst van de evaluatie wordt besproken binnen het Nationaal Park Duinen van Texel, zodat dit overlegorgaan advies kan uitbrengen over het vervolg van het gebruik van begrazing als beheerinstrument. Voor het geheel van het betrekken van de omgeving bij de planvorming (2019-2020) van het beheerplan van Staatsbosbeheer voor de terreinen in het nationaal park wordt nog een plan gemaakt. Begrazing is een onderdeel van dit nog te maken beheerplan. Er is contact met andere bij het gebied betrokken partijen die met vergelijkbare planvorming bezig zijn waar betrokkenheid van de omgeving wenselijk is. In de tussentijd geeft de aanwezigheid van een begrazingsgebied zonder grazers de ruimte om collega’s met een overschot aan dieren aan een uitwijkplaats te helpen.

reageren

geef een reactie

 • Google
  4 mei 2019 om 06:19

  Today, I went to the beachfront with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but
  I had to tell someone!

 • Gerard Sand
  28 januari 2019 om 09:29

  De koniks zijn hier helemaal op hun plaats. Ze hebben de ruimte en genoeg te eten. Goeie actie! Hier in natuurgebied De Pannenhoef in Rijsbergen hebben we er goede ervaringen mee. Hopelijk kan ik als vogelwacht ze komend seizoen van nabij volgen.?

 • Ellen
  25 januari 2019 om 07:17

  Erik, nu zie ik ook natuurlijk kudde gedrag! Top ze horen id niet aanhankelijk bij elkaar te staan en mie over te komen zoals in de ovp! Daarom ben ik blij dat je dit deelt en we totaal ander gedrag zien! Super dat ze nu in Texel rennen en hun gang gaan! Dank je wel?

  • Ida Wallace
   14 februari 2019 om 05:57
  • Boswachter Erik van der Spek
   14 februari 2019 om 08:39

   Isn’t it normal to evaluate your management at some point? For this site grazing as a managenmend tool is relative new (25 years) and a integral evaluation is welcome to us. There is always chance to improve your work.

  • CarolineWebb
   14 februari 2019 om 08:21
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog