www.boswachtersblog.nl/ Texel

Winterwandeling Slufter – Ecomare op Texel

7 november 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Slufter

Dit is een 12 kilometer lange winterwandeling uit Vanaf De Slufter naar Ecomare. Deze route is te lopen van 1-augustus t/m 28 februari.
Startpunt: Texelhopperhalte 128 , Hoek Zanddijk - Slufterweg
Eindpunt: Ecomare
Lengte: 12 km


De Slufter

Klim via het pad of de trap het duin op naar het uitkijkpunt over De Slufter. Het duin dat u oversteekt, de Zanddijk, is een stuifdijk (De Zanddijk) uit 1630. Een stuifdijk ontstaat doordat in de luwte achter schermen van palen of takken zand blijft liggen. Daarop wordt dan helm geplant, waartussen ook weer zand blijft liggen.
Loop via het pad naar beneden en let op de loopgraafresten in de Zanddijk. Volg in De Slufter de gele route of zoek uw eigenweg door het struingebied naar de monding. Met de app Slufterspeurtocht krijgt u onderweg extra informatie.

Slufter

Vrij kwispelen?

De plek waar De Slufter in zee stroomt verplaatst zich constant. Vanwege de veiligheid is deze beweging lang beperkt. Met het Waterschap onderzoekt Staatsbosbeheer nu of De Slufterkreek toch veilig kan kwispelen en of dit voor de natuur in dit bijzondere gebied een gunstige ontwikkeling is.
Loop over het strand naar het zuiden. Op het strand liggen bunkers. Deze stonden in de 2eWO in het duin.
Ga nabij strandpaal 23,5 het duin in over een stuifdijk uit 1880 (die van 1925 ligt al in zee). Dit wandelpad (groene markering) is alleen buiten het broedseizoen beschikbaar (1/8-1/3). Volg het pad ongeveer 0,5km, ga dan rechtsaf. Bij het uitkijkpunt over de Muyplas of Binnen Muy staat u op een stuifdijk ui 1855 van de poging op het strand een polder aan te leggen. De stuifdijk aan de andere kant van de plas is van 1871.

De Muy

Tussen De Slufter en De Muy van elkaar is in 1874 een dijkje aangelegd met het doel het gebied De Muy te ontginnen tot landbouwgrond. Staatsbosbeheer besefte echter al in 1908 dat het hier om uitzonderlijk waardevolle natuur ging en stopte met ontginnen. De Muyplas is van groot belang voor de broedkolonies van aalscholvers en lepelaars, die al aan het eind van de winter terugkeren.
Bij het Oorlogsschip, bebost duintje dat als een ‘oorlogsschip’ boven de grondnevel kan uitsteken, komt u via stapstenen op een permanent wandelpad (gele markering). Ga rechtsaf en na de tweede brug weer rechtsaf. Volg verder de rondwandeling De Muy (blauwe markering)
Na 650m kan rechts het uitkijkpunt op de Bertusnol beklommen worden.

Oorlogsschip

Bertusnol

‘Nol’ is de Noord-Hollandse naam voor duin. Vanaf de Bertusnol heeft u uitzicht over de
Muyplas. De nol is genoemd naar vogelwachter Bertus Eelman die het duin als uitkijkpost gebruikte om de broedende lepelaars tegen eierrovers te beschermen. Later werd het een uitkijkpunt waar vanaf u een goed zicht heeft op het stuifdijkenlandschap van De Muy. Het duin zelf is een uitloper van de natuurlijke vloedhaak die vanaf de Kogerduinen op het strand uitgroeide na de aanleg van de Zanddijk in 1630 tussen de toenmalige eilanden Texel en Eierland.

Voorbij de Bertusnol LA blauwe wandelroute vervolgen, ook over het kampeerterrein Kogerstrand. Bij de receptie van het parkeerterrein overstappen op de Seetingwandeling (ook blauwe paaltjes). Deze
volgen tot Ecomare.

reageren

geef een reactie

  • Glimmie
    7 november 2017 om 18:43

    De volgende keer in 2018 zullen wij deze mooie route zeker volgen met onze lieve onder appel-zijnde en aangelijnde honden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog