www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Muy

Texel

Einde broedseizoen: genieten van extra wandelpaden op Texel

Goed nieuws voor de avontuurlijke wandelaar: vanaf 1 augustus valt er extra veel te wandelen op Texel. Het broedseizoen in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. En dat betekent dat de groene wandelroutes die buiten het broedseizoen extra beschikbaar zijn voor wandelaars, weer opengaan.

lees meer
Texel

Winterwandeling Slufter – Ecomare op Texel

Dit is een 12 kilometer lange route uit Vanaf De Slufter naar Ecomare. Deze route is te lopen van 1-augustus t/m 28 februari.

lees meer
Texel

Vanaf morgen weer bramen plukken in Muy en Bollekamer Texel buiten de paden

Vanaf 1 september mag er in de natuurgebieden De Muy en Bollekamer op Texel ook buiten de paden gelopen worden om bramen te plukken. Dit mag tot de laatste bramen eind oktober rijp zijn. In de andere delen van het Nationaal Park Duinen van Texel is het plukken van bramen alleen toegestaan als de bramen direct langs het wandelpad groeien.

lees meer
Texel

De Muir Trek: Van zonsopkomst tot zonsondergang door de Muy. Bericht van Nationaal Park Duinen van Texel

‘Het is niet zo makkelijk om een hele dag in het hier en nu te blijven, maar het levert uiteindelijk wel een bijzondere natuurervaring op.’ Dit is een samenvatting van ervaringen van de deelnemers aan de eerste Muir Trek op Texel.

lees meer
Texel

Bramen plukken in Muy en Bollekamer op Texel mag weer

Bramen plukken buiten de aangegeven paden in Muy en Bollekamer mag weer

lees meer
Texel

Oeverkruid, onopvallende bijzonderheid in Duinen van Texel

Bij uitzondering beschrijf ik deze oeverkruid, een plant die u niet makkelijk zelf buiten kunt opzoeken en wanneer u hem tegenkomt is de kans groot dat u dit ondanks foto’s en beschrijving niet opvalt. Oeverkruid, lid van de weegbreefamilie, is een erg kleine plant van plaatsen de een grootdeel van het jaar of zelfs permanent onder water staan.

lees meer
Texel

Stijve moerasweegbree doet het goed in de Duinen van Texel

In de natte duinvalleien op Texel komen veel bijzondere water en oeverplanten voor. Het bijzondere duinmilieu met schoon water en op veel plaatsen kwel kent veel speciale omstandigheden wat ruimte geeft aan veel soorten. Van de twee soorten moerasweegbree die in Nederland te vinden zijn komt op Texel de stijve moerasweegbree voor. Moerasweegbree is niet bloeiend van andere waterplanten te onderscheiden door de karakteristieke geur bij kneuzing. De plant ruikt dan wantsachtig, dat lijkt wat op de geur van zoutgras.

lees meer
Texel

Het gaat goed met de lepelaar in Nationaal Park Duinen van Texel

Ook dit jaar gaat het goed op Texel, het aantal broedparen (696) is hoger dan ooit eerder vastgesteld. Er zijn nu veel jongen in de kolonies. Het lijkt er op dat er door het gunstige weer daarvan veel gaan uitvliegen en dan is ook het broedresultaat goed.

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 2e helft april

Het is goed te merken aan de vogels dat het te koud is voor de tijd van het jaar. Een aantal vogels zingen nog marginaal en in minder grote dichtheden dan normaal is in deze tijd: nachtegaal, grasmus, rietzanger, koekoek en tuinfluiter zijn nog maar sporadisch gehoord. Er zijn wel veel beflijsters waargenomen. Kieviten lopen […]

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Glenn van Ginkel over begin april

Vogels: De Geul Op 1 april zijn de eerste fitissen gehoord tussen de in grote getale aanwezige blauwborsten. Ook zwom er een paartje pijlstaart nu verwacht ik niet dat deze hier gaan broeden maar toch mooi om ze te zien. Op 4 april kwamen we het eerste graspiepernestje tegen. De eerste nachtegaal hoorde ik dit […]

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 26 maart – 9 april uit de Duinen van Texel

Voorjaarsboden De afgelopen dagen is goed te merken dat het voorjaar eraan komt: zingende fitissen, zwartkoppen, blauwborsten (vooral rond de Horsmeertjes en de Geulplas), aankomst van boeren- en oeverzwaluw, toenemende aantallen grote sterns in de Slufter, veel witte , rouw- en gele kwikstaarten met name in de Nederlanden. Ook de planten beginnen in bloei te […]

lees meer
Texel

Texeltrail van @AVTexel, uitdagende loop door de Duinen van Texel

Zaterdag werd de Texeltrail weer gelopen. Een uitdagende loop door de Duinen van Texel van Bleekersvallei tot in De Slufter door mooie terreinen van Staatsbosbeheer.Een tocht over onverharde wandelpaden en via de stapstenen in de duinrel langs het Slag door de Nederlanden in De Muy. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer op Texel in 2015

2015 was een bijzonder jaar; het warmste ooit gemeten, met natte periode, een koel voorjaar, een pittige zomerstorm, start met vrijwillige vogelwachters in De Slufter, afscheid van Bart Witte, overlijden van oud collega Piet Kok en de vrijwilligers Andri Binsbergen en Reinier de Graaff, zijn een greep uit de opvallende gebeurtenissen. In ons jaarverslag, te […]

lees meer
Texel

Texel kiest haar eigen eilandvogel

Bericht van de Vogelwerkgroep Texel Naar aanleiding van de uitzending van de Natuurwijzer op Radio Texel op zondag 6 december roept Vogelwerkgroep Texel iedereen op om te stemmen op de meest Texelse vogel. In navolging van de verkiezing van de Grutto tot Nationale Vogel zijn we benieuwd welke vogel nu het meest kenmerkend voor Texel […]

lees meer
Texel

Rondje door De Muy en De Slufter op Texel, 8km

In het Nationaal Park Duinen van Texel zijn heel veel wandelmogelijkheden, buiten het broedseizoen (1/8-1/3) is de keuze het ruimste. Een van de rondjes die dan in De Muy en Slufter mogelijk zijn is dit rondje van 8 km langs de Muyplas en via het strand door De Slufter. Vanaf de ingang bij De Muyweg […]

lees meer
Texel

De Slufter op Texel stond vandaag weer lekker vol water

Gisteravond liep De Slufter al lekker vol. ’s Avonds is op verzoek van het waterschap de extra dichting in de duiker van het Slufterdijkje gedicht.Mocht de klepduiker die normaal voorkomt dat zeewater vanuit De Slufter naar De Muy stroomt niet goed werken dan moet deze schuif het water tegenhouden en voorkomen dat het dijkje beschadigd. […]

lees meer
Texel

Seizoen vrijwillige vogelwachters De Slufter in @NPTexel zit er op, een terugblik

Dit jaar werkt Staatsbosbeheer voor het eerst met vrijwillige vogelwachters in De Slufter op Texel, hierbij hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen van de collega’s op Terschelling. Vrijwillige vogelwachters vormen een aanvulling op het werk van de boswachters van Staatsbosbeheer. Ze werkten vanuit het uitkijkpunt bij het Diepe Gat in De Slufter aan het […]

lees meer
Texel

Broedseizoen 2015 in Nationaal Park Duinen van Texel

In de Muyplas hebben lepelaars, aalscholvers en blauwe reigers als kolonievogels gebroed. In 2015 hebben maar liefst 106 paar lepelaars gebroed. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest. – in 2014 85 nesten. De aantallen aalscholvers lopen in de loop van de jaren terug: Er werden in 2015 848 nesten ingeschat (telling 20 april). […]

lees meer
Texel

Mooie resultaten natuurherstel worden zichtbaar in De Muy in @NPTexel

In 2008-9 is het grote natuurherstelproject De Nederlanden Natuurlijker uitgevoerd, onderdeel van het landelijk project Life Duinen. Met Europese subsidie voor natuurherstel is een groot deel van de weilanden die soms net 100 jaar eerder aangelegd waren in duinvalleien geplagd. Plantengroei van natte duinvalleien en daarmee de bijbehorende dieren moesten hierdoor nieuwe vestigingsmogelijkheden krijgen. Onderdeel […]

lees meer
Texel

Overgangen en open landschap krijgen meer ruimte in De Muy @NPTexel

Staatsbosbeheer laat een deel van de wilgensingel die bij de herinrichting van De Muy was blijven staan naast de Zilte Vlakte alsnog weg halen. De positieve reactie van de natuur op de herinrichting tijdens het project De Nederlanden Natuurlijker geven hier aanleiding voor. Planten van natte duinvalleien (parnassia, moeraswespenorchis, waterpunge, harlekijnorchis, verfbrem, enz.) komen nu […]

lees meer
Texel

Kattedoorn langs Slag door de Nederland in @NPTexel interessant voor mens en wilde bij

Langs het Slag door de Nederlanden in de Muy staat nu op sommige plaatsen de kattendoorn volop in bloei. Een mooie plant voor mensen, tenzij je er op blote voeten door heen loopt en veel insecten. De kattendoorn wordt graag bezocht door hommels, zoals de aardhommel en behangersbijen waaronder de ruige behangersbij. Een extra reden […]

lees meer
Texel

2015 goed jaar voor lepelaars in @NPTexel

Bij de telling met hulp van luchtfoto’s van de lepelaarskolonies in De Geul en De Muy in het Nationaal Park Duinen van Texel bleek dat ook 2015 een goed jaar is voor het aantal broeden de lepelaars. In De Geul is het aantal sinds de telling in half mei toegenomen tot minimaal 420 paar. Iets […]

lees meer
Texel

Zeker 49 paar lepelaars in De Muy op Texel tijdens 1e ronde

Vandaag zijn voor de eerste keer dit jaar uit de lucht foto’s gemaakt om de lepelaars in de kolonies in het Nationaal Park Duinen van Texel te tellen. In de kolonie in De Muy zijn 49 nesten/paren geteld. Ook konden er drie nesten van blauwe reigers worden vastgesteld. Vorig jaar hebben hier 84 paar lepelaars […]

lees meer
Texel

De Duinen van Texel in 1940

De jaarverslagen van Staatsbosbeheer geven ook in de oorlogsjaren een beeld van wat er toen gebeurde in de Duinen van Texel. In het verslag van boswachter Epe over 1940 staat onder andere: In het natuurmonument De Geul en Westerduinen zijn in het afgelopen jaar eerst door het departement van Defensie en naderhand door het Duitse […]

lees meer
Texel

Weer ruim excursieaanbod van Staatsbosbeheer op Texel in april

Langs de lepelaars en meeuwen van de Geul In het reservaat De Geul is de grootste broedkolonie lepelaars te vinden. Tijdens de excursie kunt u de aalscholvers van dichtbij bekijken, hoe goed de lepelaars zich laten zien is telkens een verrassing. De route gaat ook door de grootste meeuwenkolonie van Texel. De boswachter van Staatsbosbeheer […]

lees meer
Texel

De Slufter op Texel na de storm

Tijdens de storm gisteren liep De Slufter weer goed vol met water. Vandaag is veel van dit water alweer verdwenen, maar je moet nog wel erg je weg zoeken. Aan de andere kant is een bezoek daardoor nu extra aantrekkelijk, zeker ook voor kinderen. Gelukkig lijkt de hoeveelheid plastic die met het zeewater het gebied […]

lees meer
Texel

Winterwandeling door de Muy op Texel om de oliebollen te verbranden

Deze wandeling kan gemaakt worden tot 1 maart. Daarna is een deel van de gebruikte paden niet beschikbaar om broedvogels voldoende rust te geven. Een deel van de route gaat over ruige paden (bodem is oneffen en soms zo nat dat laarzen nodig zijn). Een wandeling door De Muy is altijd leuk. Vanaf het parkeerterrein […]

lees meer
Texel

Zilte Vlakte in De Muy op Texel nu zonder omheining

Nadat in 2008 een groot aantal weilanden in De Muy zijn geplacht om de plantengroei en dieren van natte duinvalleien kans te geven om zich hier weer te vestigen is ook de begrazing aangepast. In het noordelijk deel grazen nu Galloway’s die er voor zorgen dat de vegetatie redelijk kort blijft en niet naar bos […]

lees meer
Texel

Bramenplukken op Texel

Het is nu de tijd dat de bramen rijp worden. Bramen plukken in september en oktober is voor veel Texelaars en gasten een traditie. Emmers vol worden geplukt om direct gegeten te worden, of te worden ver-werkt tot jam of sap en er zijn vast ook mensen die er wijn van maken. De rijpe bramen […]

lees meer
Texel

Lepelaars; vette kuiven op Texel

Al in de 19e eeuw broedden er lepelaars op Texel in terreinen die nu in beheer van Staatsbosbeheer zijn Samen met de lepelaars die bij natuurmonumenten op De Schorren broeden biedt Texel onderdak aan ongeveer 20% van de in Nederland broedende lepelaars. Het is nu een goed moment om de lepelaars te bekijken met de […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog