www.boswachtersblog.nl/ Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 26 maart – 9 april uit de Duinen van Texel

12 april 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Gagel bloemen onder water. Foto: Dick Schermer
Gagel bloemen onder water. Foto: Dick Schermer

Voorjaarsboden
De afgelopen dagen is goed te merken dat het voorjaar eraan komt: zingende fitissen, zwartkoppen, blauwborsten (vooral rond de Horsmeertjes en de Geulplas), aankomst van boeren- en oeverzwaluw, toenemende aantallen grote sterns in de Slufter, veel witte , rouw- en gele kwikstaarten met name in de Nederlanden.
Ook de planten beginnen in bloei te komen. Vooral de voorjaarsannuellen zoals vroegerling, Deens lepelblad en kandelaartje bloeien. Ook kraaiheide en gagel staan in bloei: van de laatste plant vond ik bloeiende planten onder water staan achter de boet van Hopman. Op de zuidkop van de Slufter vond ik dwerggras.

Ook de eisnoeren van de rugstreeppad zijn voorjaarsboden. Foto: Dick Schermer
Ook de eisnoeren van de rugstreeppad zijn voorjaarsboden. Foto: Dick Schermer

broedvogels
Al op 27 maart werden jonge nijlganzen bij Akiab waargenomen. De eerste kuikens van grauwe ganzen werden op 1 april waargenomen op het Land van Leber (2 stel met kuikens). Dit groeide gestaag aan tot meer dan 15 paar op 9 april. Ook op andere plekken zijn kuikens waargenomen: Noordvlak, meeuwenkolonie achter de Geul.
De eidereenden zijn volop aanwezig rond de Mokbaai en bij de Slufter. In het laatste gebied telde ik op 5 april 508 mannen, 330 vrouwen en 7 subadulte dieren. Veel dieren zaten voor de monding op zee.
Blauwe kieken zijn mondjesmaat aanwezig: het enige mannetje zag ik op 6 april boven de Bleekersvallei. Verder een vrouwtje boven het Grote Heidvlak en een vrouwtje in de noordelijke Slufter. Baltsende bontbekplevieren zijn aanwezig op het parkeerterrein van 17.
Deze scholekster was prooi van een verwilderde kat. Foto: Dick Schermer
Deze scholekster was prooi van een verwilderde kat. Foto: Dick Schermer

waarnemingen
Bijzondere waarnemingen: 26 maart: zingende boomleeuwerik Biebosweg; 1 april: 1 beflijster vuurtoren, 4 april: 1 ruigpootbuizerd Buitenmuy, 5 april: 1 ooievaar boven de Mokbaai.
Er zijn 7 waarnemingen van katten ingevoerd. Vooral rond de Geul werden minimaal twee rode katers opgemerkt: een grote en een kleinere. Op 8 april werd langs de Moksloot een dode scholekster gevonden met bijtsporen van mogelijk een kat. Foto naar de kattenonderzoekers gestuurd.
3 maal werden twee honden banjerend door natuurgebieden opgemerkt. Op 4 april gingen er twee door het Grote Heidvlak waarover getwittert is. Op 9 april eerst een stel door de tapuitenduinen noordelijk van 28 en later een ander stel door de meeuwenkolonie van de Mandenvalleien. Eigenaren heb ik daar kunnen aanspreken.

Boswachter Dick Schermer

reageren

geef een reactie

 • F. Klomp
  14 april 2016 om 10:06

  Wat een goed nieuws! De ooievaar zag ik ook, blij dat mijn twijfel over de waarneming nu over is.

  Groet Froukje

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   15 april 2016 om 10:25

   Mooi dat wij zo zekerheid kunnen verschaffen. Dit kan vaak ook via http://www.texel.waarneming.nl daar worden veel waarnemingen van vogels op Texel gemeld.

   groet, Erik

 • Texel sanderlings, turnstones and oystercatchers | Dear Kitty. Some blog
  12 april 2016 om 20:47

  […] Texel dunes in spring 2016: here. […]

 • Rupert S
  12 april 2016 om 15:52

  Waar mogen de tweets naartoe om bijzonderheden (of misstanden) te melden?

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   12 april 2016 om 18:47
  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   12 april 2016 om 18:47
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog