www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Mokbaai

Texel

Kerstvakantie ´to do´ lijstje..

Het zijn de kortste dagen van het jaar en we zoeken veelal binnen naar vertier en gezelschap. Toch is er reden genoeg om tussendoor een blik buiten te werpen. Omdat december ook de maand van de lijstjes is, wil ik jullie een top drie delen met dingen die je nu kunt zien in de Texelse natuur. Even luchten is op Texel zo gebeurd. In korte tijd kun je kiezen uit de vele type landschappen. De Slufter, Waal en Burg en de Mokbaai kunnen op een ´to-do’ lijstje voor de Kerstvakantie als je het mij vraagt. De vogels die daar zitten zijn mooi, bijzonder en soms talrijk. Een top 3:

lees meer
Texel

De Mokbaai; mini Waddenzee op Texel wordt zoeter

Direct ten westen van de veerhaven ligt de Mokbaai. Een naam die niet verwijst naar een dieper gedeelte van de baai. De baai bestaat nog maar vrij kort. Nadat Texel een eiland geworden was in 1290, toen het Marsdiep een directe verbinding kreeg met de Noordzee, was het gebied nog onderdeel van het kustgat van Texel.

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 26 maart – 9 april uit de Duinen van Texel

Voorjaarsboden De afgelopen dagen is goed te merken dat het voorjaar eraan komt: zingende fitissen, zwartkoppen, blauwborsten (vooral rond de Horsmeertjes en de Geulplas), aankomst van boeren- en oeverzwaluw, toenemende aantallen grote sterns in de Slufter, veel witte , rouw- en gele kwikstaarten met name in de Nederlanden. Ook de planten beginnen in bloei te […]

lees meer
Texel

De Moksloot, van ontwateringsmiddel terug naar 'duinbeek'

Donderdag 15 april 1880 het graven van de Moksloot op Texel aanbesteed. De sloot moest de Rijks Duin- en Mientgronden beter ontwateren dan de duinbeek de Aalloop deed, om de duinvalleien beter als landbouwgrond te kunnen gebruiken. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Financiën en men verwachte dat dit voor fl. 8.030 mogelijk […]

lees meer
Texel

Onzichtbaar stromend water is belangrijk voor gevarieerd duinleven op Texel

In de winter stijgt de grondwaterstand in de duinen. Grondwater komt dan op veel plaatsen aan de oppervlakte en verandert dus tijdelijk in oppervlakte water. Grondwater stroomt net als water in rivieren, beken en sloten van hoog naar laag, er zijn zelfs ‘ondergrondse watervallen’. In dit water lossen mineralen op, de stroming zorgt voor verplaatsing […]

lees meer
Texel

Een berichtje uit De Geul in @NPTexel

Er zijn al heel veel jonge lepelaars en aalscholvers te horen en soms te zien. Wel is gebleken uit recent muizen onderzoek dat het met de muizenstand dit jaar zeer slecht is gesteld in de (Geul en Bollekamer) misschien een oorzaak dat er minder bruine kiekendieven zijn. De vrouwtjes die zitten te broeden zijn ook […]

lees meer
Texel

Rondje door het zuiden van de Bleekersvallei 2,6km, wandelen op Texel

De Bleekersvallei is het oude duingebied tussen Westerslag en het Duinpark bij Ecomare, dat aan de bebossing is ontsnapt. De meeste wandelaars nemen de rondwandeling rond de feitelijke Bleekersvallei, maar ook zuidelijker is een leuke wandeling te maken. Startpunt is het parkeerterrein aan het einde van het Westerslag, Texelhopperhalte 150. Alesia Dit deel van de […]

lees meer
Texel

Een week van de boschwachter op Texel in 1900

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht op het werk van deze boswachter. Dit is het begin van dit dagboek: Februari 1900 1. […]

lees meer
Texel

Storm over De Hors en Mokbaai op Texel

Vanochtend vroeg joeg de storm ook het water hoog op in de Mokbaai en over De Hors op Texel. Op De Hors liep een deel van de valleien tussen de jonge duinen vol met zeewater. In het Marsdiep lagen de zandzuigers die aan de zeewering bij Petten werken veilig voor anker. Het incidenteel overstromen met […]

lees meer
Texel

Rondje De Geul op Texel 6,4 km, avontuurlijke wandeling van 1-9 tot 1-3

Misschien wel de meest avontuurlijke wandelmogelijkheid buiten het broedseizoen is het rondje (6,4 km) door De Geul. Een wandeling vanaf het parkeer- terrein van de Horsmeertjes aan het eind van de Mok- weg. Langs het Slag achter De Geul naar Paal 9 via de Spoorbaan en het pad langs de Mokbaai weer terug. Dit rondje […]

lees meer
Texel

Spannende wandeling door de Duinen van Texel van veerhaven naar Ecomare, 20 km

Buiten het broedseizoen stelt Staatsbosbeheer in de Duinen van Texel extra wandelpaden open. Tot 1 maart kunnen er daardoor wandelingen gemaakt worden die niet het hele jaar mogelijk zijn. Deze ongeveer 20km lange wandeling vanaf de veerhaven naar Ecomare maakt van veel van deze met groen gemarkeerde wandelpaden gebruik en laat bijzondere stukken van het […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog