www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Dick schermer

Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer begin mei Duinen van Texel

De boswachter van Staatsbosbeheer op Texel invormeren elkaar regelmatig over hun ervaringen. Dit schreef boswachter Dick Schermer over begin mei.

lees meer
Texel

Begin april door de ogen van boswachter Dick Schermer in Nationaal Park Duinen van Texel

De boswachters van Staatsbosbeheer informeren elkaar regelmatig over hun waarnemingen. Dit is de rapportage van boswachter Dick Schermer over begin april in het Nationaal Park Duinen van Texel

lees meer
Texel

Bijzonder drijfzaad, sternoot, gevonden tijdens Staatsbosbeheerexcursie in De Slufter op Texel, verhaal van Dick Schermer

Op zondag 2 april vond boswachter Dick Schermer net voor de Slufterexcursie op het vloedmerk ten noorden van de Slufterkeet een donker balletje – zo leek het in eerste instantie – iets kleiner dan een pingpongbal. Er zaten 3 gaten in. In de hand leek het op een miniatuur cocosnoot. Mogelijk dat dit een tropisch drijfzaad zou zijn, die spoelen sporadisch aan op de Nederlandse kust.

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 2e helft april

Het is goed te merken aan de vogels dat het te koud is voor de tijd van het jaar. Een aantal vogels zingen nog marginaal en in minder grote dichtheden dan normaal is in deze tijd: nachtegaal, grasmus, rietzanger, koekoek en tuinfluiter zijn nog maar sporadisch gehoord. Er zijn wel veel beflijsters waargenomen. Kieviten lopen […]

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 26 maart – 9 april uit de Duinen van Texel

Voorjaarsboden De afgelopen dagen is goed te merken dat het voorjaar eraan komt: zingende fitissen, zwartkoppen, blauwborsten (vooral rond de Horsmeertjes en de Geulplas), aankomst van boeren- en oeverzwaluw, toenemende aantallen grote sterns in de Slufter, veel witte , rouw- en gele kwikstaarten met name in de Nederlanden. Ook de planten beginnen in bloei te […]

lees meer
Texel

Muizen in het Krimbos op Texel

Het Krimbos ten noordwesten van De Cocksdorp is een jong bos, grotendeels aangeplant tussen 1983 en 1985 met veel soorten bomen. Een klein gedeelte in het westen, het Oude Krimbos, is al wat ouder. On-geveer tien jaar geleden hebben verschillende sloten natuurvriendelijke oevers gekregen. Deze sloten krijgen water uit de duinen en heten daarom duinrellen. […]

lees meer
Texel

Eidereendentelling in de Slufter

In de Slufter broeden behoorlijke aantallen eidereenden. In april en mei baltsen de mannetjes in het Diepe Gat bij de vogeluitkijkplaats aan het eind van de Oorsprongweg en in de hoofdkreek. Opvallend is altijd het mannenoverschot: er zijn veel meer mannen dan vrouwen in de kreken te vinden. De bruine vrouwtjes zoeken na de paring […]

lees meer
Texel

Staat de Texelse waterspitsmuis op rand van uitsterven?

Huisspitsmuizen blijken tegenwoordig massaal voor te komen op Texel. Deze ‘overkanter’ die in 2006 voor het eerst op Texel werd waargenomen is momenteel overal op het eiland te vinden. Door het massaal voorkomen heeft de kerkuil zich in 2009 op het eiland als broedvogel kunnen vestigen, omdat eindelijk voldoende voedsel voor het grootbrengen van hun […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog