www.boswachtersblog.nl/ Texel

Muizen in het Krimbos op Texel

30 september 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Het Krimbos ten noordwesten van De Cocksdorp is een jong bos, grotendeels aangeplant tussen 1983 en 1985 met veel soorten bomen. Een klein gedeelte in het westen, het Oude Krimbos, is al wat ouder. On-geveer tien jaar geleden hebben verschillende sloten natuurvriendelijke oevers gekregen. Deze sloten krijgen water uit de duinen en heten daarom duinrellen. Het Krimbos heeft dus een grote variatie aan leefgebieden voor planten en dieren, onder meer van muizen.

noordse woelmuis  (c) Dick Schermer
noordse woelmuis (c) Dick Schermer

Door Dick Schermer is er begin september gekeken of er in verschillende leefgebieden andere soorten muizen voorkomen. Dit is gedaan door rijen inloopvallen te plaatsen, die twee keer per nacht zijn gecontroleerd. De gevangen muizen zijn gewogen en, nadat de soort en zo mogelijk het geslacht bepaald was, weer losgelaten.
huisspismuis  (c) Dick Schermer
huisspismuis (c) Dick Schermer

Spitsmuizen
In de natuurvriendelijke oever van de duinrel zijn alleen huisspitsmuizen gevangen. Spitsmuizen zijn insecteneters. De huisspitsmuis komt pas sinds kort op het eiland voor, maar heeft Texel snel weten te veroveren. Tot voor kort kwam op Texel alleen de waterspitsmuis voor. Door het ontbreken van andere spitsmuizen heeft deze soort zich op Texel ook in droge omgevingen kunnen vestigen en verloor hierdoor zelfs de lichte buikkleur die alleen in het water nuttig is. Deze soort is in Het Krimbos nu niet gezien. Huisspitsmuizen zijn ook gevangen in de bosrand, een brede grasstrook en in het weiland rond de vijver.

rosse woelmuis  (c) Dick Schermer
rosse woelmuis (c) Dick Schermer

Woelmuizen
Ook bij de woelmuizen heeft de noordse woelmuis ge-zelschap gekregen van verwanten: de aardmuis en de rosse woelmuis. In Nederland komt een zeer zeldzame ondersoort van de noordse woelmuis voor als relict van de laatste ijstijd, toen deze noordelijke soort naar het zuiden is verdrongen. In de natuurvriendelijke oever zijn geen woelmuizen aangetroffen; in de bosrand alleen rosse woelmuizen. In de brede grasstrook weer alleen aardmuizen en in het weiland alleen één noordse woelmuis. Het lijkt er dus op dat de woelmuissoorten verschillende voorkeuren hebben. De omvang van het onderzoek is echter te beperkt om hier echte uitspraken over te doen.

Aardmuis   (c) Dick Schermer
Aardmuis (c) Dick Schermer

Ware muizen
Op Texel komen ook ware of echte muizen als bosmuis, dwergmuis en huismuis voor. Deze soorten zijn in dit onderzoek echter niet aangetroffen. In een dichtbegroeid deel van het Oude Krimbos zijn helemaal geen muizen gevangen.

Texel is anders
In Texels is anders beschrijft Richard Witte in het hoofdstuk: “Over kniene, horremelinge, stiekelforrekes, prengeltjes en are diêre” de Texelse landzoogdieren. Uitgestrekte kwelders en moerassen zorgden er voor dat niet alle soorten zoogdieren op Texel konden komen. Tegenwoordig is het Marsdiep hiervoor een barrière. Door het ontbreken van soorten konden de wel aanwezige soorten zich op den duur anders gaan gedragen en er zelfs anders gaan uitzien. Dit proces wordt wel eilandbiologie genoemd. Met aangevoerde grond, stro, kerstgroen of plantgoed komen zo nu en dan nieuwe soorten op Texel terecht. Wanneer dit op tijd gezien wordt, kunnen ze nog teruggestuurd worden zoals met een hazelmuis gebeurde die in 1999 met kerstgroen mee kwam naar het eiland.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

 • Shrew and vole research on Texel island | Dear Kitty. Some blog
  30 september 2014 om 17:09
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog