www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Krimbos

Texel

Een slordig strookje voor de biodiversiteit.

Binnen natuurbeheer wordt er gemaaid, in bepaalde natuurgebieden die sterk vergrassen is dit belangrijk om bloemen en kruiden tot ontwikkeling te laten komen. Om rekening te houden met insectenfauna laten terreinbeheerders en pachters op Texel steeds vaker stroken staan. Van groot belang voor meer biodiversiteit.

lees meer
Texel

Nieuwe libellensoort voor Texel!

Vandaag is er een nieuwe soort voor Texel ontdekt: de zuidelijke glazenmaker. Een libellensoort die in opmars is.

lees meer
Texel

Start dunning van het Krimbos

De dunning van het Krimbos is gisteren van start gegaan. U kunt als bezoeker van het bos delen tegenkomen die tijdelijk zijn afgesloten.

lees meer
Texel

Krimbos, recreatiebos met veel natuur

Het Krimbos is het jongste bos in het Nationaal Park Duinen van Texel. Het ‘oudste’ deel is in 1971 door de gemeente Texel aangeplant. De rest van het bos is door Staatsbosbeheer aangelegd in de periode 1983-85. Het Krimbos is om economische redenen aangelegd. Niet om met het bos geld te verdienen, maar om uitbreiding van de verblijfsrecreatie in de omgeving mogelijk te maken. Binnenkort laat Staatsbosbeheer weer een dunning uitvoeren om het Krimbos te onderhouden.

lees meer
Texel

Ruimte voor blijvende bomen in het Krimbos op Texel; nu blessen, later dunnen

In het Krimbos verschijnen oranje stippen op een deel van de bomen. Dit zijn ‘blessen’ die aangegeven dat de betreffende boom later plaats moet maken om de blijvende bomen ruimte te geven om door te groeien. Boswachter Glenn van Ginkel zorgt door de juiste bomen te blessen dat het bos zich goed kan ontwikkelen.

lees meer
Texel

Samen delen in Nationaal Park de Duinen van Texel, rijkdom of armoe?

Veel vormen onderlinge hinder De komende realisatie door Wielersport Texel van een 100km lange ATB-route op Texel roept vragen op. Wordt er in het Nationaal Park Duinen van Texel wel voldoende rekening gehouden met de natuur? Volgens de beoordeling door de provincie hebben Staatsbosbeheer en Wielersport Texel dit inderdaad gedaan. Vooral over het gezamenlijk gebruik […]

lees meer
Texel

Seizoen vrijwillige vogelwachters De Slufter in @NPTexel zit er op, een terugblik

Dit jaar werkt Staatsbosbeheer voor het eerst met vrijwillige vogelwachters in De Slufter op Texel, hierbij hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen van de collega’s op Terschelling. Vrijwillige vogelwachters vormen een aanvulling op het werk van de boswachters van Staatsbosbeheer. Ze werkten vanuit het uitkijkpunt bij het Diepe Gat in De Slufter aan het […]

lees meer
Texel

Zomaar wat foto's uit het Krimbos in @NPTexel

Deze foto’s kreeg ik van Hen Leyen die regelmatig met zijn camere op pad is in het Krimbos. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Veiligheidsronde bosspeelplaatsen op Texel, aanwezige hutten worden gedemonteerd

Komende week gaan boswachters van Staatsbosbeheer de drie bosspeelplaatsen en de speelkuil in het Doolhof op Texel inspecteren. Eventuele onveilige situaties worden dan veilig gemaakt. Onderdeel hiervan is het demonteren van aanwezige hutten. Volgens de veiligheidsregels mogen in deze gebieden alleen ‘speelaanleidingen’ aanwezig zijn die geen verplichte keuring vereisen. Een hut van takken wordt wanneer […]

lees meer
Texel

Waarom wordt die boom omgezaagd boswachter?

Regelmatig krijgen we de vraag waarom er bomen worden omgezaagd op Texel. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Belangrijk bij deze vraag is waarom groeit die boom daar? Staat hij in het bos, langs een pad of bosrand of staat de boom buiten het bos? De plek en functie van de boom bepaalt namelijk of […]

lees meer
Texel

Inloopavond Dorpzicht Texel druk bezocht, levendige gesprekken

De inloopavond over de natuurinrichting op Dorpzicht bij De Cocksdorp op Texel donderdagavond is druk bezocht. Tientallen mensen lieten zich informeren over de plannen en stelden hun vragen. De meeste mensen konden zich goed vinden in de plannen en zien uit naar de realisatie. De avond is georganiseerd door de Provincie Noord-Holland. Vertegenwoordigers van de […]

lees meer
Texel

Muizen in het Krimbos op Texel

Het Krimbos ten noordwesten van De Cocksdorp is een jong bos, grotendeels aangeplant tussen 1983 en 1985 met veel soorten bomen. Een klein gedeelte in het westen, het Oude Krimbos, is al wat ouder. On-geveer tien jaar geleden hebben verschillende sloten natuurvriendelijke oevers gekregen. Deze sloten krijgen water uit de duinen en heten daarom duinrellen. […]

lees meer
Texel

De storm en de Texelse natuur, meer hinder dan schade ondanks veel omgewaaide bomen

De storm van 28 oktober heeft veel invloed gehad op de Texelse natuur. Het meest opvallend zijn de honderden omgewaaide en afgebroken bomen in De Dennen en het Krimbos. Ook langs het Waalenburgerdijkje, Skillepaadje, Korverskooi en andere plaatsen waar bomen en struiken staan, zijn bomen omgewaaid of soms zware takken afgebroken. Sinds de storm maandag […]

lees meer
Texel

Ruimen van stormhout in de bossen van Texel is in volle gang

[slideshow] Door de boswachters van Staatsbosbeheer en aannemers wordt hard gewerkt aan het weer toegankelijk maken van De Dennen en het Krimbos op Texel. Met hulp van kranen wordt hard gewerkt aan het open zagen van de fietspaden. De fietspaden over het Waalenburgerdijkje en het Skillepaadje zijn al weer open. In De Dennen en het […]

lees meer
Texel

Dunning van de lanen in het Krimbos

Staatsbosbeheer gaat binnen kort de laanbeplanting in het Krimbos bij De Cocksdorp dunnen. Ongeveer dertig jaar geleden zijn langs delen van het fietspad abelen aangeplant als laanbeplanting in plaats van bosperceel. Ondertussen zijn de bomen zo groot dat ze meer ruimte nodig hebben om verder uit te groeien. Er worden meestal om en om bomen […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog