www.boswachtersblog.nl/ Texel

Krimbos, recreatiebos met veel natuur

31 oktober 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Krimbos

Het Krimbos is het jongste bos in het Nationaal Park Duinen van Texel. Het ‘oudste’ deel is in 1971 door de gemeente Texel aangeplant. De rest van het bos is door Staatsbosbeheer aangelegd in de periode 1983-85. Het Krimbos is om economische redenen aangelegd. Niet om met het bos geld te verdienen, maar om uitbreiding van de verblijfsrecreatie in de omgeving mogelijk te maken.
De provincie was bang dat er anders teveel recreanten naar de duinen zouden trekken. Om de natuur in de duinen te beschermen stelde de provincie als voorwaarde dat er een recreatiebos zou worden aangelegd. De vakantiegangers hadden dan een natuurgebied om de hoek waar zonder de natuur te schaden veel mensen kunnen recreëren. Op de zeventig hectare die voor het bos bestemd was is uiteindelijk veertig hectare bos aangeplant.

Polder als inspiratiebron

De landschapsarchitect die het inrichtingsplan maakte in de jaren 80 liet zich inspireren door de polder Eierland. Vandaar dat de meeste paden en percelen rechte lijnen volgen. Zo hier en daar is er een afwijken kronkel of bocht, zoals in de polder ook een aantal slingerende wadkreken is terug te vinden.

 

Ieder zijn plek in het Krimbos

In het Krimbos is een heel grote hoeveelheid wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd samen met een groot aantal speelweiden en een parkeerplaats. Het scheiden van gebruikers groepen is van groot belang. Fietsers op wandelpaden, ruiters op fietspaden, enzovoort zijn een grote bron van ergernis. Mensen beleven daardoor minder plezier dan mogelijk is. Het gebruik van het Krimbos is anders uitgepakt dan gedacht. Mensen gingen niet naar het Krimbos om er te picknicken, of om in een zandbak te spelen. Ook kwam er nauwelijks iemand met de auto naar het bos. Wandelaars komen vooral uit de directe omgeving om er hun hond uit te laten. Alleen de fietsers komen deels wel van verder op hun tocht over het eiland. Een deel van het Krimbos is door Staatsbosbeheer gemarkeerd als bosspeelplaats, hier mag je tussen de bomen spelen en hutten bouwen. Met het recreatiepark De Krim is er voor twee rondwandelingen gezorgd. De Hanenplaswandeling loopt het minst door het bos en vooral rond de golfbaan en langs de duinen van de Hanenplas. De Krimboswandeling gaat wel grotendeels door het bos.

Krimbos

Bosonderhoud

In een jong aangeplant bos staan veel bomen van gelijke leeftijd en ongeveer gelijke gezondheid. Bij het opgroeien hebben bomen steeds meer ruimte nodig. Vanwege hun gelijke levenskracht is menselijk ingrijpen nodig om het risico van plaatselijk instorten in dit recreatiebos te voorkomen. Afgelopen winter heeft Staatsbosbeheer daarom geblesd, aangeven welke bomen ruimte moeten maken voor de blijvers. Deze winter gaat Tatenhove BV de dunning uitvoeren om daarmee de ruimte voor de blijven de bomen te maken. Vanwege het werk kunnen paden tijdelijk afgesloten worden als dit voor de veiligheid nodig is of minder goed bruikbaar zijn. Bij de dunning is er ook rekening gehouden met het behouden van de bosranden die rijk zijn aan struiken die bloeien en later bessen dragen. Zowel voor mensen die er van genieten als dieren die zich hier thuis voelen en voedsel zoeken.

Ruimte voor blijvende bomen in het Krimbos op Texel; nu blessen, later dunnen

Zomaar wat foto's uit het Krimbos in @NPTexel

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog