www.boswachtersblog.nl/ Texel

Ruimte voor blijvende bomen in het Krimbos op Texel; nu blessen, later dunnen

10 februari 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

In het Krimbos verschijnen oranje stippen op een deel van de bomen. Dit zijn ‘blessen’ die aangegeven dat de betreffende boom later plaats moet maken om de blijvende bomen ruimte te geven om door te groeien. Boswachter Glenn van Ginkel zorgt door de juiste bomen te blessen dat het bos zich goed kan ontwikkelen.

Krimbos

Het Krimbos is grotendeels begin jaren tachtig aangeplant als recreatiebos. De verblijfsrecreatie accommodaties bij De Cocksdorp zijn toen sterk uitgebreid. De provincie stelde als voorwaarde dat er ruimte moest komen waar de recreanten de natuur in konden zonder het duingebied te zwaar te belasten. De gemeente heeft toen voor de oplossing van de aanleg van het Krimbos gekozen en Staatsbosbeheer kreeg de taak het bos aan te leggen en te beheren.

Blessen

Bij het aanleggen van een bos is het nodig om veel meer bomen per hectare aan te planten dan dat er op die oppervlakte als volgroeide boom kunnen staan. Bomen groeien het beste wanneer ze elkaar beschutten, kleine bomen moeten daarvoor dichter bij elkaar staan dan grote bomen. Omdat alle bomen even oud en van vergelijkbare kwaliteit zijn, zijn ze ongeveer even sterk. Verdringing door natuurlijke selectie treed daardoor onvoldoende op en er kan een bos zonder gezonde bomen ontstaan. Reden voor Staatsbosbeheer om een deel van de bomen te verwijderen. Het uitkiezen van de bomen die plaats moeten maken noemen we blessen. Vroeger sneden we met een soort mes een streep bast weg, waardoor een witte streep de bles zichtbaar werd. Bij het blessen krijgen in het Krimbos bomen die langzamer groeien en oud kunnen worden voorrang op bomen die snel groeien en korter leven. De aantrekkelijkheid van het bos en de veiligheid langs de vele paden zijn ook een belangrijk criterium.

Dunning

De gebleste bomen zullen volgende winter worden omgezaagd, dan spreken we over het dunnen. Het hout dat hierbij vrijkomt is niet geschikt om er planken, balken of palen van te maken. Daarom zal het als energiehout worden verkocht.

Essentaksterfte

Bij de aanplant is in het Krimbos relatief veel gebruik gemaakt van essen. Toen een logische keuze op deze grond. Tegenwoordig hebben essen last van essentaksterfte veroorzaakt door een Oost-Aziatische schimmel. De ziekte begint met aantasting van het blad en tast daarna de takken aan. De kans op aantasting is groter wanneer er alleen essen in een perceel staan. Een deel van de essen blijkt resistent, dus zullen essen niet volledig uit het beeld verdwijnen. Voor Nederland is er nog geen schatting te maken van het deel van de essen dat behouden zal blijven. In Denemarken verwacht men dat dit slechts 1% zal zijn. Het is niet mogelijk om besmetting met de schimmel die essentaksterfte veroorzaakt te voorkomen of te bestrijden. Essentaksterfte is te herkennen aan donkere verkleuringen van de bast en afgestorven jonge takken in de top en het midden van de boomkroon. Bij de dunning is dit reden om ander boom soorten dan es eerder te bevoordelen dan de essen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog