www.boswachtersblog.nl/ Texel

Waarom wordt die boom omgezaagd boswachter?

5 maart 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

????????
Regelmatig krijgen we de vraag waarom er bomen worden omgezaagd op Texel. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Belangrijk bij deze vraag is waarom groeit die boom daar? Staat hij in het bos, langs een pad of bosrand of staat de boom buiten het bos? De plek en functie van de boom bepaalt namelijk of en wanneer de boom wordt omgezaagd.

In het bos
De meeste bomen staan in het bos. In De Dennen zijn ze tussen 1898 en 1940 aangeplant voor de houtproductie en in het Krimbos in de jaren 80 om een recreatiebos te krijgen zodat De Krim mocht uitbreiden. De bomen worden dicht bij elkaar aangeplant zodat ze elkaar beschutting geven en samen voor een bosklimaat zorgen. Een aantal bomen kan pas een bos vormen wanneer het een elkaar ondersteunend geheel vormt. De bomen zijn even oud en ongeveer even sterk. Hierdoor ontstaat een onnatuurlijk situatie. Wanneer bomen groeien hebben ze meer ruimte nodig om gezond verder te kunnen groeien. Daarvoor moeten andere bomen wijken. In een aangeplant bos is de kans groot dat er zo weinig krachtverschil is dat ze allemaal zwak blijven. Dunnen, selectief een aantal bomen er tussen uit zagen, voorkomt dit probleem. In een bos waar het om de productie van goed hout gaat, bepaalt de vorm van de boom, rechte stammen, de keus. In De Dennen is productie als doel verdwenen. Door te dunnen stuurt Staatsbosbeheer de ontwikkeling naar een gevarieerd bos met bomen met verschillende leeftijden. Jonge bomen krijgen de kans om op te groeien, zodat er een nieuwe generatie bos klaar staat.
????????
Bosranden en paden
Langs wegen en paden in het bos is veiligheid voor de gebruikers van de paden vaak een reden om bomen om te zagen. Dit speelt zowel in het bos als in de singels langs fietspaden. Afhankelijk van het gebruik van weg of pad worden periodiek alle bomen beoordeeld, die een risico voor de gebruikers van het pad kunnen vormen. Bij twijfel worden ze omgezaagd. Omdat dode bomen belangrijk zijn in een bos, er leven veel insecten en zwammen in, gebeurt dit niet altijd bij de grond. Vooral dikke stammen zijn waardevol. We zagen af wat noodzakelijk is voor de veiligheid en laten de rest staan. In bosranden wordt soms een deel omgezaagd om een geleidelijke overgang van lage begroeiing naar hoge bomen te behouden. Dit soort bosranden is bijvoorbeeld belangrijk voor dagvlinders, die hier luwte en voedsel vinden.

Singels
Langs fietspaden zoals Skillepaadje en Waalenburgerdijkje geven singels van bomen en struiken beschutting en zorgen voor afwisseling in het landschap. Behalve veiligheid kan ook het behoud van de singel reden zijn om bomen om te zagen. Een singel is smal en vooral in de eerste meters dicht begroeid, voor luwte of om iets uit het zicht te houden. Door de loofbomen in de singel in delen bij de grond af te zagen, lopen deze uit de stobbe weer uit. Zo blijft de singel dicht en smal. Soms zijn er zoveel bomen dood gegaan dat het nodig is om na het zagen nieuwe bomen aan te planten. Dit gebeurt dit jaar tijdens de boomfeestdag op 18 maart langs het Skillepaadje.

reageren

geef een reactie

  • Rare fungus species discovery on Texel | Dear Kitty. Some blog
    5 maart 2015 om 17:18

    […] Trees in De Dennen: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog