www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
De Dennen

Texel

Bosonderhoud in De Dennen op Texel voor een sterk en veilig bos

In de winter van 2018 wordt er gedund in het bos De Dennen op Texel. In dit blog leggen we uit waarom dit bosonderhoud belangrijk is.

lees meer
Texel

‘Oudste’ boom van Texel omgewaaid langs Rozendijk

Afgelopen weekend is een prachtige Corsicaanse Den omgewaaid langs het fietspad aan de Rozendijk. De boom hoorde bij de eerste bomen die op het eiland werden geplant in 1898.

lees meer
Texel

Ruim dunnen maakte einde aan bossterven op Texel

Tot bijna veertig jaar terug gingen in De Dennen jaarlijks veel dennen dood. Vooral bij De Koog verschoof de bosrand jaarlijks enkele meters in de richting van het dorp. De op een andere manier te gaan dunnen heeft Staatsbosbeheer dit bossterven een halt toe kunnen roepen.

lees meer
Texel

Het Geheim, rondwandeling door De Dennen op Texel

De Dennen bieden mensen die een frisse neus willen halen terwijl het weer niet uitnodigt voor een duin- of strandwandeling beschutte alternatieven. Staatsbosbeheer heeft in De Dennen een paar rondwandelingen uitgezet, ook kunt u volop uw eigenweg zoeken via de vele wandelpaden. De 2,5km de met blauw gemarkeerde langs Het Geheim kent een paar stevige klimmetjes en avontuurlijke deels ruige paden. Het meest gebruikte startpunt is de hoek Jan Ayeslag-Heidvlakweg.

lees meer
Texel

Bosonderhoud in De Dennen in 2018/19 wordt voorbereid

In De Dennen is Staatsbosbeheer gestart met het blessen (aangeven welke bomen weg moeten) voor dunning van een aantal percelen in de winter van 2018-19.

lees meer
Texel

Het Geheim van boswachter Min in De Dennen op Texel

Een van de rondwandelingen van Staatsbosbeheer, Het Geheim 2,5km, loopt door het zuidelijk deel van De Dennen. Er zitten stevige klimmetjes in en delen van het pad zijn ruig. De route, met blauwe rondwandelmarkering, gaat langs een perceel waar boswachter Min probeerde zonder te planten bos te realiseren, zijn Geheim.

lees meer
Texel

Bosbeheer op Texel, constante verandering

Groot in het nieuws rond de Nederlandse Klimaattop 2016 eind oktober was het plan voor bosuitbreiding met 100.000 ha omwille van het klimaat en om meer zelf aan de vraag naar de duurzame grondstof hout te kunnen voldoen. Wanneer dit idee beleid wordt, verandert het bosbeleid in ons land weer een beetje. Zal dit gevolg hebben voor het beheer van het bos op Texel door Staatsbosbeheer?

lees meer
Texel

10e Texel Halve Marathon te gast in Nationaal Park Duinen van Texel

Vandaag waren ruim duizend deelnemers aan de Texel Halve Marathon te gast bij Staatsbosbeheer. Ze liepen door het Nationaal Park Duinen van Texel, een groot deel van het parcours ging door De Dennen en De Bleekersvallei. Dit onderbroken door een pittig uitstapje over het strand.

lees meer
Texel

Dotterbloemen kunnen maar op een deel van Texel groeien

Dotterbloemen (Cáltha palústris) zijn kenmerkende planten van oevers en vochtige terreinen. Ze bloeien gedurende een opvallend lange periode in de lente en soms in de herfst voor een tweede keer. Ze zijn lid van de ranonkelfamilie, die zeer vormenrijk is. De bloemen van de dotterbloem lijken veel op boterbloemen een ander geslacht uit de ranonkelfamilie […]

lees meer
Texel

Wilde hyacinten op Texel

De wilde hyacinten zijn opvallende bloeiende planten aan het eind van het voorjaar op Texel. Vooral in de vochtige stukken loofbos in De Dennen zijn ze in grote aantallen te vinden. Maar overal over Texel, ook buiten de loofbossen kun je ze tegen komen. Het is niet helemaal duidelijk hoe deze soort op Texel terecht […]

lees meer
Texel

Samen delen in Nationaal Park de Duinen van Texel, rijkdom of armoe?

Veel vormen onderlinge hinder De komende realisatie door Wielersport Texel van een 100km lange ATB-route op Texel roept vragen op. Wordt er in het Nationaal Park Duinen van Texel wel voldoende rekening gehouden met de natuur? Volgens de beoordeling door de provincie hebben Staatsbosbeheer en Wielersport Texel dit inderdaad gedaan. Vooral over het gezamenlijk gebruik […]

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Glenn van Ginkel over begin april

Vogels: De Geul Op 1 april zijn de eerste fitissen gehoord tussen de in grote getale aanwezige blauwborsten. Ook zwom er een paartje pijlstaart nu verwacht ik niet dat deze hier gaan broeden maar toch mooi om ze te zien. Op 4 april kwamen we het eerste graspiepernestje tegen. De eerste nachtegaal hoorde ik dit […]

lees meer
Texel

Kerspruim, bloeiende pracht langs de Rozendijk in De Dennen op Texel

Elk voorjaar is het weer genieten van de kerspruim in De Dennen. Dit is geen kruising tussen een kers en een pruim, maar een boomsoort met kleine pruimen. De meeste exemplaren staan in de berm van de Rozendijk en ook in enkele andere wegbermen. Vooral langs wegen waar de bosaanleg is begonnen. Het lijkt er […]

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer op Texel in 2015

2015 was een bijzonder jaar; het warmste ooit gemeten, met natte periode, een koel voorjaar, een pittige zomerstorm, start met vrijwillige vogelwachters in De Slufter, afscheid van Bart Witte, overlijden van oud collega Piet Kok en de vrijwilligers Andri Binsbergen en Reinier de Graaff, zijn een greep uit de opvallende gebeurtenissen. In ons jaarverslag, te […]

lees meer
Texel

De Moksloot, van ontwateringsmiddel terug naar 'duinbeek'

Donderdag 15 april 1880 het graven van de Moksloot op Texel aanbesteed. De sloot moest de Rijks Duin- en Mientgronden beter ontwateren dan de duinbeek de Aalloop deed, om de duinvalleien beter als landbouwgrond te kunnen gebruiken. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Financiën en men verwachte dat dit voor fl. 8.030 mogelijk […]

lees meer
Texel

Dood hout leeft, maar intensiever in de zon

Dat dood hout leeft en belangrijk is voor de variatie aan leven in het bos is bekend. Dat de hoeveelheid leven in het dode hout toeneemt wanneer het dode hout niet in de schaduw staat en er meer dood hout is namen we altijd aan. Het meeste leven in dood hout vinden we wanneer er […]

lees meer
Texel

Beplanting van de Fonteinsnol in De Dennen op Texel

De aanleg van De Dennen begon met het beplanten van het perceel rond de Fonteinsnol in 1898, drie jaar eerder was de kwekerij aangelegd waar de aangeplante bomen zijn opgekweekt. Daarmee verdween de bron (fontein) in de helling van dit duin met zijn bijzondere plantengroei. Aanplant In de opstandlegger van Staatsbosbeheer, daarin is per perceel […]

lees meer
Texel

Onderhoud Randweg en Natte Vlakweg, wegen door de week afgesloten.

Staatsbosbeheer laat op plaatsen waar de berm steeds wordt stuk gereden langs de Randweg en de Natte Vlakweg in De Dennen op Texel graskeien aanbrengen. Met uitzondering van de weekenden zullen deze wegen daarom worden afgesloten in de periode van 2 tot en met 20 december. Door het kapot rijden van de wegen kan de […]

lees meer
Texel

Texelse Halve Marathon door Nationaal Park Duinen van Texel @Texelatletiek

Vandaag waren ruim duizend deelnemers aan de Texel Halve Marathon te gast bij Staatsbosbeheer. Ze liepen door het Nationaal Park Duinen van Texel, een groot deel van het parcours ging door De Dennen en De Bleekersvallei. Dit onderbroken door een pittig uitstapje over het strand. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Leerlingen OSG Hoge Berg Texel verwijderen opslag uit duinen @NPTexel

Vandaag hebben leerlingen HAVO/VWO van de OSG De Hoge Berg op Texel tijdens een buitendag Staatsbosbeheer geholpen met het verwijderen van opslag uit de duinen van het Nationaal Park Duinen van Texel. Ongeveer negentig leerlingen waren actief bij dit duinbeheer onder leiding van boswachter Glenn van Ginkel en hun leerkrachten. In drie groepen rouleerden zij […]

lees meer
Texel

Storm belevenis in @de_Slufter @NPTexel, verjongd het duin en zorgt voor wat hinder in het bos

De bijzondere zomerstorm van zaterdag 25 juli leverde een unieke kans voor veel Texel bezoekers om in hun vakantie eens mee te maken dat De Slufter goed vol zeewater staat en om de kracht van de wind te ervaren. Veel mensen kwamen naar het uitkijkpunt om deze belevenis te ervaren.Vanaf het strand is weer veel […]

lees meer
Texel

Veiligheidsronde bosspeelplaatsen op Texel, aanwezige hutten worden gedemonteerd

Komende week gaan boswachters van Staatsbosbeheer de drie bosspeelplaatsen en de speelkuil in het Doolhof op Texel inspecteren. Eventuele onveilige situaties worden dan veilig gemaakt. Onderdeel hiervan is het demonteren van aanwezige hutten. Volgens de veiligheidsregels mogen in deze gebieden alleen ‘speelaanleidingen’ aanwezig zijn die geen verplichte keuring vereisen. Een hut van takken wordt wanneer […]

lees meer
Texel

Waarom wordt die boom omgezaagd boswachter?

Regelmatig krijgen we de vraag waarom er bomen worden omgezaagd op Texel. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Belangrijk bij deze vraag is waarom groeit die boom daar? Staat hij in het bos, langs een pad of bosrand of staat de boom buiten het bos? De plek en functie van de boom bepaalt namelijk of […]

lees meer
Texel

Rondje door het zuiden van de Bleekersvallei 2,6km, wandelen op Texel

De Bleekersvallei is het oude duingebied tussen Westerslag en het Duinpark bij Ecomare, dat aan de bebossing is ontsnapt. De meeste wandelaars nemen de rondwandeling rond de feitelijke Bleekersvallei, maar ook zuidelijker is een leuke wandeling te maken. Startpunt is het parkeerterrein aan het einde van het Westerslag, Texelhopperhalte 150. Alesia Dit deel van de […]

lees meer
Texel

115 jaar verandering in het Texelse bos

Dit jaar bestaat Staatsbosbeheer 115 jaar en zoveel jaar zijn we ook actief op Texel. In die tijd is er veel veranderd, ook met het beheer van het bos op Texel. In 1899 was men net een jaar begonnen met de aanplanting van het bos dat we nu De Dennen noemen. Bosaanleg voor de houtproductie […]

lees meer
Texel

8e Texel Halve Marathon weer door de Duinen van Texel

Ook tijdens de 8e editie van de Texel Halve Marathon ging het parcours weer door het Nationaal Park Duinen van Texel. Veel lopers beleefden de Texelse natuur in De Dennen, Bleekersvallei en op het strand. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

Menwedstrijd Texel door De Dennen

Vandaag is de marathon gereden als onderdeel van de menwedstrijden op Texel. Een deel van de route ging over wegen en (ruiter)paden in dit Texelse bos. Op de zandspeelplaats het Paradijs was een van de hindernissen die op de juiste manier en op snelheid genomen punten opleverde. Ongeveer 90 combinaties beleefden op Texel een prachtige […]

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer vandaag 115 jaar actief op Texel

Vandaag is het honderdvijftien jaar geleden dat Staatsbosbeheer is opgericht. De duinen van Texel zijn een van de vijf gebieden die Staatsbosbeheer vanaf dat moment beheerd. De eerste opdracht van Staatsbosbeheer in 1899 was het doorgaan met het productief maken van de woeste gronden. Het laatste kwart van de 19e eeuw was dit voortvarend opgepakt. […]

lees meer
Texel

Zilver uit het Texelse zand; haarnaald van de Bleekerij

Een aantal jaren terug, vlak voor de herinrichting, heeft Irene Maas een opgraving verricht naar de voormalige blekerij in het gebied Ploegelanden en Bleekerij in De Dennen op Texel. Bijzondere zaken die gevonden werden, kregen een apart vondstnummer, opbergzakje en zijn ingemeten. Deze vondsten geven meestal geen antwoord op de grote vragen waar archeologen mee […]

lees meer
Texel

Natuurbrandbestrijdingsoefening op Texel verliep soepel

[slideshow] Zaterdag 8 maart heeft de regionale brandweer de jaarlijkse natuurbrandbestrijdingsoefening gehouden. Doel van deze oefening was het opfrissen van de procedures en het samenwerken met Staatsbosbeheer als terreinbeheerder te oefenen. Bij een natuurbrand is de terreinkennis van de terreinbeheerder van groot belang, die kent de weg goed en weet waar bijzondere situaties zijn waar […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog