www.boswachtersblog.nl/ Texel

Bosonderhoud in De Dennen in 2018/19 wordt voorbereid

13 november 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
De Dennen

In De Dennen is Staatsbosbeheer gestart met het blessen (aangeven welke bomen weg moeten) voor dunning van een aantal percelen in de winter van 2018-19. Het gaat om delen van het bos die tijdens de vorige dunningen in 2008 en 2012 niet aan de beurt zijn geweest. Bij een dunning wordt een deel van de bomen weggehaald om de blijvende bomen ruimte te geven om door te groeien. Verder zorgt dunning voor voldoende licht op de bodem worden om zaden weer de kans te geven te ontkiemen. Wanneer het blessen klaar is organiseert Staatsbosbeheer een excursie voor belangstellenden. In het bos kan dan besproken worden waarom welke keuzes gemaakt zijn, er is dan nog ruimte voor aanpassingen.

Van productiebos naar (natuurlijk) duinbos

In 1898 is begonnen met de aanleg van De Dennen. Toen was de reden om de ‘woeste gronden’ geld te gaan laten opbrengen door er hout te gaan telen. Om een bosklimaat te ontwikkelen zijn in eerste instantie als pioniers dennensoorten aangeplant. Omdat ook toen bekend was dat loofhout hier meer op zijn plaats was zijn er later loofbomen tussen geplant en gezaaid. Geleidelijk aan veranderde  het bos door verandering van de maatschappelijke behoeften. Naast houtproductie werd recreatie al snel belangrijk gevonden wat vooral na de jaren zestig zorgde voor aanleg van veel recreatieve voorzieningen. Het belang van het bos als natuurgebied kwam wat later opgang, al schreef Jac.P.Thijsse er al over. Uiteindelijk verdween houtproductie uit de doelstelling voor het bos. Ondertussen zet, steeds meer op natuurlijke wijze, de verandering van dennenbos naar loofbos door. In het provinciale natuurbeleid is nu Duinbos als natuurdoel vastgelegd. Duinbos is een bos dat voornamelijk uit inheemse loofbomen bestaat.

Mantels en zomen in De Dennen

Van deze dunning maakt Staatsbosbeheer ook gebruik om meer mantels en zomen langs de bospaden te realiseren. Dit zijn plaatsen waar het pad geleidelijker overgaat in hoog bos. Kruiden en struiken en de dieren dier daar bij horen zoals vlinders krijgen daardoor meer ruimte. Door het ringen van een deel van de dikke bomen, waardoor ze doodgaan zonder direct om te vallen, krijgen houtbewonende insecten en de vogels die er van leven meer kansen.

De Dennen

Verhoging veiligheid

Een dunning verkleint ook de kans op het overslaan van een klein brandje naar een grote bosbrand.  De laatste jaren is er in Nederland veel nagedacht over verschillende methoden om dit risico te verkleinen. Er voor zorgen dat een brand in hei of (duin)gras niet overgaat in een brand in de kronen van naaldbomen is één van de mogelijke maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door, op de overgang bos en duin. naaldbomen te vervangen door loofbomen of door er voor te zorgen dat langs een bosweg achter de bosrand in een strook van 50m alleen loofbomen voorkomen. Waar nu in de bosrand geen loofbos staat en dit langs Natte Vlakweg en Randweg niet aanwezig is gaan we naaldbomen weghalen en krijgen de loofbomen die er onderstaan alle ruimte.
Langs de paden worden bomen die een risico gaan vormen voor wandelaars en andere recreanten gelijk verwijderd.

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2017/05/16/het-geheim-boswachter-min-dennen-texel/

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2017/02/27/houtskool-branden-in-de-dennen-op-texel/

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2015/12/14/beplanting-van-de-fonteinsnol-in-de-dennen-nptexel/

reageren

geef een reactie

 • Jan kikkert
  10 april 2018 om 00:19

  Kan ik me nog opgeven voor de excursie door de dennen,en zo ja waar?

 • Annelies Schoo
  13 november 2017 om 23:15

  Er blijven toch nog wel stukken Dennenbos bestaan?
  Loofbomen tussen de dennen is een verrijking maar als de dennen tussen de loofbomen verdwijnen is dat een verarming.
  Is het de bedoeling dat het dennenbos aan de westkant van de Heidevlakweg in de verre toekomst ook plaatsmaakt voor loofbos?

  Als jullie bezig zijn om dennen langs een bosweg weg te halen, nemen jullie dan ook de niet-inheemse Amerikaanse vogelkers mee?

  • Boswachter Erik van der Spek
   14 november 2017 om 08:20

   Er blijft zeker dennenbos over voorlopig. Dennen in het bos zullen er ‘altijd’ wel blijven. Gelukkig kiemen er op verschillende plekken ook jonge dennen. Wel is de ontwikkeling naar overwegend loofbos hier de natuurlijke ontwikkeling, wat ook bij de aanleg bekend was. Blijven dennenbos houden zonder loofbomen kan alleen door intensief schoffelen.
   Amerikaanse vogelkers wordt beperkt bestreden, waarbij we vooral inzetten op tegengaan van verspreiding.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog