www.boswachtersblog.nl/ Texel

Staatsbosbeheer op Texel in 2015

15 februari 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel

2015 was een bijzonder jaar; het warmste ooit gemeten, met natte periode, een koel voorjaar, een pittige zomerstorm, start met vrijwillige vogelwachters in De Slufter, afscheid van Bart Witte, overlijden van oud collega Piet Kok en de vrijwilligers Andri Binsbergen en Reinier de Graaff, zijn een greep uit de opvallende gebeurtenissen. In ons jaarverslag, te vinden op dit weblog vindt u het hele verslag samengesteld door boswachter Jitske Esselaar, waarbij de nadruk is gelegd op de waarnemingen in de natuur door boswachters en vrijwilligers.

Dwergstern met kuiken
Dwergstern met kuiken

Zuidelijke duinen
De eerste lepelaars lieten zich op 22 februari in de kolonie van De Geul zien, op basis van de luchtfototelling weten we dat er minimaal 420 broedparen in de grootste kolonie van het land gebruikten. De aalscholvers waren met 1040 paar aanwezig. Er waren zes paar bruine kiekendief aanwezig. Op De Hors vestigden zich tussen Paal 5 en 6 dwergstens op een schelpenbank met maximaal 70 nesten 2 paar bontbekplevieren. Naast de dynamische omgeving vormen loslopende honden hier een belangrijk risico.
Adriaan Dijksen keek in de Bollekamer vooral naar de tapuiten. Hij kon maar vijf paar vaststellen, ook in op het oog geschikte plekken zoals de kale hier en daar stuivende duinen langs de Rommelpot ontbraken ze. De lage konijnenstand, dus weinig holen, kan hier een rol bijspelen. De enkele jonge konijnen die zijn gezien werden vermoedelijk prooi van katten.

Middengebied
Bijzonder was het bezoek van een vale gier, die een aantal dagen vooral rond de Ploegelanden aanwezig was. Adriaan Dijksen inventariseerde weer de broedvogels in De Dennen. Er waren drie territoria van de nachtzwaluw. Op een plek zijn die intensief gevolgd door fotograven en filmers, waarbij in strijd met de gedragscode zelfs opnamen van jongen zijn gemaakt. Er is een tijdje een vrouwtje van de kleine bonte specht gezien, wordt dit een nieuwe broedvogel? Er is een deel rimpelroos verwijderd, deze woekeraar kan de duinvegetatie verdringen. In de Ploegelanden telde Kees Bruin 2400 bloeien gevlekte orchissen en op een geplagd stuk ook brede orchis, vleeskleurige orchis en harlekijn.

Parnassia langs het Slag door de Nederlanden
Parnassia langs het Slag door de Nederlanden

Noordelijke duinen
Bij de Boet van Hopman zijn 25 nieuwe gagelstruiken gevonden, een zeldzame soort op Texel. Ook het landelijk zeldzame oeverkruis is hier te vinden. Ook andere geplagde gebieden ontwikkelen zich goed. Moeraswespenorchis, harlekijn, teer guichelheil, parnassia, strandduizendguldenkruid, stijve moerasweegbree en moeraskartelblad zijn soorten die hier van profiteren. De hogere waterstand pakt voor het Zilte Vlak ongunstig uit, maar dit wordt in de omgeving ruim gecompenseerd. Minder leuk is dat de grote muggenorchis dit jaar niet gevonden is. De lepelaars deden het uitstekend in De Muy 106 paar, het aantal aalscholvers nesten liep terug tot 848.

Oude en nieuwe land van Texel
In Ceres is kleigreppelmos als nieuwe soort voor Texel gevonden. Langs de Roggesloot zijn op een groeiplaats van de harlekijn meer dan 50 witte exemplaren geteld. Langs de Hollandse weg is een groeiplaats van parnassia gevonden, bijzonder buiten de duinen. Heugelijk is dat het lukte om het bakhuis van Hoeve Dorpzicht te restaureren, de enige op Texel waarin de oven nog aanwezig is.

Naar het jaarverslag: http://wqd.nl/T3oP

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Birds and orchids, Texel island 2015 report | Dear Kitty. Some blog
    15 februari 2016 om 17:37

    […] van der Spek, warden on Texel, has a blog post today about the 2015 annual report on Texel […]

  • Sjoerd-Jan van Wou
    15 februari 2016 om 17:00