www.boswachtersblog.nl/ Texel

De storm en de Texelse natuur, meer hinder dan schade ondanks veel omgewaaide bomen

9 november 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel

SONY DSC

De storm van 28 oktober heeft veel invloed gehad op de Texelse natuur. Het meest opvallend zijn de honderden omgewaaide en afgebroken bomen in De Dennen en het Krimbos.
Ook langs het Waalenburgerdijkje, Skillepaadje, Korverskooi en andere plaatsen waar bomen en struiken staan, zijn bomen omgewaaid of soms zware takken afgebroken. Sinds de storm maandag is gaan luwen, zijn er bos- wachters van Staatsbosbeheer samen met aannemers hard aan het werk om wegen en paden begaanbaar te maken. Alle wegen, fietspaden, ruiterpaden, mountainbikepad en bosspeelplaatsen zijn of worden nagelopen, er was nauwelijks een pad waar geen boom of zware tak over lag. Via twitter @boswachtererik en weblog www.staatsbosbeheertexel.wordpress.com laat Staatsbosbeheer weten waar weer veilig gewandeld kan worden.

Wat betekent storm voor het bos?
Er zijn wel veel bomen omgewaaid, maar erg verspreid door het bos. Ook zonder deze bomen blijft het bos een echt bos. Op de open plekken krijgen jonge bomen kans om te gaan groeien. Door de omgewaaide bomen komt er ook meer en vaak dik dood hout in het bos. Dood hout is een bron van leven voor insecten en daarmee ook voor vogels en paddenstoelen. Er is in de meeste delen nog minder dood hout dan goed is voor een gezond en gevarieerd bos met hoge natuurwaarde. Dikke dode bomen zijn voor de natuur waardevoller dan dunne, terwijl staande dode bomen meer soorten een kans geven dan liggende. Dit is een reden om niet meer ‘op te ruimen’ dan strikt nodig is. Scheef gewaaide bomen blijven vaak groeien en vormen een bijzondere aanvulling op de struiklaag van het bos. Alleen in de bosspeelplaatsen, waar buiten de paden gespeeld mag worden, zijn ook in het bos risicovolle bomen omgezaagd. Scheefstaande bomen en takken van de omgezaagde bomen vormen daar aan de andere kant ook een extra aanleiding om te spelen.

Meer leven in de duinen door de storm
Zeker voor de duinen is de storm gezond, eigenlijk een levensvoorwaarde. Er komt vers zand vanaf het strand de duinen in, waardoor de helm beter kan blijven groeien. Dit betekent ook dat de wortel-etende larven van de kleine junikever sneller groeien. In plaats van drie jaar kunnen ze dan wel in een jaar tijd uitgroeien tot een kever. Daardoor zijn er meer kevers die weer eieren kunnen leg- gen en is er meer voedsel voor vogels die insecten eten. De levende duinen die we dankzij het Dynamisch Kustbeheer hebben, kunnen regelmatig een goede storm prima gebruiken. Op De Hors zijn de jonge duinen ook weer flink van vorm veranderd door de wind. Het water had nauwelijks invloed, want dat kwam hier en in De Slufter niet erg hoog. Ook verder van zee zorgde de storm voor de broodnodige verstuiving. Stuifkuilen werden iets groter en de dunne laagjes zand in de omgeving zijn een levensvoorwaarde voor bijzondere plantengemeenschap- pen in de duinen. Gaat het ergens zo stuiven dat buren of wegen er ernstig last van krijgen, dan kan het nodig zijn om plaatselijk helm te planten.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Niek
    9 november 2013 om 16:54

    Goed besluit om gevelde bomen en scheefhangers in het bos te laten !!

  • Autumn mushrooms and birds, revisited | Dear Kitty. Some blog
    9 november 2013 om 09:24

    […] Storm on Texel island: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog