www.boswachtersblog.nl/ Texel

Seizoen vrijwillige vogelwachters De Slufter in @NPTexel zit er op, een terugblik

7 september 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

IMG_3145
Dit jaar werkt Staatsbosbeheer voor het eerst met vrijwillige vogelwachters in De Slufter op Texel, hierbij hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen van de collega’s op Terschelling. Vrijwillige vogelwachters vormen een aanvulling op het werk van de boswachters van Staatsbosbeheer. Ze werkten vanuit het uitkijkpunt bij het Diepe Gat in De Slufter aan het einde van de Oorsprongweg. Een plek waar het goed vogels kijken is. Tussen 20 april – 31 augustus voerden zij hier 2916 gesprekken over de natuur en spraken zij 287 mensen aan op ongewenst gedrag.

Voldoende geschikte vrijwilligers
Iets nieuws uitproberen is altijd spannend, ook wanneer het bij collega’s wel goed werkt. Is De Slufter net zo aantrekkelijk voor een week vrijwilligerswerk als de Boschplaat? En zijn er voldoende vrijwilligers voor meer locaties? Kennelijk wel het bleek geen probleem om gedurende de hele periode gekwalificeerde mensen beschikbaar te hebben. Mensen die veel weten van vogels en de rest van de natuur en het leuk vinden om deze kennis te delen en anderen te helpen meer van de natuur te genieten. En dat soms tientallen keren per dag. Al snel na het bekend maken dat Staatsbosbeheer ook in De Slufter met vrijwillige vogelwachters ging beginnen stroomden de aanmeldingen binnen. Het was goed mogelijk een groep mensen te selecteren die goed met mensen kunnen omgaan en enthousiast over de natuur kunnen vertellen en in het broedseizoen konden helpen bij het in kaart brengen van de broedvogels.
IMG_3151
Natuurinformatie
Naast de bijna drieduizend gesprekken over vogels en De Slufter, verleenden de vogelwachters ook twee maal EHBO en waren ze 188 keer een voorpost van de VVV. Het aantal mensen dat hierbij ontvangen is, is minimaal drie maal zo groot. Daarnaast zagen deze gastheren/vrouwen van Staatsbosbeheer 287 mensen die dingen deden die in dit natuurgebied niet de bedoeling zijn. In de meeste gevallen herstelden mensen hun gedrag na een gesprek hierover. Een enkele keer is de hulp van een van de boswachter ingeroepen. 119 mensen betraden hierbij het deel van De Slufter dat alleen via deelname aan een excursie toegankelijk is, met risico op of daadwerkelijke verstoring van vogels als gevolg. De anderen gebruikten het wandelpad of het struingebied op een manier die niet de bedoeling was, in de meeste gevallen met een niet aangelijnde hond of op een mountainbike waar alleen gewandeld mag worden.

Boswachter meer in andere gebieden
Dankzij de aanwezigheid van de vrijwillige vogelwachters in De Slufter konden de boswachters van Staatsbosbeheer meer aandacht geven aan De Muy, Eierlandse Duinen en het Krimbos. Wanneer er problemen waren in het broed- en rustgebied van De Slufter kregen ze een seintje. Duidelijk is ook dat bezoekers van De Slufter deze aanvulling op het gastheerschap van Staatsbosbeheer erg hebben gewaardeerd. Vooral kinderen bleven terugkomen om nog een keer een vogel via de telescoop te kunnen bewonderen. De kans is dus groot dat deze aanvulling op het gastheerschap van Staatsbosbeheer een vervolg krijgt in het belang van het Nationaal Park Duinen van Texel en de bezoekers ervan.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog