www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Eierlandse Duinen

Texel

De Slufter op Texel, een prachtige mislukte polder 2

De Slufter op Texel is een bekend en bijzonder natuurgebied. Bijna iedereen die Texel bezoekt gaat ook naar De Slufter. De één brengt er uren door, de ander bekijkt het gebied vanaf het uitkijkpunt. Dit jonge gebied had een nieuwe polder moeten worden, maar de natuurkrachten dachten er anders over. In deel 2 gaat het over de periode van de poging tot inpoldering.

lees meer
Texel

Op zoek naar de laatste Grote parelmoervlinders…

In 2022 zetten we de schijnwerper even nadrukkelijk op de zeldzame Grote Parelmoervlinder. Ze vliegen nu, maar het is oppassen geblazen.

lees meer
Texel

Winters Texel: Kleurrijke duinen en slapend leven in Eierland

De natuur lijkt in de winter misschien niet zo interessant, maar niets is minder waar. Stiekem gebeurt er van alles, zeker als je weet waar je moet kijken. Trek een warme jas aan en ontdek de kleurrijke korstmossen in de grijze duinen van Eierland. Of ga op zoek naar de typische nesten van de bastaardsatijnrups.

lees meer
Texel

Echte tapuitenduinen

Tapuiten broeden nog in flinke aantallen in de Eierlandse Duinen. Het zijn succesvolle broeders.

lees meer
Texel

Tapuit in de Eierlandse Duinen op in 2016, onderzoek door Sovon-vogelonderzoek in Nationaal Park Duinen van Texel

Het gaat niet goed met de tapuit in Nederland. Van enkele duizenden paren in de jaren ‘70 resteren nog maar 250-300 broedparen. Op Texel broeden omstreeks 40 paar, vooral in de Eierlandse Duinen. Reden voor het Nationaal Park Duinen van Texel en Staatsbosbeheer om in 2016 aansluitend op een lang lopend onderzoek in de Noordduinen ten zuiden van Den Helder door Sovon Vogelonderzoek uit te laten zoeken hoe het met de tapuiten op Texel gaat.

lees meer
Texel

Rondje door de Eierlandse Duinen op in Nationaal Park Duinen van Texel

Buiten het broedseizoen is in de Eierlandse Duinen het rondje (5,2 km) door de Mandenvalleien te maken. Vanaf het parkeerterreintje aan de Stengweg via Torentuintjes langs Sebastopol naar het wandelpad dat door naar de Mandenvalleien voert en dan via het strand weer terug.

lees meer
Texel

Extra wandelmogelijkheden op Texel nu broedseizoen afloopt

Het broedseizoen 2016 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had of zijn hun jongen nog aan het voeren. De meeste paden die alleen buiten het broedseizoen voor wandelaars beschikbaar zijn gaan daarom vandaag, 1 augustus, weer open.

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 2e helft april

Het is goed te merken aan de vogels dat het te koud is voor de tijd van het jaar. Een aantal vogels zingen nog marginaal en in minder grote dichtheden dan normaal is in deze tijd: nachtegaal, grasmus, rietzanger, koekoek en tuinfluiter zijn nog maar sporadisch gehoord. Er zijn wel veel beflijsters waargenomen. Kieviten lopen […]

lees meer
Texel

Zoet-zout overgangen in De Slufter op Texel zijn uitgebreid

Achter deze kreet gaat een zeldzaam type natuur schuil. Gebieden waar een geleidelijke overgang van het zoetwater milieu van het land naar het zoutwater milieu van de zee wordt gevonden zijn sterk in aantal achteruit gegaan. Door inpoldering van de overgangsgebieden en verbetering van dijken en sluizen is de overgang van zoet naar zout nu […]

lees meer
Texel

Aan het werk voor de tapuit in de Eierlandse Duinen

Vandaag hebben 30 medewerkers van de Vogelbescherming ongeveer 15 hellingen geplagd in de Eierlandse Duinen in het noordelijk deel van Texel. Het gaat om kleine stukjes van ongeveer 5 bij 5 meter waar de vegetatie is weggehaald. Het doel van het plagwerk is het terugbrengenvan kaal zand en het weghalen van hoge grassen. Op het […]

lees meer
Texel

Seizoen vrijwillige vogelwachters De Slufter in @NPTexel zit er op, een terugblik

Dit jaar werkt Staatsbosbeheer voor het eerst met vrijwillige vogelwachters in De Slufter op Texel, hierbij hebben we gebruik gemaakt van de ervaringen van de collega’s op Terschelling. Vrijwillige vogelwachters vormen een aanvulling op het werk van de boswachters van Staatsbosbeheer. Ze werkten vanuit het uitkijkpunt bij het Diepe Gat in De Slufter aan het […]

lees meer
Texel

Het broedseizoen in de Duinen van Texel loopt op het eind, de meeste 'groene routes' 1 augustus open

Het broedseizoen 2015 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had of zijn hun jongen nog aan het voeren. De meeste paden die alleen buiten het broedseizoen voor wandelaars beschikbaar zijn gaan daarom op 1 augustus weer open. […]

lees meer
Texel

Sneeuwlandschap in de Eierlandse Duinen op Texel?

Op de plek waar het Slag door de Eierlandse Duinen bij het strand komt lijken mensen wel door een besneeuwd landschap te lopen. De storm van vorige week heeft een verse laag zand over het duinlandschap uitgestrooid. Straks verdwijnt het weer onder de plantengroei. De duinbodem krijgt door het verse zand een verjongingskuur, goed voor […]

lees meer
Texel

Jonge duinen op strand van Texel, opgroeigebied bontbekplevieren

Op het brede strand zuidelijk van de Dam bij Eierland begint de natuurlijke duinvorming goed op gang te komen. Deze jonge duinen zijn voor jonge bontbekplevieren een goed opgroeigebied. Hun ouders broeden in de rand van de levende zeereep en vliegen zelf naar de waterlijn om voedsel te zoeken. Boswachter Erik van der Spek

lees meer
Texel

25 Geocachers hielpen vlinders in de Duinen van Texel

25 Geochachers namen vandaag deel aan het CITO-event dat de Vlinderstichting in samenwerking met Staatsbosbeheer voor hen op Texel organiseerden. CITO staat voor Cache In, Trash Out. Het kan betekenen dat men gezamenlijk zwerfafval uit een bosgebied haalt, maar ook andere werkzaamheden zijn mogelijk. De groep heeft in de Eierlandse Duinen, onderdeel van het Nationaal […]

lees meer
Texel

Geocachers aan de slag voor beschermde vlinders op Texel

Op zondag 31 augustus gaat een groep mensen aan de slag voor vlinders in de duinen van Texel. Er worden werkzaamheden gedaan die beschermde vlinders, die in dit gebied leven, ten goede komen. Het werk wordt gedaan tijdens een CITO-evenement, georganiseerd door Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting. Geocaching is een buitenactiviteit waarbij mensen met GPS op […]

lees meer
Texel

Gebied Torentuintjes Texel nu nog aantrekkelijke voor vogelspotters

In samenwerking met het Vogelinformatiecentrum Texel en Vogelwerkgroep Texel heeft Staatsbosbeheer het gebied bij de Torentuintjes in de Eierlandse Duinen nog aantrekkelijker laten maken voor vogelspotters. Plaatselijk is een deel van de verbossing verwijderd door Marc Kooiman, zodat er meer bosrand is ontstaan die langs trekkende vogels kunnen gebruiken om te rusten en voedsel te […]

lees meer
Texel

Uit de jaarverslagen van Staatsbosbeheer op Texel 1911 en 1912

1910 Ontginning in De Nederlanden In 1910 wordt de boswachterij Texel gesplitst. Boswachter Min wordt dan de boswachter van Boswachterij Westermient en boswachter Epe, die op 1 april 1910 op Texel begint, wordt de Boswachter van boswachterij De Koog. De grens tussen beide boswachterijen ligt ongeveer ter hoogte van Paal 17. De ontginning in De […]

lees meer
Texel

Vegetatieontwikkeling in De Duinen van Texel, analyse ondersteund keuzes beheer

Om de ontwikkeling van de plantengroei in De Duinen van Texel te volgen, laat Staatsbosbeheer ongeveer eens in de tien jaar een vegetatiekartering uitvoeren. Door de verschillende karteringen met elkaar te vergelijken kan bekeken worden hoe het met de plantengroei gaat. Uiteraard hebben we daar, door onze dagelijkse aanwezigheid in de duinen, ook een beeld […]

lees meer
Texel

Uitdagende herfst- en winterwandeling door de noordelijke Duinen van Texel

Het noorden van Texel was ooit een los eiland: Eierland. Deze wandeling (20km) kan alleen buiten het broedseizoen (van 16 augustus tot 1 maart) worden gelopen. In die periode stelt Staatsbosbeheer extra wandelpaden open. Neem de bus naar De Cocksdorp; halte Teenstrapad. Komt u vanaf het vaste land, koop dan bij busstation Den Helder vast […]

lees meer
Texel

Veranderende omstandigheden in De Slufter

De omstandigheden in De Slufter zijn verder aan het veranderen. Bij hoogwater komt er regelmatig water over de drempel uit de Noordzee. Dit gebeurd nu weer bij de monding en loopt niet meer via het muitje in de drempel vlakbij de bunkertjes die zuidelijk van de Slufter op het strand liggen. Er komt wel water […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog