www.boswachtersblog.nl/ Texel

Uit de jaarverslagen van Staatsbosbeheer op Texel 1911 en 1912

24 december 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel
(c) Ton Zegers  Het Oorlogschip in De Nederlanden direct na het natuurherstel in 2008
(c) Ton Zegers Het Oorlogschip in De Nederlanden direct na het natuurherstel in 2008

1910 Ontginning in De Nederlanden
In 1910 wordt de boswachterij Texel gesplitst. Boswachter Min wordt dan de boswachter van Boswachterij Westermient en boswachter Epe, die op 1 april 1910 op Texel begint, wordt de Boswachter van boswachterij De Koog. De grens tussen beide boswachterijen ligt ongeveer ter hoogte van Paal 17. De ontginning in De Nederlanden gaat nog door, al worden sinds 1908 geen nieuwe percelen meer voor de landbouw geschikt gemaakt. De benodigde kunstmest wordt gekocht bij de pas gevormde coöperatieve Landbouwvereniging ‘Door Samenwerking Voordeel’. Eerder vroegen pachters en buren boswachter Min ook voor hen kunstmest in te kopen en tot een gunstiger prijs te komen. De pacht in de Nederlanden werd verhoogd met 5% van het bedrag dat in de valleien verwerkt werd.
Staatsbosbeheer legde een weg vanaf het Mienterglop naar De Koog aan van 520m (mogelijk een deel van de Boodtlaan) en een fietspad van 500m tussen de boswachterswoning (Dorpstraat 64) en De Koog.
Er werkten toen veel mensen bij de bosaanleg want er is een uitneembare schaftkeet gemaakt voor dertig arbeiders. Er werkten in De Muy in ieder geval twee vogelwachters. Voor hen zijn twee signaalhoorntjes aan- geschaft om elkaar te seinen bij inloop.

Het Oorlogschip in De Nederlanden
Het Oorlogschip in De Nederlanden

1911 Eerste bosbrand op Texel
Op 31 mei vond de eerste bosbrand op Texel plaats. Op het oudst beplante deel van de Mient, tegen het weiland aan de zuidzijde van de Duinweg (nu Rozendijk) verbrandde 32 are. De vermoedelijke oorzaak waren vonken uit de schoorsteen van een naburige woning. Aan particuliere blussers is toen fl 10,- uitbetaald. Nabij
Den Hoorn ontstond door onachtzaamheid van enkele adelborsten een helm- en heidebrand. In het noorden zag de pachter van het oorspronkelijke perceel 16 (noordelijk deel van De Slufter en zuiden van de Eierlandse Duinen) C. Troost hetgeen hij geoogst had voor zyne oogen in vlammen opgaan. De schelf raakte door onbekende oorzaak in brand. ‘Van al hetgeen geoogst was, is niets overgebleven, doch de verzekering dekte de schade’.
Van het Oorlogschip, een duintje in De Nederlanden , werd 1,12 ha bebost.
In De Nederlanden was toen 10ha ontgonnen. Hier werd het maaiveld geëgaliseerd om de verzuring tegen te gaan. Bijna 3ha is met 2 rassen haver ingezaaid. Op andere plaatsen is toen ook haver gezaaid. Ook waren er akkers met paardenbonen, erwten, mangel (voerbiet) en suikerwortelen.
Ter gelegenheid van het bezoek van ZKH Prins Hendrik werd het rijslag (Ruijslaan) tot De Koog goed opgeknapt, terwijl ook de overige wegen goed werden nagezien.
Hoewel een vrij grote zwerm lepelaars zich steeds bij de Muy ophield, hebben deze vogels hun poging om te broeden van vorig jaar niet herhaald. Wellicht zullen zij echter bij voortdurende strenge bewaking van het terrein er tenslotte toch weder toe overgaan, hetgeen geenszins onwaarschijnlijk kan worden geacht.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog