www.boswachtersblog.nl/ Texel

25 Geocachers hielpen vlinders in de Duinen van Texel

31 augustus 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

IMG_0282
25 Geochachers namen vandaag deel aan het CITO-event dat de Vlinderstichting in samenwerking met Staatsbosbeheer voor hen op Texel organiseerden. CITO staat voor Cache In, Trash Out. Het kan betekenen dat men gezamenlijk zwerfafval uit een bosgebied haalt, maar ook andere werkzaamheden zijn mogelijk.
De groep heeft in de Eierlandse Duinen, onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel plekken van begroeiing ontdaan. Op deze plekken kan zo weer kleinschalige verstuiving opgang komen of duinplanten die een kale bodem nodig hebben kunnen hier weer kiemen. Maar ook dieren die open grond nodig hebben om hun eieren te leggen worden zo geholpen.
IMG_0291
Enkele van de planten die van deze maatregel kunnen profiteren zijn duinviooltje en hondsviooltje, rupsen van de zeldzame kleinen parelmoervlinder, duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder leven hierop. Graafbijen maken hun nest in kaal of weinig begroeid zand, veldsprinkhanen leggen hun eieren graag in grond die niet of weinig schaduw krijgt van planten. Al deze insecten zijn weer voer voor broedvogels zoals de tapuit. Staatsbosbeheer is blij met de hulp die uit het hele land naar, twee deelnemers zelfs uit Duitsland, naar Texel kwam.

Boswachter Erik van der Spek

IMG_0281

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog