www.boswachtersblog.nl/ Texel

Ware muizen: klein en groot

3 november 2018 Boswachter Dick Schermer in Texel

dwergmuis

Overal waar lange grassen, riet, graan en biezen op Texel groeien, kan een klein schattig goudbruin muisje worden aangetroffen: de dwergmuis. Dit onopvallende kleintje leeft als een aapje tussen die grassen en komt nauwelijks op de grond. Grappig is dat het einde van het lange staartje een extra draaiing kan maken zodat die zich als een rank om grassprieten, riet- en graanhalmen kan slaan. Op die hoogte leven zij voornamelijk van gras- en graanzaden.

Het dwergmuisje maakt een bolrond nestje tussen de grassen waar de jongen worden geboren. Het lijkt wel een nestje van een winterkoninkje maar met de opening naar onderen. Deze kleine klauteraars zijn redelijk op zichzelf. Tijdens een onderzoek naar muizen met life-traps in de ingezaaide vogelakkers langs het nieuwe fietspad zuidelijk van de Hanenplas en de golfbaan nabij De Cocksdorp werden er verschillende aangetroffen: wel overal verspreid maar niet in grote aantallen bij elkaar.

Dit is familie muis

Dwergmuizen behoren tot de familie van ‘ware muizen’ waar de bos- en huismuis en verrassend genoeg ook de bruine rat bij horen. Deze soorten komen allemaal op Texel voor. Kenmerk is dat ze buitengewoon snel en intelligent zijn, waardoor ze zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Verder hebben ze allemaal een lange staart en zijn alleseters. Hun aanpassingen zijn zo goed dat wij ze soms kunnen ervaren als een plaag.

Andere muizenfamilies zijn de woelmuizen, waar de op Texel welbekende noordse woelmuis bij hoort en de spitsmuizen, echte insecteneters.

Een schoonheid: de bosmuis

bosmuis

Bosmuizen zien er uit zoals een muis moet zijn: een erg lange staart, mooie ronde oortjes, donkere aansprekende oogjes en supersnel. De naam bosmuis dekt niet helemaal de lading: het diertje komt niet alleen in de buurt van het bos voor maar eigenlijk overal: in de duinen tussen bramen en duindoorns, in graslanden met voldoende dekking en op boerenerven. Dit jaar lijken er meer bosmuizen te zijn dan in andere jaren.

Bosmuizen graven een holletje in de bodem: ze gooien het uitgegraven zand voor de opening. Het gaatje zelf is niet groter dan 2 of 3 cm doorsnede. Knaagsporen op bijvoorbeeld eikels om het holletje heen zijn heel kenmerkend: ze knagen het topje er vanaf terwijl ze die als een eekhoorntje met de pootjes vasthouden en ronddraaien.

Een zeer succesvolle soort

bruine rat

Bruine ratten zijn forse dieren die overal op Texel voorkomen. Verrassend genoeg komen ze ook voor in de vele meeuwenkolonies in de duinen en vreten daar aan kadavers van gestorven meeuwen en aan de resten van meegevoerde schelpdieren. In de stern- en kokmeeuwenkolonies aan de oostkant kunnen ze soms zo huishouden bij de broedende vogels dat die het voor gezien houden. In de drooggevallen kreken van de Slufter worden bij laagwater soms bruine ratten gezien die levende schelpdieren opeten. Langs de Moksloot bij de Geul zijn vaak door ratten aangevreten zwanenmossels te zien. Ongelooflijk succesvol en daarom soms als overlast gezien.

Bruine ratten hebben geen beschermde status en zijn vogelvrij. Zij mogen met toegelaten middelen bestreden worden maar daar is het rattengif niet meer bij.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog