www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Geul

Texel

Vrijwillige vogelwachters toch nog naar Texel

Het was even onduidelijk of de vogelwachtershuisjes bij de Slufter en de Geul dit seizoen bemand zouden worden. Met de nodige aanpassingen is het toch gelukt. Op 1 juni arriveerden de eerste vrijwilligers. Juist nu het drukker is in de natuur kan Staatsbosbeheer de extra ogen en oren in het veld goed gebruiken. De vrijwilligers zijn tot eind augustus aanwezig in het gebied en informeren bezoekers over de bijzondere natuur in Nationaal Park Duinen van Texel en hoe ze hiervan kunnen genieten zonder deze te schaden.

lees meer
Texel

Einde broedseizoen: genieten van extra wandelpaden op Texel

Goed nieuws voor de avontuurlijke wandelaar: vanaf 1 augustus valt er extra veel te wandelen op Texel. Het broedseizoen in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. En dat betekent dat de groene wandelroutes die buiten het broedseizoen extra beschikbaar zijn voor wandelaars, weer opengaan.

lees meer
Texel

Achter de Geul

Achter de Geulplas ligt een groene route die van 1 september tot 1 maart open is. Het loopt net achter de Geulplas waar in het voorjaar en de zomer lepelaars en aalscholvers broeden. De route gaat verder langs het moerassige gedeelte van de uitlopers van de Geul en een verlaten meeuwenkolonie naar Paal 9.

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer start met vrijwillige vogelwacht De Geul op Texel. Iets voor jou, vogelwachter voor een week?

Staatsbosbeheer gaat op Texel in het Nationaal Park Duinen van Texel naar aanleiding van de positieve ervaringen in vorige jaren in De Slufter starten met vrijwillige vogelwachters in De Geul. Vrijwillige vogelwachters zijn een aanvulling op de boswachters van Staatsbosbeheer. Heb jij interesse stuur dan een mail naar: Texel@staatsbosbeheer.nl

lees meer
Texel

Rondje Geul en Horspolders een uitdagende wandeling door de Duinen van Texel

Deze wandeling kan tot eind februari gemaakt worden, daarna is een deel van dit rondje niet te lopen vanwege het broedseizoen. Start bij Paal 9, via de groene route in De Geulvallei, door de Horspolders naar het strand bij Paal 8 en over het strand weer terug. Een pittige wandeling door uitdagende natuur van ruim 8km.

lees meer
Texel

Extra wandelmogelijkheden op Texel nu broedseizoen afloopt

Het broedseizoen 2016 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had of zijn hun jongen nog aan het voeren. De meeste paden die alleen buiten het broedseizoen voor wandelaars beschikbaar zijn gaan daarom vandaag, 1 augustus, weer open.

lees meer
Texel

Het gaat goed met de lepelaar in Nationaal Park Duinen van Texel

Ook dit jaar gaat het goed op Texel, het aantal broedparen (696) is hoger dan ooit eerder vastgesteld. Er zijn nu veel jongen in de kolonies. Het lijkt er op dat er door het gunstige weer daarvan veel gaan uitvliegen en dan is ook het broedresultaat goed.

lees meer
Texel

Evenementen in natuurgebieden, waarom kan het wel of niet?

Een paar weken geleden schreef ik over samen delen van recreatieve voorzieningen in natuurgebieden. Dit was voor enkele mensen reden om te reageren in de zin dat recreatie helemaal niet past in een natuurgebied, waarbij ook wandelen al als niet passend is genoemd. Deze kritiek is uiteraard nog sterker wanneer het over evenementen in natuurgebieden […]

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 2e helft april

Het is goed te merken aan de vogels dat het te koud is voor de tijd van het jaar. Een aantal vogels zingen nog marginaal en in minder grote dichtheden dan normaal is in deze tijd: nachtegaal, grasmus, rietzanger, koekoek en tuinfluiter zijn nog maar sporadisch gehoord. Er zijn wel veel beflijsters waargenomen. Kieviten lopen […]

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Glenn van Ginkel over begin april

Vogels: De Geul Op 1 april zijn de eerste fitissen gehoord tussen de in grote getale aanwezige blauwborsten. Ook zwom er een paartje pijlstaart nu verwacht ik niet dat deze hier gaan broeden maar toch mooi om ze te zien. Op 4 april kwamen we het eerste graspiepernestje tegen. De eerste nachtegaal hoorde ik dit […]

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Rob Sier over begin april

Broedvogels Het vogelleven begint flink op gang te komen. Ik heb mijn eerste inventarisatieronde gelopen; de Achtbunders in De Slufter ontwikkeld zich geweldig; het aantal kievitsnesten loopt daar flink op; Jan Witte telde er vorige week maar liefst 26. Daarna zijn een aantal nesten weggespoeld want op 18/4 kwam ik niet verder dan 11 nestjes […]

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Dick Schermer 26 maart – 9 april uit de Duinen van Texel

Voorjaarsboden De afgelopen dagen is goed te merken dat het voorjaar eraan komt: zingende fitissen, zwartkoppen, blauwborsten (vooral rond de Horsmeertjes en de Geulplas), aankomst van boeren- en oeverzwaluw, toenemende aantallen grote sterns in de Slufter, veel witte , rouw- en gele kwikstaarten met name in de Nederlanden. Ook de planten beginnen in bloei te […]

lees meer
Texel

Exmoor een natuurlijke grazer in Nationaal Park Duinen van Texel?

Bij de discussie over begrazing van natuurgebieden gaat het behalve over het effect van begrazing vaak over de (on)natuurlijkheid van de gebruikte diersoorten. Het belang van de natuurlijkheid van de grazer wordt bepaald door de natuurdoelen die er zijn gesteld. Wanneer het doel is om een gebied zo te beheren dat natuurlijke processen zoveel mogelijk […]

lees meer
Texel

Texel kiest haar eigen eilandvogel

Bericht van de Vogelwerkgroep Texel Naar aanleiding van de uitzending van de Natuurwijzer op Radio Texel op zondag 6 december roept Vogelwerkgroep Texel iedereen op om te stemmen op de meest Texelse vogel. In navolging van de verkiezing van de Grutto tot Nationale Vogel zijn we benieuwd welke vogel nu het meest kenmerkend voor Texel […]

lees meer
Texel

Broedseizoen 2015 in Nationaal Park Duinen van Texel

In de Muyplas hebben lepelaars, aalscholvers en blauwe reigers als kolonievogels gebroed. In 2015 hebben maar liefst 106 paar lepelaars gebroed. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest. – in 2014 85 nesten. De aantallen aalscholvers lopen in de loop van de jaren terug: Er werden in 2015 848 nesten ingeschat (telling 20 april). […]

lees meer
Texel

Het broedseizoen in de Duinen van Texel loopt op het eind, de meeste 'groene routes' 1 augustus open

Het broedseizoen 2015 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had of zijn hun jongen nog aan het voeren. De meeste paden die alleen buiten het broedseizoen voor wandelaars beschikbaar zijn gaan daarom op 1 augustus weer open. […]

lees meer
Texel

2015 goed jaar voor lepelaars in @NPTexel

Bij de telling met hulp van luchtfoto’s van de lepelaarskolonies in De Geul en De Muy in het Nationaal Park Duinen van Texel bleek dat ook 2015 een goed jaar is voor het aantal broeden de lepelaars. In De Geul is het aantal sinds de telling in half mei toegenomen tot minimaal 420 paar. Iets […]

lees meer
Texel

Een berichtje uit De Geul in @NPTexel

Er zijn al heel veel jonge lepelaars en aalscholvers te horen en soms te zien. Wel is gebleken uit recent muizen onderzoek dat het met de muizenstand dit jaar zeer slecht is gesteld in de (Geul en Bollekamer) misschien een oorzaak dat er minder bruine kiekendieven zijn. De vrouwtjes die zitten te broeden zijn ook […]

lees meer
Texel

Al zeker 347 paar broedende lepelaars in De Geul in @npTexel

In De Geul, onderdeel van Nationaal Park Duinen van Texel, broeden al zeker 347 paar lepelaars. Staatsbosbeheer heeft vorige weer de eerste telronde gedaan door van uit een vliegtuig foto’s te maken van de kolonie. Op deze manier zijn de lepelaars in dit moeras van wilgen en riet zonder ze te verstoren te tellen. Althans […]

lees meer
Texel

De Duinen van Texel in 1940

De jaarverslagen van Staatsbosbeheer geven ook in de oorlogsjaren een beeld van wat er toen gebeurde in de Duinen van Texel. In het verslag van boswachter Epe over 1940 staat onder andere: In het natuurmonument De Geul en Westerduinen zijn in het afgelopen jaar eerst door het departement van Defensie en naderhand door het Duitse […]

lees meer
Texel

Schotse Hoogelanders op Ploegelanden in @NPTexel

Vanaf vandaag lopen er weer Schotse Hooglanders in de Ploegelanden en op de Blekerij en Het Mientje in De Dennen. Het zijn jonge koeien die eerder in De Geul en De Bollekamer liepen.Ze zijn ook van het bedrijf Gradiënt dat dit jaar de begrazing ook hier regelt nadat Maarten Hoogenbosch er mee is gestopt. Benno […]

lees meer
Texel

Oosterse vos nu ook op Texel waargenomen, in het Nationaal Park Duinen van Texel

Afgelopen zaterdag is de dagvlinder de oosterse vos voor het eerst op Texel gezien. Dit gebeurde tijdens de voorbereiding van een excursie van Staatsbosbeheer in het natuurgebied De Geul door Eline Reydon. Het is een verwant van de bekende kleine vos die algemeen op Texel voorkomt en de zeer zeldzame en niet van Texel bekende […]

lees meer
Texel

Weer ruim excursieaanbod van Staatsbosbeheer op Texel in april

Langs de lepelaars en meeuwen van de Geul In het reservaat De Geul is de grootste broedkolonie lepelaars te vinden. Tijdens de excursie kunt u de aalscholvers van dichtbij bekijken, hoe goed de lepelaars zich laten zien is telkens een verrassing. De route gaat ook door de grootste meeuwenkolonie van Texel. De boswachter van Staatsbosbeheer […]

lees meer
Texel

Slag achter De Geul op Texel is nu open, voor de avontuurlijke wandelaar

Een uitdagende wandeling door het Nationaal Park Duinen van Texel gaat over het Slag achter de Geul. Dit is één van de wandelpaden die Staatsbosbeheer buiten het broedseizoen extra aanbiedt. In deze grote lepelaarskolonie, ongeveer 450 paar en de grootste kolonie van Nederland, zijn nu net de laatste jongen uitgevlogen. Het pad loopt langs de […]

lees meer
Texel

Broedseizoen in de Duinen van Texel bijna over, meeste 'groene paden' gaan eerder open.

Het broedseizoen 2014 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had, of zijn hun jongen nog aan het voeren. Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer gekeken of de regeling van de met groene aanduiding gemarkeerde wandelpaden in het Nationaal Park […]

lees meer
Texel

Lepelaars; vette kuiven op Texel

Al in de 19e eeuw broedden er lepelaars op Texel in terreinen die nu in beheer van Staatsbosbeheer zijn Samen met de lepelaars die bij natuurmonumenten op De Schorren broeden biedt Texel onderdak aan ongeveer 20% van de in Nederland broedende lepelaars. Het is nu een goed moment om de lepelaars te bekijken met de […]

lees meer
Texel

De onopvallende polders van Texel omvatten een groot deel van de duinen.

Dat Texel uit een groot aantal polders bestaat weten de meeste mensen wel. Dat dit ook voor de Texelse dui-nen opgaat is minder bekend. Nadat Texel ongeveer duizend jaar geleden een eiland werd, is er al snel begonnen met het inpolderen van de kwelders rond het eiland. Dit gebeurde vooral vanaf de keileemrug tussen Oost […]

lees meer
Texel

Vegetatieontwikkeling in De Duinen van Texel, analyse ondersteund keuzes beheer

Om de ontwikkeling van de plantengroei in De Duinen van Texel te volgen, laat Staatsbosbeheer ongeveer eens in de tien jaar een vegetatiekartering uitvoeren. Door de verschillende karteringen met elkaar te vergelijken kan bekeken worden hoe het met de plantengroei gaat. Uiteraard hebben we daar, door onze dagelijkse aanwezigheid in de duinen, ook een beeld […]

lees meer
Texel

Spannende wandeling door de Duinen van Texel van veerhaven naar Ecomare, 20 km

Buiten het broedseizoen stelt Staatsbosbeheer in de Duinen van Texel extra wandelpaden open. Tot 1 maart kunnen er daardoor wandelingen gemaakt worden die niet het hele jaar mogelijk zijn. Deze ongeveer 20km lange wandeling vanaf de veerhaven naar Ecomare maakt van veel van deze met groen gemarkeerde wandelpaden gebruik en laat bijzondere stukken van het […]

lees meer
Texel

Batterij Den Hoorn op Texel, monumentaal vestingwerk #OMD

De bekende ‘bunker’ boven op het Loodsmansduin bij den Hoorn is de commandopost van het Rijks- en provinciaal monument Batterij Den Hoorn. Toen deze kustbatterij in 1939-40 werd aangelegd als onderdeel van de Stelling Den Helder maakte het woord bunker nog geen deel uit van onze woordenschat. De batterij is een van de laatste (gave) […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog