www.boswachtersblog.nl/ Texel

Broedseizoen in de Duinen van Texel bijna over, meeste 'groene paden' gaan eerder open.

31 juli 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Het broedseizoen 2014 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had, of zijn hun jongen nog aan het voeren. Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer gekeken of de regeling van de met groene aanduiding gemarkeerde wandelpaden in het Nationaal Park Duinen van Texel nog voldoet. Dit zijn paden die tijdens het broedseizoen gesloten zijn voor wandelaars om de broedvogels voldoende rust en ruimte te geven. De conclusie was dat het pad over de Mient in de Bollekamer het hele jaar gebruikt kan worden, waar wandelaars al dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Ook kwamen we tot de conclusie dat ook veel andere paden al vanaf 1 augustus weer gebruikt kunnen worden zonder de broedvogels te schaden. Het pad langs de Lange Dam in De Slufter heeft in het zuiden een iets ander tracé gekregen om dit mogelijk te maken. Het pad loopt nu niet meer langs een plek waar begin augustus nog jonge meeuwen zitten.

Uitzonderingen
Er zijn twee uitzonderingen: Het pad achter De Geul blijft nog tot 1 september dicht omdat het dicht langs de lepelaarskolonie loopt. Het pad door de Mandenvalleien in de Eierlandse Duinen gaat als vanouds pas op 16 augustus open. Hier zitten begin augustus ook nog veel jonge meeuwen, maar hier is een eenvoudige aanpassing van de route niet mogelijk.

Voorbereiding
Voordat de paden open gaan maait Staatsbosbeheer de paden en snoeit zonodig uitgegroeide struiken, nadat gecontroleerd is of er geen late broedgevallen zijn waardoor dit nog niet kan. Het gaat om onverharde, meestal ruige paden voor de meer avontuurlijke wandelaar, waar soms later in het jaar laarzen nodig zijn.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog