www.boswachtersblog.nl/ Texel

De Duinen van Texel in 1940

11 mei 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Het Loodsmansduin in 1936 door P.J. Boxel, foto Pieter de Vries
Het Loodsmansduin in 1936 door P.J. Boxel, foto Pieter de Vries

De jaarverslagen van Staatsbosbeheer geven ook in de oorlogsjaren een beeld van wat er toen gebeurde in de Duinen van Texel. In het verslag van boswachter Epe over 1940 staat onder andere:

In het natuurmonument De Geul en Westerduinen zijn in het afgelopen jaar eerst door het departement van Defensie en naderhand door het Duitse bezettingsleger verschillende verdedigingswerken aangelegd met enkele toegangswegen en paden naar deze stellingen. In de omgeving van strandpaal 9 schijnen vrij grote verdedigingswerken aangelegd te zijn met een aantal barakken. Boven op het Loodsmansduin, aan het begin van de Witte Weg, in het Maffenvlak en in het duin op het einde van de Oude Weg zijn eveneens grote betonwerken gemaakt voor militaire doeleinden. Een meer nauwkeurige omschrijving is niet mogelijk. De toegang tot deze terreinen is verboden.

Broedterrein De Muy
Waarschijnlijk door de lange en late winter waren de lepelaars wat later. De bewaking is dit jaar opgedragen aan H.C. Bakker, eerder bewaker van de Westerduinen. F. Stark die de bewaking van De Muy 23 jaren op voorbeeldige wijze had uitgevoerd kon dit jaar de bewaking niet op zich nemen omdat zijn zoon in militaire dienst was. Extra hulp was niet nodig daar er nagenoeg geen publiek was. Dit jaar moest tegen een tiental personen proces-verbaal worden opgemaakt en zijn er 22 waarschuwingen gegeven. Het aantal processen-verbaal was groter dan het voorgaande jaar. Een groep jongelui uit de Polder Eierland vond het schijnbaar nodig de nieuwe bewaker uit te proberen. Door de noodlanding van een Frans vliegtuig bij Paal 24 raakte de kolonie visdiefjes verstoord. De klopjacht op twee overlevenden die zich uit de voeten maakten leidde nog tot de aanhouding van vogelwachter Bakker door de bezetters. De lepelaarskolonie heeft zich ondanks het vele oorlogsrumoer, zoals luchtgevechten en het ontploffen van aangespoelde mijnen uitstekend gehandhaafd, met ruim 100 paar. Eerst waren ze onrustig na een explosie op het strand, maar ten slotte begon dat kennelijk te wennen. Het aantal roofvogels was vrij normaal Van de bruine kiekendief zijn twee nesten gevonden en van de grauw slechts drie. Er waren er vast meer want er zijn geregeld 5 tot 6 mannetjes gezien.

geschutemplacementen van Batterij Den Hoorn in De Bollekamer, rijksmonument
geschutemplacementen van Batterij Den Hoorn in De Bollekamer, rijksmonument

Broedplaats De Westerduinen
De bewaking en het gehele beheer van de broedplaats is dit jaar een mislukking. In het gebied is vanaf het uitbreken van de oorlog intensief gesurveilleerd, eerst door Nederlandse toepen en daarna door de bezetter. Er waren hierdoor zoveel nesten en eieren vernield dat van bewaking is afgezien.

Broedterrein De Geul
Op 24 april is deze broedplaats met de beste vooruitzichten voor het publiek gesloten. De bewaking is verzorgd door D.C. Drijver. In de Kelderhuispolder was het zelfs bijzonder levendig, vooral van kieviten, grutto’s, tureluurs, strandplevieren en scholeksters. Door de herhaaldelijke aanvallen op het vliegkamp De Mok moest de bewaker op 11 mei het terrein noodgedwongen verlaten. Na de komst van de bezetters mocht er niemand meer in de hele omgeving komen en is er van verdere bewaking afgezien.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Squid eggs found on Texel island beach | Dear Kitty. Some blog
    11 mei 2015 om 14:07

    […] Texel in 1940: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog